Funktionen Month

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 12 som representerar månaden på året.

Syntax

Month( datum )

Det datum somargument är en variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller en kombination av dessa som kan representera ett datum. Om datumet innehåller Null returneras Null.

Obs!: Om egenskapsinställningen Kalender är gregoriansk representerar det returnerade heltal den gregorianska dagen i veckan för datumargumentet. Om kalendern är Hijri representerar det returnerade heltal hijri-dagen i veckan för datumargumentet. För hijri-datum är argumentnumret ett numeriskt uttryck som kan representera ett datum och/eller tid från 100-01-01 (gregoriansk 2 augusti 718) till och med 9666-04-03 (gregoriansk 31 december 9999).

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Month(#10/10/2018#) AS MonthTest FROM ProductSales;

Returnerar det tal som motsvarar 'månaden' för strängen "2018-10-10". Resultat: 10.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Månad för att hämta månaden från ett angivet datum. I utvecklingsmiljön visas datumformatet i kort datumformat med de lokala inställningarna för koden.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth contains 2.

Mer information finns i

Välja rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×