Om du vill samla in feedback om en presentation som du har satt ihop eller om du vill lägga till dina egna kommentarer till föreläsningsbilder kan du skicka presentationen OneNote kommentera den.

  1. Skapa eller öppna en sida i OneNote där du vill infoga en PowerPoint-presentation.

  2. Klicka på Infoga > Utskriftsbild.

    Skärmbild av knappen Filutskrift i OneNote 2016.

  3. Gå till presentationsfilen som du vill skicka till OneNote och klicka sedan på Infoga.

  4. När utskriftsbilderna visas på anteckningssidan högerklickar du på var och en av bilderna och väljer sedan Använd bilden som bakgrund.

    När en bildutskrift är låsta till sidans bakgrund kan du börja skriva anteckningar direkt på bilden. Om du behöver justera avståndet mellan anteckningarna drar du anteckningsbehållarna till önskade platser.

Tips: Du kan ge anteckningarna mer visuellt kontext genom att rita elleranvända markering. Du kan även använda egna anteckningsflaggor om du vill kategorisera din feedback.

Om du är presentatören av anteckningsmaterialet kan du skapa länkar till stödinformation och sedan öppna dem under presentationen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×