Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av UDDAFAVKASTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.

Syntax

UDDAFAVKASTNING(betalning; förfall; utgivning; kup_dag_1; ränta; pris; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen UDDAFAVKASTNING har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

 • Kup_dag_1    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets första kupongdag.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

 • Pris    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets pris.

 • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

 • Betalning, förfall, utgivning, kup_dag_1 och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning, förfall, förfall eller first_coupon inte är ett giltigt datum returnerar #VALUE UDDAFAVKASTNING .

 • Om ränta < 0 eller om pris ≤ 0 returnerar UDDAFAVKASTNING #NUM! .

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDAFAVKASTNING #NUM! .

 • Följande datumvillkor måste vara uppfyllt: annars returnerar UDDAFAVKASTNING #NUM! felvärde:

  förfall > kup_dag_1 > betalning > utgivning

 • Excel använder en iterativ teknik för att beräkna UDDAFAVKASTNING. Den här funktionen använder Newtons metod baserat på formeln som används för funktionen UDDAFPRIS. Avkastningen ändras genom hundra iterationer tills det uppskattade priset med given avkastning ligger nära priset. Formeln som används av UDDAFAVKASTNING finns under UDDAFPRIS.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning av argument

11 november 2008

Likviddag

1 mars 2021

Förfallodag

15 oktober 2008

Utgivningsdag

1 mars 2009

Första kupongdagen

5,75 %

Procentkupong

84,50

Pris

100

Inlösningsvärde

2

Frekvensen är halvårsvis

0

30/360-bas

Formel

Beskrivning

R esultat

=UDDAFAVKASTNING(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument. Resultatet är (0,0772 eller 7,72 %).

7,72 %

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×