Funktionerna LTrim, RTrim och Trim

Returnerar ett värde av datavärdet Variant (sträng) som innehåller en kopia av en viss sträng utan inledande blanksteg(LTrim),avslutande blanksteg(RTrim)eller både inledande och avslutande blanksteg(Rensa).

Syntax

LTrim ( sträng )

RTrim ( sträng )

Trim( sträng )

Den obligatoriska strängenargument är alla giltiga stränguttryck. Om strängen innehåller Null returneras Null.

Frågeexempel

Uttryck

Resultat

SELECT LTrim(ProductDesc) AS Expr1 FROM ProductSales;

Returnerar strängvärdena från fältet "ProductDesc" utan inledande blanksteg och visas i kolumnen Uttr1.

SELECT RTrim(ProductDesc) AS Expr1 FROM ProductSales;

Returnerar strängvärdena från fältet "ProductDesc" utan avslutande blanksteg och visas i kolumnen Uttr1.

SELECT LTrim(ProductDesc) AS NoTrailingSpace FROM ProductSales;

Returnerar strängvärdena från fältet "ProductDesc" utan inledande blanksteg och visas i kolumnen "NoTrailingSpace".

SELECT RTrim(ProductDesc) AS NoLeadingSpace FROM ProductSales;

Returnerar strängvärdena från fältet "ProductDesc" utan avslutande blanksteg och visas i kolumnen "NoLeadingSpaces".

SELECT Trim(ProductDesc) AS Trimmed FROM ProductSales;

Returnerar strängvärdena från fältet "ProductDesc" utan inledande och avslutande blanksteg och visas i kolumnen "Trimmat".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen LTrim till att ta bort inledande blanksteg och funktionen RTrim till att ta bort avslutande blanksteg från en strängvariabel. Funktionen Rensa används för att ta bort båda typer av blanksteg.

Dim MyString, TrimString
MyString = " <-Trim-> " ' Initialize string.
TrimString = LTrim(MyString)
' TrimString = "<-Trim-> ".
TrimString = RTrim(MyString)
' TrimString = " <-Trim->".
TrimString = LTrim(RTrim(MyString))
' TrimString = "<-Trim->".
' Using the Trim function alone
' achieves the same result.
TrimString = Trim(MyString)
' TrimString = "<-Trim->".

Strängfunktioner och hur de används

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×