Funktionen POISSON.FÖRD

Returnerar Poisson-fördelningen. Poisson-fördelning används ofta för att förutsäga antalet händelser under en viss tid, t.ex. antalet bilar som passerar en trafikkontroll under 5 minuter.

Syntax

POISSON.FÖRD(x;medelvärde;kumulativ)

Syntaxen för funktionen POISSON.FÖRD har följande argument:

 • X     Obligatoriskt. Antalet händelser.

 • Medelvärde     Obligatoriskt. Det förväntade numeriska värdet.

 • Kumulativ     Obligatoriskt. Ett logiskt värde som bestämmer formen på sannolikhetsfördelningen som returneras. Om kumulativ är SANT, POISSON. FÖRD returnerar den kumulativa Poisson-sannolikheten för att antalet slumpmässiga händelser kommer att vara mellan noll och x. Om det är FALSKT returneras Poisson-sannolikhetsfunktionen för massa att antalet händelser kommer att vara exakt x.

Kommentarer

 • Om x inte är ett heltal avkortas det till ett heltal.

 • Om x eller medelvärde inte är numeriskt, returnerar POISSON. FÖRD returnerar #VALUE! felvärde.

 • Om x < 0, POISSON. FÖRD returnerar #NUM! felvärde.

 • Om medelvärdet < 0, poisson. FÖRD returnerar #NUM! felvärde.

 • POISSON.FÖRD beräknas på följande sätt:

  När kumulativ = FALSKT:

  Ekvation

  När kumulativ = SANT:

  Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

2

Antal händelser

5

Förväntat medelvärde

Formel

Beskrivning

R esultat

=POISSON.FÖRD(A2;A3;SANT)

Den kumulativa Poisson-sannolikheten med argumenten i A2 och A3.

0,124652

=POISSON.FÖRD(A2;A3;FALSKT)

Poisson-sannolikhetsfunktionen för massa med argumenten i A2 och A3.

0,084224

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×