Funktionen Now

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Datum) som betecknar dagens datum och tid enligt datorns systemdatum och systemtid.

Syntax

Nu

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Now() AS Uttr1 FROM ProductSales GROUP BY Now();

Returnerar det aktuella systemets "Datum och tid" i standardsystemets tidsformat och visas i kolumnen Uttr1.

SELECT Now() AS CurrentDateandTime FROM ProductSales GROUP BY Now();

Returnerar det aktuella systemets "Datum och tid" i standardsystemets tidsformat och visas i kolumnen CurrentDateandTime.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Nu för att returnera dagens systemdatum och systemtid.

Dim Today
Today = Now ' Assign current system date and time.

Mer information finns i

Välja rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×