You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen MAX i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det största värdet i en värdemängd.

Syntax

MAX(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen MAX har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Tal1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. De 1 till 255 tal som du vill hitta största värdet för.

Anmärkningar

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett argument är en matris eller en referens används endast talen i matrisen eller referensen. Tomma celler, logiska värden och text i matrisen eller referensen ignoreras.

  • Om argumenten inte innehåller några tal ger MAX resultatet 0.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Om du vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen MAXA.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

10

7

9

27

2

Formel

Beskrivning

Resultat

=MAX(A2:A6)

Det största värdet i området A2:A6.

27

=MAX(A2:A6;30)

Det största värdet i området A2:A6 och värdet 30.

30

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×