Returnerar ett värde av datatypen Single som anger antalet sekunder som förflutit sedan midnatt.

Syntax

Timer

Kommentarer

I Microsoft Windows returnerar funktionen Timer decimaler i en sekund. På Macintosh är timerupplösningen en sekund.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT Timer() AS SecondsPast FROM ProductSales GROUP BY Timer();

Returnerar antalet sekunder som förflutit sedan midnatt baserat på systemtiden och visas i kolumnen SecondsPast.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används timerfunktionen för att pausa programmet. I exemplet används även DoEvents för att föra över till andra processer under pausen.

Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
If (MsgBox("Press Yes to pause for 5 seconds", _
4)) = vbYes Then
PauseTime = 5 ' Set duration.
Start = Timer ' Set start time.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Yield to other processes.
Loop
Finish = Timer ' Set end time.
TotalTime = Finish - Start ' Calculate total time.
MsgBox "Paused for " & TotalTime & " seconds"
Else
End
End If

Välja rätt datumfunktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×