Funktionen Second

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 0 och 59 som representerar sekunden i minuten.

Syntax

Second( time )

Den tid somargument är en variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller en kombination av dessa som kan representera en tid. Om tiden innehåller Null returneras Null.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Second([DateTime]) AS SecondValue FROM ProductSales;

Returnerar "andra"-värdena i fältet "DateTime" utan någon annan information och visas i kolumnen SecondValue.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används den andra funktionen för att hämta sekunden i minuten från en angiven tid. I utvecklingsmiljön visas tidsformatet i kort tidsformat med de lokala inställningarna för koden.

Dim MyTime, MySecond
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MySecond = Second(MyTime) ' MySecond contains 17.

Mer information finns i

Välja rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×