Funktionen VarType

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett heltal som anger variabel undertyp.

Syntax

VarType ( var_namn )

Obligatoriska var_namnargument är en Variant som innehåller en variabel av typen användardefinierade.

Returvärden

Konstant

Värde

Beskrivning

vbEmpty

0

Tom (initiera)

vbNull

1

Null (inga giltiga data)

vbInteger

2

Integer

vbLong

3

Långt heltal

vbSingle

4

Flyttal med enkel precision

vbDouble

5

Flyttal med dubbel precision

vbCurrency

6

Valutavärde

vbDate

7

Datumvärde

vbString

8

Sträng

vbObject

9

Object

vbError

10

Ett felvärde

vbBoolean

11

Det booleska värdet

vbVariant

12

Variant (används endast med matriser med varianter)

vbDataObject

13

Ett data access-objekt

vbDecimal

14

Decimaltal

vbByte

17

Byte-värde

vbUserDefinedType

36

Varianter som innehåller användardefinierade typer

vbArray

8192

Matris


Obs!: Konstanterna definieras av Visual Basic for Applications. Namnen kan användas var som helst i koden i stället för de verkliga värdena.

Anmärkningar

Funktionen VarType returnerar aldrig värde vbArray för sig själv. Alltid läggs den till något annat värde så här anger du en matris med en viss typ. Konstant vbVariant returneras bara tillsammans med vbArray som indikerar att argument till funktionen VarType är en matris av typen Variant. Till exempel beräknas returvärdet för en matris med heltal som vbInteger + vbArrayeller 8194. Om ett objekt har en standard egenskap, returnerar VarType(objektet) typ av objektets standardegenskap.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen VarType för att fastställa undertyp för en variabel.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×