I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen SIN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar sinus för en given vinkel.

Syntax

Sin( tal )

Syntaxen för funktionen SIN har följande argument:

  • Tal    Obligatoriskt. Detta är den vinkel i radianer som du vill ha sinus för.

Kommentar

Om vinkeln är uttryckt i grader multiplicerar du den med PI()/180 eller använder RADIANER för att omvandla den till radianer.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=SIN(PI())

Sinus för pi radianer (ungefär 0).

0,0

=SIN(PI()/2)

Sinus för pi/2 radianer.

1,0

=SIN(30*PI()/180)

Sinus för 30 grader.

0,5

=SIN(RADIANER(30))

Sinus för 30 grader.

0,5

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×