I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MIN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det minsta talet i en mängd värden.

Syntax

MIN(tal1; [tal2]; ...)

Syntaxen för funktionen MIN har följande argument:

  • Tal1;tal2;...    Värde1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. De 1 till 255 tal som du vill hitta minimivärdet för.

Anmärkningar

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

  • Om ett argument är en matris eller en referens används endast talen i matrisen eller referensen. Tomma celler, logiska värden och text i matrisen eller referensen ignoreras.

  • Om argumenten inte innehåller tal returnerar MIN 0.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • Om du vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens i beräkningen ska du använda funktionen MINA.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

10

7

9

27

2

Formel

Beskrivning

Resultat

=MIN(A2:A6)

Det minsta talet i området A2:A6.

2

=MIN(A2:A6;0)

Det minsta talet i området A2:A6 och 0.

0

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×