Funktionen TYPVÄRDE

Låt oss säga att du vill ta reda på det vanligaste antalet fågel arter i ett urval av fågel samtal till en kritisk Wetland under en 30-åriga tids period, eller om du vill ta reda på hur många telefonsamtal som du ofta ringer till i telefon Support Center under lediga timmar. Använd funktionen funktion om du vill beräkna läget för en grupp med tal.

LÄGET returnerar det vanligast förekommande eller upprepade värdet i en matris eller ett data område.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen TYPVÄRDE.FLERA och Funktionen TYPVÄRDE.ETT.

Syntax

TYPVÄRDE(tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen TYPVÄRDE har följande argument:

  • Tal1     Obligatoriskt. Det första talargumentet som du vill beräkna typvärdet för.

  • Tal2,...     Valfritt. De 2 till 255 talargument för vilka du vill beräkna typvärdet. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • TYPVÄRDE returnerar felvärdet #Saknas! om datamängden inte innehåller några dubblerade datapunkter.

Funktionen läge mäter Central tendens, som är centrum för en grupp med tal i en statistisk distribution. De tre vanligaste måttmetoderna för beräkning av centrala tendenser är:

  • Medel     som är det aritmetiska medelvärdet. Medelvärdet beräknas genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen. Medelvärdet av 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 30 dividerat med 6, d.v.s. 5.

  • Median     som är det mittersta talet i en grupp med tal. Hälften av talen har alltså värden som är större än medianvärdet och hälften av talen har värden som är mindre. Medianvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 4.

  • Läge     som är det vanligast förekommande talet i en grupp med tal. Typvärdet för 2, 3, 3, 5, 7 och 10 är exempelvis 3.

För symmetriska fördelningar av talgrupper är de tre måttmetoderna för centrala tendenser samma. För sneda fördelningar av talgrupper kan de däremot skilja sig.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

5,6

4.

4

3

2

4

Formel

Beskrivning

Resultat

=TYPVÄRDE(A2:A7)

Typvärde eller mest förekommande värde ovan

4

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×