You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MLÖPLÖPELSE  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den modifierade Macauley-löptiden för ett värdepapper med det antagna nominella värdet 100 kr.

Syntax

MLÖPTID(betalning; förfall; kupong; avkastning; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen MLÖPTID har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Kupong    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Likviddagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter den 1 januari 2008, utfärdandedagen.

 • Betalning, förfall, frekvens och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returnerar MLÖP #VALUE TID felvärde.

 • Om avkastning är < 0 eller om < 0 returnerar MLÖPRÄNTA #NUM! felvärde.

 • Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar M #NUM LÖPLÖPELSE felvärde.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar MLÖPLÖPELSE #NUM! felvärde.

 • Om betalning ≥ förfall returnerar MLÖPTID #NUM! felvärde.

 • Ändrad löptid uttrycks så här:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2008-01-01

Likviddag

2016-01-01

Förfallodag

8 %

Procentkupong

9 %

Avkastning i procent

2

Frekvensen är halvårsvis (se ovan)

1

Faktisk/faktisk-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=MLÖPTID(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Den ändrade löptiden för obligationen med villkoren i A2:A5.

5,736

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×