I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av XNUVÄRDE i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det diskonterade nuvärdet för ett antal betalningar. För att beräkna det diskonterade nuvärdet för en serie betalningar som inte är periodiska använder du funktionen NETNUVÄRDE.

Syntax

XNUVÄRDE(ränta, värden, datum)

Syntaxen för funktionen XNUVÄRDE har följande argument:

 • Ränta    Obligatoriskt. Den diskonteringsränta som ska gälla för betalningarna.

 • Värden    Obligatoriskt. En serie betalningar som motsvarar datum i en betalningsplan. Den första betalningen är valfri och motsvarar kostnaden eller betalningen som sker i början av investeringen. Om det första värdet är en kostnad eller betalning måste det vara negativt. Alla efterföljande betalningar är diskonterade och baserade på ett 365-dagars år. Serien med värden måste innehålla minst ett positivt värde och ett negativt värde.

 • Datum    Obligatoriskt. Ett antal betalningsdatum som motsvarar betalningar. Det första betalningsdatumet avser början av betalningsplanen. Alla övriga datum måste följa efter detta datum, men deras inbördes ordning kan variera.

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Tal i datum avkortas till heltal.

 • Om ett argument är icke-numeriskt returnerar XNUVÄRDE felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om något tal i datum inte är ett giltigt datum returnerar XNUVÄRDE felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om något tal i datum föregår startdatumet returnerar XNUVÄRDE felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om värden och datum innehåller olika antal värden returnerar XNUVÄRDE felvärdet #OGILTIGT!.

 • XNUVÄRDE beräknas så här:

  Ekvation

  där:

  • di = den i:te (d.v.s. senaste sista) betalningsdagen.

  • d1 = den 0:te betalningsdagen.

  • Bi = den i:te (d.v.s. senaste sista) betalningen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Värden

Datum

-10 000 kronor

1/1/2008

2 750 kronor

3/1/2008

4 250 kronor

10/30/2008

3 250 kronor

2/15/2009

2 750 kronor

4/1/2009

Formel

Beskrivning

Resultat

=XNUVÄRDE(.09, A2;A6, B2;B6)

Nätet visar en investerings värde med kostnader och returneringar ovan. Pengaflödena rabatteras vid 9 procent.

2 086,65 kronor

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×