Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Returnerar en mängd i en lista eller databas. Olika mängdfunktioner kan användas i funktionen MÄNGD i en lista eller databas med alternativet att ignorera dolda rader och felvärden.

Syntax

Referensformen

MÄNGD(funktionsnr; alternativ; ref1; [ref2]; …)

Matrisformen

MÄNGD(funktionsnr; alternativ; matris; [n])

Funktionen MÄNGD tar följande argument:

 • Funktionsnr     Obligatoriskt. Ett tal mellan 1 och 19 som anger vilken funktion som ska användas.

Funktionsnr

Funktion

1

MEDEL

2

ANTAL

3

ANTALV

4

MAX

5

MIN

6

PRODUKT

7

STDAV.S

8

STDAV.P

9

SUMMA

10

VARIANS.S

11

VARIANS.P

1,2

MEDIAN

1, 3

TYPVÄRDE.ETT

14

STÖRSTA

15

MINSTA

16

PERCENTIL.INK

17

KVARTIL.INK

18

PERCENTIL.EXK

19

KVARTIL.EXK

 • Alternativ     Obligatoriskt. Ett numeriskt värde som anger vilka värden som ska ignoreras i utvärderingsområdet för funktionen.

  Obs!: Funktionen ignorerar inte dolda rader, kapslade delsummor eller kapslade mängder om matrisargumentet innehåller en beräkning, till exempel: =MÄNGD (14;3; A1:A100* (A1:A100>0);1)

Alternativ

Vad som händer

0 eller utelämnat

Ignorera kapslade DELSUMMA- och MÄNGD-funktioner

1

Ignorera dolda rader samt kapslade DELSUMMA- och MÄNGD-funktioner

2

Ignorera felvärden samt kapslade DELSUMMA- och MÄNGD-funktioner

3

Ignorera dolda rader, felvärden samt kapslade DELSUMMA- och MÄNGD-funktioner

4

Ignorera inget

5

Ignorera dolda rader

6

Ignorera felvärden

7

Ignorera dolda rader och felvärden

 • Ref1     Obligatoriskt. Det första numeriska argumentet för funktioner som accepterar flera numeriska argument för vilka du vill ha det samlade värdet.

 • Ref2,...     Valfritt. Numeriska argument, 2 till 253, för vilka du vill ha det samlade värdet.

  I funktioner som accepterar en matris är ref1 en matris, en matrisformel eller en referens till ett cellområde för vilka du vill ha det samlade värdet. Ref2 är ett andra argument som krävs i vissa funktioner. I följande funktioner krävs ett ref2-argument:

Funktion

STÖRSTA(matris,n)

MINSTA(matris,n)

PERCENTIL.INK(matris,n)

KVARTIL.INK(matris,kvartil)

PERCENTIL.EXK(matris,k)

KVARTIL.EXK(matris,kvartil)

Anmärkningar

Funktionsnr :

 • Så snart du har skrivit in argumentet funktionsnummer när du anger funktionen MÄNGD i en cell i kalkylbladet visas en lista över alla funktioner som du kan använda som argument.

Fel:

 • Om ett andra referensargument krävs men inte anges returnerar funktionen MÄNGD felet #VÄRDEFEL! .

 • Om en eller flera av referenserna är 3D-referenser returnerar MÄNGD felvärdet #VÄRDEFEL! .

Typ av område:

 • Funktionen MÄNGD är avsedd för kolumner med data eller lodräta områden. Den är inte avsedd för rader med data eller vågräta områden. När du till exempel delsummerar ett vågrätt område med alternativ 1, till exempel MÄNGD(1;1;ref1) påverkas inte summan av om du döljer en kolumn. Men om du döljer en rad i ett lodrätt område påverkas mängden.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

#DIVISION/0!

82

72

65

30

95

#OGILTIGT!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Formel

Beskrivning

Resultat

=MÄNGD(4;6;A1:A11)

Beräknar det högsta värdet men ignorerar felvärden i området

96

=MÄNGD(14;6;A1:A11;3)

Beräknar det tredje högsta värdet men ignorerar felvärden i området

72

=MÄNGD(15;6;A1:A11)

Returnerar felet #VÄRDEFEL! . Detta beror på att ett andra ref-argument förväntas i MÄNGD, eftersom funktionen (MINSTA) kräver ett.

#VÄRDEFEL!

=MÄNGD(12;6;A1:A11;B1:B11)

Beräknar medianen men ignorerar felvärden i området

68

=MAX(A1:A2)

Returnerar ett felvärde, eftersom det finns felvärden i utvärderingsområdet.

#DIVISION/0!

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×