Returnerar ett tal avrundat till ett angivet antal decimaler.

Syntax

Round( expression [, numdecimalplaces ] )

Syntaxen för funktionen Avrunda har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttryck

Obligatoriskt. Det numeriska uttryck som avrundas.

numdecimala platser

Valfritt. Tal som anger hur många decimaler som ingår i avrundningen. Om det utelämnas avrundas funktionen till närmaste heltan.

Obs!: Med den här VBA-funktionen returneras något som brukar kallas för bankirrundning. Var därför försiktig när du använder den här funktionen. Använd funktionerna Avrunda kalkylblad i Excel VBA för att få ett mer förutsägbart resultat.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT ProductSales.ProductID, Round(FinalPrice) AS Expr1 FROM ProductSales;

Returnerar Produkt-ID tillsammans med "FinalPrice" avrundat till närmaste tal (utan decimal).

SELECT ProductSales.ProductID, Round(FinalPrice,1) AS RoundPrice FROM ProductSales;

Returnerar Produkt-ID tillsammans med "FinalPrice" avrundat till närmaste tal med 1 decimal och visas i kolumnen AvrundaPris.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×