Gör det möjligt för någon att Yammer åt dig

Den nya Yammerkan publicera för en annan användarfunktion gör det möjligt för alla användare i organisationen att tilldela ett ombud som kan publicera för hans eller hennes räkning.  Den här funktionen kan vara användbar om du till exempel behöver kommunicera med dina communities och följare, men inte kan göra inlägg så ofta du vill eller kommer att vara borta från kontoret.

Skärmbild som visar någon som publicerar en konversation åt en annan person

Typer av ombud

Det finns två typer av ombud. Den första typen är ombudshanteraren. En ombudshanterare kan publicera åt den andra användaren. De kan även lägga till eller ta bort andra ombud för den andra användarens räkning. Den andra typen är ombudet. Ombud kan göra inlägg åt den andra användaren, men de kan inte lägga till eller ta bort andra ombud åt den andra användaren.

Skärmbild som visar inställningar för hantering av ombud och ombudshanterare

Alla Yammer kan lägga till en annan användare från samma Yammer som ombudet eller ombudshanteraren. Alla meddelanden som publiceras av ett ombud eller en ombudshanterare utlöser ett meddelande för den användare som kommer att visas som författare av inlägget.

Obs!: Den här informationen visas också i poster för dataexport och kan ses av administratörer.

Så här lägger du till en annan användare som ombud eller ombudshanterare

  1. Välj Inställningar i det övre högra hörnet i Yammer.

    skärmbild som visar inställningarna för att hantera ombud och ombudsadministratörer

  2. Välj Hantera inställningar för ombud.

  3. Lägg till namnet på den person som ska vara ombud eller ombudsansvarig.

  4. Välj typ av ombud.

    Ombudet kan nu börja publicera åt användaren i en offentlig eller privat Yammer så länge både ombudet och användaren har åtkomst till den.

  5. När en användare får ett nytt ombud tilldelat till ombudsteamet får användaren och hela gruppen med ombud ett e-postmeddelande om den här åtgärden.

  6. När ett ombud tas bort meddelas samma målgrupp via e-post.

Vanliga frågor och svar

F: Hur många ombud kan en användare lägga till?

S: Gränsen är 20 ombud.

F: Vad händer med alla tidigare inlägg som gjorts av användare B för användare A om användare A tas bort som hennes eller hans ombud?

S: Inga ändringar sker. Alla meddelanden som postas av användare B åt användare A fortsätter att finnas. De här meddelandena fortsätter att visas som publicerades av Användare A.

F: Om en anställd lämnar företaget, skulle delegerade inlägg visas i deras dataexport?

S: Om ett meddelande publicerades på uppdrag av användaren som lämnar företaget visas meddelandet i deras dataexport. Om personen som lämnar var ett ombud som gjorde inlägg på en annan användares vägnar tillhör det här meddelandet den andra användaren och visas därför inte i dataexporten av den person som lämnar företaget.

F: Vilka andra åtgärder kan ett ombud utföra åt någon annan?

S: Om användare A tilldelar användare B som hennes eller hans ombud, kan användare B publicera, redigera och ta bort meddelanden åt användare A. Användare B kan inte använda reaktioner, till exempel Gilla och Tack,på alla meddelanden på uppdrag av användare A.

F: Kan ombudet publicera privata meddelanden eller meddelanden i privata Yammer för någon annans räkning?

S: Ombudet kan bara publicera i Yammer communities där båda användarna har åtkomst. Ombud kan inte publicera Yammer meddelanden åt någon annan.

F: Kan användare göra ett inlägg på uppdrag av användare B?

S: Ja, om ombudet är administratör i Yammer-communityn kan han eller hon publicera meddelandet som ett meddelande.

F: Kan ombud reagera åt någon annan?

S: Nej. Vi utvärderar detta just nu.

F: Kan ombud svara på andra meddelanden åt någon annan?

S: Ja.

F: Kan ombud göra inlägg åt någon annan på Yammer i Outlook, SharePoint och Teams?

S: Ja.

F: Vem kan du lägga till ombud eller göra inlägg för någon annans räkning?

S: Alla i samma klientorganisation kommer att kunna tilldela någon annan att publicera för deras räkning. Omedelbart efter att användare A tilldelar användare B som sitt ombud får både Användare A och Användare B ett e-postmeddelande om att användare B har tilldelats som ombud för användare A.

F: Finns det något sätt för IT-administratörer att granska vem som kan göra inlägg för vem i hela Yammer nätverket?

S: Nej. Vi utvärderar detta just nu.

F: Har IT-administratörer rätt att återkalla delegeringsbehörigheter?

S: Nej.

F: Kan verifierade administratörer utse ombud för en Yammer användare?

S: Endast användare kan tilldela sina egna ombud. Men användare kan lägga till andra användare som ombudshanterare. Ombudshanterare kan lägga till eller ta bort ombud åt användaren.

F: Får alla ombud en avisering när ett ombud gör inlägg?

S: Ja.

F: Kan jag stänga av den här funktionen för nätverket?

S: Nej.

F: Kan IT-administratörer identifiera alla meddelanden som har publicerats åt någon?

S: Ja. IT-administratörer kan göra detta genom att exportera nätverksdata och filtrera efter rader som innehåller en användares ID i delegate_id kolumnen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×