Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som anger om ett tal är positivt eller negativt.

Syntax

Sgn ( tal )

Det antal somargument kan vara vilket giltigt numeriskt uttryck.

Returvärden

Om tal är

Returnerar Sgn

Större än noll

1

Lika med noll

0

Mindre än noll

-1


Kommentarer

Tecknet för talargumentet bestämmer returvärdet för funktionen Sgn.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Unitprice,sgn(unitprice) AS PriceSign,Discount,sgn(Discount) as DiscountSign FROM productSales;

Returnerar "enhetspris" och "Rabatt" med respektive tecken (1 för positiva tal, -1 för negativt värde och 0 för nollvärde) i kolumnerna Prissignering respektive Rabattsign.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Sgn för att bestämma tecknet för ett tal.

Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3, MySign
MyVar1 = 12: MyVar2 = -2.4: MyVar3 = 0
MySign = Sgn(MyVar1) ' Returns 1.
MySign = Sgn(MyVar2) ' Returns -1.
MySign = Sgn(MyVar3) ' Returns 0.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×