Funktionen NETNUVÄRDE

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Beräknar nuvärdet av en investering genom att använda en räntesats och en serie framtida betalningar (negativa värden) och intäkter (positiva värden).

Syntax

NETNUVÄRDE(ränta;värde1;värde2;...)

Ränta     är räntesatsen per period.

Värde1; värde2,...     är de 1 till 29 argument som motsvarar betalningar och intäkter. Värde1;värde2;... måste ske med lika stora tidsintervall och förekomma i slutet av varje period. NETNUVÄRDE använder ordningen på värde1; värde2; ... för att tolka ordningsföljden på betalningarna. Var noga med att lägga in betalningar och intäkter i rätt ordning. Argumenten måste vara tal, tomma celler, logiska värden eller textrepresentationer av tal. Argument som är felvärden och text som inte kan översättas till tal ignoreras.

Kommentarer

 • Investeringen i NETNUVÄRDE börjar en period före datumet för betalningen i värde1 och slutar med den sista betalningen i listan. Beräkningen av NETNUVÄRDE baseras på framtida betalningar. Om den första betalningen inträffar i början av den första perioden måste det värdet adderas till resultatet av NETNUVÄRDE och inte tas med i värde-argumenten. Se följande exempel för mer information.

 • Om n är antal betalningar i värde-listan så är formeln för NETNUVÄRDE:

  Ekvation

 • NETNUVÄRDE fungerar på ungefär samma sätt som funktionen NUVÄRDE. Den viktigaste skillnaden mellan NUVÄRDE och NETNUVÄRDE är att NUVÄRDE tillåter betalningar att börja antingen i periodens slut eller i periodens början. Till skillnad från de varierande betalningarna i NETNUVÄRDE måste betalningarna i NUVÄRDE vara konstanta under hela investeringen. Mer information om annuiteter och finansiella funktioner finns under NUVÄRDE.

Exempel 1

I följande exempel:

 • Ränta är den årliga diskonteringsräntan.

 • Värde1 är initialkostnaden för investeringen ett år från i dag.

 • Värde2 är avkastningen från det första året.

 • Värde3 är avkastningen från det andra året.

 • Värde4 är avkastningen under det tredje året.

I det här exemplet ingår initialkostnaden på 100 000 kr som ett värde eftersom betalningen sker i slutet av första perioden.

Ränta

Värde1

Värde2

Värde3

Värde4

Formel

Beskrivning (resultat)

10 %

-10000

3000

4200

6800

=NETNUVÄRDE([Ränta]; [Värde1]; [Värde2]; [Värde3]; [Värde4])

Investeringens nuvärde (1 188,44)

Exempel 2

I följande exempel:

 • Ränta är den årliga diskonteringsräntan. Denna kan representera inflationsräntan eller räntan på en konkurrerande investering.

 • Värde1 är initialkostnaden för investeringen ett år från i dag.

 • Värde2 är avkastningen från det första året.

 • Värde3 är avkastningen från det andra året.

 • Värde4 är avkastningen från det tredje året.

 • Värde5 är avkastningen från det fjärde året.

 • Värde6 är avkastningen under det femte året.

I det här exemplet ingår inte initialkostnaden på 400 000 som värde, eftersom betalningen ägde rum i början av första perioden.

Ränta

Värde1

Värde2

Värde3

Värde4

Värde4

Värde6

Formel

Beskrivning (resultat)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NETNUVÄRDE(Ränta; [Värde2]; Värde3]; [Värde4]; [Värde5]; [Värde6])+[Värde1]

Netnuvärdet för investeringen (1 922,06)

8%

-40000

8000

9200

10000

12000

14500

=NETNUVÄRDE(Ränta; [Värde2]; Värde3]; [Värde4]; [Värde5]; [Värde6]; -9000)+[Värde1]

Nuvärdet för investeringen med en förlust på 9000 det sjätte året (-3 749,47)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×