Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLRÄNTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för värdepapper med periodisk ränta.

Syntax

UPPLRÄNTA(utgivning; första_ränta; betalning; ränta; nominellt; frekvens; [bas]; [beräkningsmetod])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

Syntaxen för funktionen UPPLRÄNTA har följande argument:

 • Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

 • Första_ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets första räntedag.

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

 • Nominellt    Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLRÄNTA 1 000 kr.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

 • Beräkningsmetod    Valfritt. Ett logiskt värde som anger sättet att beräkna den totala upplupna räntan när datumet för betalning är senare än datumet för första_ränta. Värdet SANT (1) returnerar den sammanlagda upplupna räntan från utgivning till betalning. Värdet FALSKT (0) returnerar den upplupna räntan från första_ränta till betalning. Om du inte anger argumentet används SANT som standard.

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Utgivning, första_ränta, betalning, frekvens och bas avrundas till heltal.

 • Om utgivning, first_interest eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

 • UPPLRÄNTA beräknas på följande sätt:

  Ekvation

  där:

  • Si = det sammanlagda antalet dagar för den i:te perioden för halvkuponger i en udda period.

  • AK = antal perioder för halvkuponger som kan finnas i en udda period. Om talet innehåller decimaler ska det avrundas till närmaste heltal.

  • NLi = den normala längden i dagar för perioden för halvkuponger i en udda period.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

39508

Utgivningsdag

39691

Första räntedagen

39569

Likviddag

0,1

Kupongränta

1 000

Nominellt värde

2

Frekvensen är halvårsvis (se ovan)

0

30/360-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=UPPLRÄNTA(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Upplupen ränta för en statsobligation med ovanstående villkor.

16,666667

=UPPLRÄNTA(DATUM(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSKT)

Upplupen ränta med ovanstående villkor, förutom att utgivningsdatumet är den 5 mars 2008.

15,555556

=UPPLRÄNTA(DATUM(2008;4;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;SANT)

Upplupen ränta med ovanstående villkor, förutom att utgivningsdatumet är den 5 april 2008 och att den upplupna räntan beräknas från första_ränta till betalning.

7,2222222

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×