Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och metodtips för att göra dina PowerPoint presentationer tillgängliga och låsa upp innehållet för alla, även personer med funktionshinder.

PowerPoint har många inbyggda funktioner som hjälper personer med olika förmågor att läsa och skriva presentationer. I det här avsnittet får du lära dig till exempel hur du arbetar med Tillgänglighetskontroll för att ta itu med tillgänglighetsproblem när du skapar presentationen. Du får också lära dig hur du lägger till alternativtext för bilder så att personer som använder skärmläsare kan lyssna på vad bilden handlar om. Du kan också läsa om hur du använder bilddesign, teckensnitt, färger och format för att maximera inkluderande bilderna innan du delar eller presenterar dem för åhörarna.

I det här avsnittet

Rekommendationer för att göra PowerPoint presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

Prova att navigera i bilderna med en skärmläsare.

En skärmläsare läser elementen i en bild i den ordning de lades till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som objekten visas i.

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Lägg till meningsfull och korrekt hyperlänktext och skärmtips.

Om du vill avgöra om hyperlänktexten fungerar som fristående information söker du igenom bilderna i presentationen visuellt.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Skapa tillgänglig hyperlänktext och lägg till skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Välj Start > Inställningar > Hjälpmedel > Färgfilter. Aktivera filterväxeln Färg och välj sedan Gråskala. Genomsök varje bild i presentationen visuellt efter exempel på färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i presentationen som är svår att läsa eller skilja från bakgrunden.

Stark kontrast mellan text och bakgrund gör det enklare för personer med nedsatt syn eller färgblindhet att se och använda innehållet.

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller har lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Ge varje bild en rubrik

Dölja en bildrubrik

Om du måste använda tabeller skapar du en enkel tabellstruktur endast för data och anger kolumnrubrikinformation.

Använd Tillgänglighetskontroll för att säkerställa att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. 

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Undvik att använda tabeller

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver hur texten sammanfogas eller förvrängs.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Gör videor tillgängliga för personer som har nedsatt syn eller hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videor mer tillgängliga för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Skapa PDF-filer som är anpassade för personer med funktionshinder eller andra filformat i presentationen.

Ta med hjälpmedelstaggar i PDF-filer som du skapar från presentationen. Taggarna gör det möjligt för skärmläsare och andra hjälpmedelstekniker att läsa och navigera i ett dokument.

Du kan också spara presentationen i ett format som kan porteras till en punktskriftsläsare.

Spara presentationen i ett annat format

Överst på sidan 

Kontrollera tillgänglighet medan du arbetar

Tillgänglighetskontroll är ett verktyg som granskar ditt innehåll och flaggar tillgänglighetsproblem. Det förklarar varför varje problem kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Tillgänglighetskontrollen föreslår också hur du kan lösa problemen som visas.

IPowerPoint körs Tillgänglighetskontroll automatiskt i bakgrunden när du skapar en presentation. Om tillgänglighetskontrollen upptäcker tillgänglighetsproblem får du en påminnelse i statusfältet.

Om du vill starta Tillgänglighetskontroll manuellt väljer du Granska > Kontrollera tillgänglighet. Fönstret Hjälpmedel öppnas och du kan nu granska och åtgärda tillgänglighetsproblem. Mer information finns i Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Överst på sidan

Skapa tillgängliga bilder

Nedan beskrivs hur du gör bilderna i PowerPoint presentationer tillgängliga. Mer information finns i Video: Skapa bilder med en läsordning som är anpassad för personer med funktionshinder och Video: Utforma bilder för personer med dyslexi.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använd någon av de tillgängliga PowerPoint mallarna för att se till att bildformgivningen, färgerna, kontrasten och teckensnitten är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Ny.

 2. I textfältet Sök efter onlinemallar och teman skriver du tillgängliga mallar och trycker på Retur.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

 4. Välj Skapa i mallförhandsgranskningen.

Överst på sidan

Ge varje bild en rubrik

Ett enkelt steg mot inkludering är att ha en unik, beskrivande rubrik på varje bild, även om den inte visas. En person med ett visuellt funktionshinder som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

Använd menyfliksområdet Hjälpmedel för att se till att alla bilder har en rubrik. Instruktioner finns i Rubrik på en bildoch expandera avsnittet "Använd menyfliksområdet Hjälpmedel för att ge en bild en rubrik".

Överst på sidan

Dölja en bildrubrik

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedel, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll. Instruktioner finns i Rubrik på en bildoch expandera avsnittet "Placera en rubrik på en bild, men gör rubriken osynlig".

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska döljas kan du ändra bildbakgrunden. Instruktioner finns i Rubrik på en bildoch expandera avsnittet Dölj bildrubriker systematiskt.

Överst på sidan

Återställa en bildformgivning

Om du har flyttat eller redigerat en platshållare på en bild kan du återställa bilden till dess ursprungliga design. All formatering (till exempel teckensnitt, färger, effekter) återgår till det som har tilldelats i mallen. Om du återställer designen kan det också hjälpa dig att hitta rubrikplatshållare som behöver en unik rubrik.

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du fliken Start i gruppen Bilder och väljer Återställ.

Överst på sidan

Ange läsordning för bildinnehåll

Vissa personer med synnedsättning använder en skärmläsare för att läsa informationen på bilden. När du skapar bilder är det viktigt att placera objekten i en logisk läsordning för att skärmläsaren ska förstå bilden. 

Använd Tillgänglighetskontroll och fönstret Läsordning för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa bildinnehållet. När skärmläsaren läser bilden läser den objekten i den ordning de visas i fönstret Läsordning

Stegvisa instruktioner för hur du ställer in läsordningen finns i Gör bilder lättare att läsa med hjälp av fönstret Läsordning.

Överst på sidan

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

PowerPoint har inbyggda, fördefinierade bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. För att säkerställa att bilderna är tillgängliga är de inbyggda layouterna utformade så att läsordningen är densamma för personer som använder hjälpmedelsteknik som skärmläsare och personer som ser dem. Mer information finns i Video: Använda tillgängliga färger och format i bilder.

 1. Välj Normal på fliken Visa.

 2. Gör något eller båda av följande på fliken Design :

  • Expandera galleriet Teman och välj den bildlayout du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på presentationen.

  • Välj Designidéer och välj en av de färdiga designerna.

Överst på sidan

Undvik att använda tabeller

I allmänhet bör du undvika tabeller om möjligt och presentera data på ett annat sätt, till exempel stycken med rubriker. Tabeller med fast bredd kan vara svåra att läsa för personer som använder Förstoringsglaset, eftersom sådana tabeller tvingar innehållet till en viss storlek. Det gör teckensnittet mycket litet, vilket tvingar användare av Förstoringsglaset att rulla vågrätt, särskilt på mobila enheter.

Om du måste använda tabeller kan du använda följande riktlinjer för att se till att tabellen är så tillgänglig som möjligt:

 • Undvik tabeller med fast bredd.

 • Kontrollera att tabellerna återges korrekt på alla enheter, inklusive telefoner och surfplattor.

 • Om du har hyperlänkar i tabellen redigerar du länktexterna så att de blir begripliga och inte bryter mitt i meningen.

 • Kontrollera att bildinnehållet är lätt att läsa med Förstoringsglaset. Visa den på en mobil enhet för att se till att personer till exempel inte behöver skrolla bilden vågrätt på en telefon.

 • Använd tabellrubriker.

 • Testa hjälpmedel med Avancerad läsare.

Överst på sidan 

Använda tabellrubriker

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Använd en enkel tabellstruktur endast för data och ange kolumnrubrikinformation. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använd Tillgänglighetskontroll för att säkerställa att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Överst på sidan

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Alternativtext hjälper personer som använder skärmläsare att förstå vad som är viktigt i det visuella objektet i bilderna. Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden, dess avsikt och vad som är viktigt med bilden. Skärmläsare läser beskrivningen för användare som inte kan se innehållet.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. Mer information om hur du skriver alternativtext finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du använder bilder med text i dem upprepar du texten i bilden. I alternativtexten för sådana bilder nämner du textens existens och avsikten med den. 

PowerPoint för datorer i Microsoft 365 genererar automatiskt alternativtext för foton, arkivbilder ochPowerPoint ikoner med hjälp av intelligenta tjänster i molnet. Kontrollera alltid automatiskt genererade alternativtexter för att se till att de förmedlar rätt meddelande. Redigera texten om det behövs. För diagram, SmartArt, skärmbilder eller figurer måste du lägga till alternativtexterna manuellt.

Stegvisa instruktioner om hur du lägger till eller redigerar alternativtext finns i Lägga till alternativtext för en figur, bild, diagram, SmartArt-grafik eller annat objektoch video: Förbättra bildtillgängligheten i PowerPoint.

Tips: 

 • I fönstret Alternativtext markeras stavfel med en röd, vågig linje under ordet. Om du vill korrigera stavningen högerklickar du på ordet och väljer bland de föreslagna alternativen.

 • I fönstret Alternativtext kan du också välja Generera en beskrivning åt mig så att Microsoft molndrivna intelligenta tjänster skapar en beskrivning åt dig. Resultatet visas i det alternativa textfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarer PowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genereras automatiskt".

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Överst på sidan

Skapa tillgänglig hyperlänktext och lägg till skärmtips

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Undvik till exempel att använda länktexter som "Klicka här", "Se den här sidan", "Gå hit" eller "Läs mer". Ta i stället med den fullständiga rubriken på målsidan. Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Tips:  Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Skapa mer med Microsoft-mallar.

Stegvisa instruktioner om hur du skapar hyperlänkar och skärmtips finns i Lägga till en hyperlänk i en bild.

Överst på sidan

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Ett tillgängligt teckensnitt utesluter inte eller saktar ned läshastigheten för alla som läser en bild, inklusive personer med nedsatt syn eller lässvårigheter eller personer som är blinda. Rätt teckensnitt förbättrar läsbarheten och läsbarheten för texten i presentationen.

Stegvisa instruktioner om hur du ändrar teckensnitt i PowerPoint finns i Ändra teckensnitt i en presentation eller Ändra standardteckensnitt i PowerPoint.

Överst på sidan

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Om du vill minska läsbelastningen väljer du välbekanta sans serif-teckensnitt som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

En person med nedsatt syn kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar. Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Överst på sidan

Använda tillgänglig teckenfärg

Här är några förslag:

 • Texten i presentationen ska vara läsbar i högkontrastläge. Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

 • Använd de fördefinierade Office-teman för att se till att bildformgivningen är tillgänglig. Instruktioner finns i Använda en tillgänglig presentationsmall eller Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Den hittar bristfällig färgkontrast i text med eller utan markeringar eller hyperlänkar i figurer, tabeller eller SmartArt med heltäckande ogenomskinliga färger. Det finns inte tillräcklig färgkontrast i andra fall, till exempel text i en transparent textruta eller platshållare ovanpå bildbakgrunden, eller färgkontrastproblem i icke-textinnehåll.

Överst på sidan

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöder uppspelning av video med flera ljudspår. Dessutom finns stöd för undertexter som är inbäddade i videofiler.

För närvarande har endast PowerPoint förWindows stöd för infogning och uppspelning av undertexter som lagras i filer separat från videon. För alla andra utgåvor av PowerPoint (till exempel PowerPoint för macOS eller mobila utgåvor) måste dold textning eller undertexter kodas i videon innan de infogas i PowerPoint.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Undertexter, undertexter och alternativa ljudspår bevaras inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet . När du omvandlar presentationen till en video ingår inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i den video som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Så här gör du dina PowerPoint presentationer med videor tillgängliga:

 • Videor innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar om det behövs för användare som är blinda eller har nedsatt syn.

 • Videor som innehåller dialog inkluderar också undertexter, inbandade dolda bildtexter, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Mer information finns i Lägga till dolda bildtexter eller undertexter i media i PowerPoint

Överst på sidan

Spara presentationen i ett annat format

Du kan spara presentationen i ett format som enkelt kan läsas av en skärmläsare eller porteras till en punktskriftsläsare. Instruktioner finns i Video: Spara en presentation i ett annat format eller Skapa PDF-filer som är anpassade för personer med funktionshinder. Innan du konverterar en presentation till ett annat format bör du köra Tillgänglighetskontroll och åtgärda alla rapporterade problem.

Överst på sidan

Testa hjälpmedel med en skärmläsare

När presentationen är klar och du har kört Tillgänglighetskontroll för att kontrollera att den är inkluderande kan du prova att navigera i bilderna med en skärmläsare, till exempel Skärmläsaren. Skärmläsaren levereras med Windows så du behöver inte installera något. Det här är till exempel ytterligare ett sätt att upptäcka problem i navigeringsordningen.

 1. Starta skärmläsaren. Om du till exempel vill starta Skärmläsaren trycker du på Ctrl+Windows-tangenten+Retur.

 2. Tryck på F6 tills fokus är på bildinnehållsområdet, den blå rektangeln.

 3. Tryck på Tabb för att navigera bland elementen i bilden och åtgärda navigeringsordningen om det behövs. Om du vill flytta fokus bort från bildinnehållet trycker du på Esc eller F6.

 4. Avsluta skärmläsaren. Om du till exempel vill avsluta Skärmläsaren trycker du på Ctrl+Windows-tangenten+Retur.

Överst på sidan

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiva alternativtexter

Använda en skärmläsare för att delta i en PowerPoint Live-session i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

I det här avsnittet

Rekommendationer för att göra PowerPoint presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Undvik vanliga tillgänglighetsproblem, till exempel saknad alternativtext (alternativtext) och färger med låg kontrast.

Använd Tillgänglighetskontroll.

Gör det enkelt för alla att läsa dina bilder.

Kontrollera tillgänglighet medan du arbetar

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

De inbyggda layouterna ser automatiskt till att läsordningen fungerar för alla.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Skanna bilderna i presentationen visuellt.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text på bilder som är svår att läsa eller skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller har lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Ge varje bild en rubrik

Dölja en bildrubrik

Om du måste använda tabeller använder du en enkel tabellstruktur endast för data och anger kolumnrubrikinformation.

Använd Tillgänglighetskontroll för att säkerställa att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Undvik att använda tabeller

Använda tabellrubriker

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Använda hyperlänktexter och skärmtips som är anpassade för personer med funktionshinder

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder

Gör videor tillgängliga för personer som har nedsatt syn eller hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videor mer tillgängliga för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Överst på sidan 

Kontrollera tillgänglighet medan du arbetar

Tillgänglighetskontroll är ett verktyg som granskar ditt innehåll och flaggar tillgänglighetsproblem. Det förklarar varför varje problem kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Tillgänglighetskontrollen föreslår också hur du kan lösa problemen som visas.

Om du vill starta Tillgänglighetskontroll manuellt väljer du Granska > Kontrollera tillgänglighet. Fönstret Hjälpmedel öppnas och du kan nu granska och åtgärda tillgänglighetsproblem. Mer information finns i Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Överst på sidan

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

PowerPoint har inbyggda bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

Tips: Mer information om vad du ska tänka på när du skapar bilder för personer med dyslexi finns i Designa bilder för personer med dyslexi.

 1. På fliken Design expanderar du temagalleriet och väljer sedan den bildlayout du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt layouten på alla bilder i presentationen.Temagalleriet för att välja en tillgänglig layout i PowerPoint för Mac.

Överst på sidan

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använd någon av de tillgängliga PowerPoint mallarna för att se till att bildformgivningen, färgerna, kontrasten och teckensnitten är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Nytt från mall.

 2. Skriv tillgängliga mallar i textfältet Sök och tryck sedan på Retur.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

  Tips: 

  • Benvita bakgrunder passar bättre för personer med perceptuella funktionshinder, t.ex. dyslexi.

  • Välj mallar och teman med sans serif-teckensnitt som är 18 punkter eller mer.

  • Leta efter enfärgade bakgrunder med kontrasterande textfärg.

Överst på sidan 

Ge varje bild en rubrik

Ett enkelt steg mot inkludering är att ha en unik, beskrivande rubrik på varje bild, även om den inte visas. En person med ett visuellt funktionshinder som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

Använd menyfliksområdet Hjälpmedel för att se till att alla bilder har en rubrik. Stegvisa instruktioner finns i Rubrik för en bild och avsnittet "Använd menyfliksområdet Hjälpmedel för att ge en bild en rubrik".

Tips: Om du har flyttat eller redigerat en platshållare på en bild kan du återställa bilden till dess ursprungliga design. All formatering (till exempel teckensnitt, färger, effekter) återgår till det som har tilldelats i mallen. Om du återställer den ursprungliga designen kan det också hjälpa dig att hitta rubrikplatshållare som behöver en unik rubrik. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden öppnar du fliken Start och väljer Återställ.

Överst på sidan 

Dölja en bildrubrik

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedel, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll. Stegvisa instruktioner finns i Rubrik för en bildoch expandera avsnittet "Placera en rubrik på en bild, men gör rubriken osynlig".

Om du vill att alla eller många av dina bildrubriker ska döljas kan du ändra bildbakgrunden. Stegvisa instruktioner finns i Rubrik för en bild och expandera avsnittet Dölj bildrubriker systematiskt.

Överst på sidan 

Ange läsordning för bildinnehåll

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen på en bild i den ordning de lades till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som objekten visas i.

Använd markeringsfönstret för att ange i vilken ordning skärmläsare ska läsa bildinnehållet. Skärmläsare läser objekten i omvänd ordning i den ordning de visas i markeringsfönstret.

Om du vill söka efter bilder med en problematisk läsordning använder du Tillgänglighetskontroll.

 1. På fliken Start väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Överst på sidan 

Undvik att använda tabeller 

I allmänhet bör du undvika tabeller om möjligt och presentera data på ett annat sätt, till exempel stycken med rubriker. Tabeller med fast bredd kan visa sig vara svåra att läsa för personer som använder förstoringsfunktioner eller appar, eftersom sådana tabeller tvingar innehållet till en viss storlek. Det gör teckensnittet mycket litet, vilket tvingar användare av förstoringsglaset att rulla vågrätt, särskilt på mobila enheter.

Om du måste använda tabeller kan du använda följande riktlinjer för att se till att tabellen är så tillgänglig som möjligt:

 • Undvik tabeller med fast bredd.

 • Kontrollera att tabellerna återges korrekt på alla enheter, inklusive telefoner och surfplattor.

 • Om du har hyperlänkar i tabellen redigerar du länktexterna så att de blir begripliga och inte bryter mitt i meningen.

 • Kontrollera att bildinnehållet är lätt att läsa med förstoringsfunktioner, till exempel Zooma. Visa den på en mobil enhet för att se till att personer till exempel inte behöver skrolla bilden vågrätt på en telefon.

 • Använd tabellrubriker.

 • Testa tillgängligheten för bilderna med en skärmläsare.

Överst på sidan

Använda tabellrubriker

Om du behöver använda tabeller kan du lägga till rubriker i tabellen så att skärmläsare kan hålla reda på kolumner och rader. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner. 

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.Kryssrutan Rubrikrad markerad på fliken Tabelldesign i PowerPoint för Mac.

 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Överst på sidan 

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Alternativtext hjälper personer som använder skärmläsare att förstå vad som är viktigt i det visuella objektet i bilderna. Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden, dess avsikt och vad som är viktigt med bilden. Skärmläsare läser beskrivningen för användare som inte kan se innehållet.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. Mer information om hur du skriver alternativtext finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du använder bilder med text i dem upprepar du texten i bilden. I alternativtexten för sådana bilder nämner du textens existens och avsikten med den.

Stegvisa instruktioner om hur du lägger till eller redigerar alternativtext finns i Lägga till alternativtext för en figur, bild, diagram, SmartArt-grafik eller andra objekt.

Tips: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • I fönstret Alternativtext markeras stavfel med en röd, vågig linje under ordet. Om du vill korrigera stavningen markerar och högerklickar du på ordet och väljer sedan ett alternativ från de föreslagna alternativen.

 • I fönstret Alternativtext kan du också välja Generera en beskrivning åt mig så attMicrosoft molndrivna intelligenta tjänster skapar en beskrivning åt dig. Resultatet visas i det alternativa textfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarer PowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genereras automatiskt".

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Överst på sidan 

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Ett tillgängligt teckensnitt utesluter inte eller saktar ned läshastigheten för alla som läser en bild, inklusive personer med nedsatt syn eller lässvårigheter eller personer som är blinda. Rätt teckensnitt förbättrar läsbarheten och läsbarheten för texten i presentationen.

Stegvisa instruktioner om hur du ändrar teckensnitt i PowerPoint finns i Ändra teckensnitt i en presentation

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Om du vill minska läsbelastningen väljer du välbekanta sans serif-teckensnitt som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

En person med nedsatt syn kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar. Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Överst på sidan 

Använda tillgänglig teckenfärg

Här är några förslag:

 • Texten i presentationen ska vara läsbar i högkontrastläge. Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

 • Använd de fördefinierade teman för att se till att bildformgivningen är tillgänglig. Instruktioner finns i Använda en tillgänglig presentationsmall eller Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Den hittar bristfällig färgkontrast i text med eller utan markeringar eller hyperlänkar i figurer, tabeller eller SmartArt med heltäckande ogenomskinliga färger. Det finns inte tillräcklig färgkontrast i andra fall, till exempel text i en transparent textruta eller platshållare ovanpå bildbakgrunden, eller färgkontrastproblem i icke-textinnehåll.

Överst på sidan 

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder 

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop. Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigering vara långsam och skärmläsaranvändningen mer besvärlig.

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan ord och öka eller minska det tomma utrymmet mellan rader för att förbättra läsbarheten. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik mer än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Vänsterjustera i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac. (Vänsterjustera).

Överst på sidan 

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder

Om du vill göra det enklare för skärmläsare att läsa dina bilder ordnar du informationen i mindre delar, till exempel punktlistor eller numrerade listor.

Designlistor så att du inte behöver lägga till ett vanligt stycke utan en punkt eller ett nummer i mitten av en lista. Om listan är uppdelad i ett vanligt stycke kan vissa skärmläsare läsa upp antalet listobjekt som är fel. Dessutom kan användaren höra i mitten av listan att de lämnar listan.

 1. Placera markören där du vill skapa en lista.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Punktlista i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac. (Punktlista) eller Knappen Numrerad lista i menyfliksområdet i PowerPoint för Mac. (Numrering).

 3. Skriv den text du vill använda för varje punkt eller numrerat objekt i listan.

Överst på sidan 

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöder uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Undertexter, undertexter och alternativa ljudspår bevaras inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. Mer information om hur du optimerar media för kompatibilitet finns i avsnittet Optimera media i presentationen för kompatibilitet i Har du problem med video- eller ljuduppspelning? När du omvandlar presentationen till en video ingår inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i den video som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en markerad video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. Mer information finns i Spara inbäddade media från en presentation (ljud eller video).

Så här gör du dina PowerPoint presentationer med videor tillgängliga:

 • Videor innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar om det behövs för användare som är blinda eller har nedsatt syn.

 • Videor som innehåller dialog inkluderar också undertexter, inbandade dolda bildtexter, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Överst på sidan 

Testa tillgängligheten för bilder med en skärmläsare

När presentationen är klar och du har kört Tillgänglighetskontroll för att kontrollera att den är inkluderande kan du prova att navigera i bilderna med en skärmläsare, till exempel VoiceOver. VoiceOver levereras med macOS, så du behöver inte installera något. Det här är till exempel ytterligare ett sätt att upptäcka problem i navigeringsordningen.

 1. Starta skärmläsaren. Om du till exempel vill starta VoiceOver trycker du på Kommando+F5.

 2. Tryck på F6 tills fokus, den svarta rektangeln, finns i bildinnehållsområdet.

 3. Tryck på Tabb för att navigera bland elementen i bilden och åtgärda navigeringsordningen om det behövs. Om du vill flytta fokus bort från bildinnehållet trycker du på Esc eller F6.

 4. Avsluta skärmläsaren. Om du till exempel vill avsluta VoiceOver trycker du på Kommando+F5.

Överst på sidan 

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiva alternativtexter

Använda en skärmläsare för att delta i en PowerPoint Live-session i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet

Rekommendationer för att göra PowerPoint presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

En skärmläsare läser elementen i en bild i den ordning de lades till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som objekten visas i.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Ge varje bild en unik rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller har lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera.

Ge varje bild en rubrik

Dölja en bildrubrik

Om du måste använda tabeller använder du en enkel tabellstruktur endast för data och anger kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Undvik att använda tabeller

Använda tabellrubriker 

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Lägg till meningsfull och korrekt hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar.

Använda hyperlänktexter som är anpassade för personer med funktionshinder

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten "simma tillsammans" på en bild (en textrad komprimeras till raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder

Använd inbyggda listor.

Ordna och strukturera informationen i bilderna i små enheter som är lätta att läsa, navigera och skumma igenom.

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder

Gör videor tillgängliga för personer som har nedsatt syn eller hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videor mer tillgängliga för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Överst på sidan 

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

PowerPoint har inbyggda, fördefinierade bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. För att säkerställa att bilderna är tillgängliga är de inbyggda layouterna utformade så att läsordningen är densamma för personer som använder hjälpmedelsteknik som skärmläsare och personer som ser dem.

 1. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 2. Välj Start > Design.

 3. Välj Teman och välj sedan det tema du vill använda.

Menyn Teman i PowerPoint för iOS.

Överst på sidan 

Ge varje bild en rubrik

Ett enkelt steg mot inkludering är att ha en unik, beskrivande rubrik på varje bild, även om den inte visas. En person med ett visuellt funktionshinder som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken. Med beskrivande rubriker på varje bild kan alla snabbt söka igenom en lista med bildrubriker och gå direkt till den bild de vill ha.

 1. Markera rubrikplatshållaren på en bild och skriv rubriken.

 2. Gå igenom varje bild i presentationen för att se till att alla har rubriker.

Överst på sidan

Dölja en bildrubrik 

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedel, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Tryck på och håll ned rubrikelementet på en bild.

 2. Dra rubrikelementet utanför bildkanten och lyft sedan fingret från skärmen för att släppa elementet från bilden.

Ett exempel på en rubrikplatshållare som placeras utanför bildkantlinjen i PowerPoint för iOS.

Överst på sidan

Undvik att använda tabeller 

I allmänhet bör du undvika tabeller om möjligt och presentera data på ett annat sätt, till exempel stycken med rubriker. Tabeller med fast bredd kan vara svåra att läsa för personer som använder Förstoringsglaset, eftersom sådana tabeller tvingar innehållet till en viss storlek. Det gör teckensnittet mycket litet, vilket tvingar användare av Förstoringsglaset att rulla vågrätt, särskilt på mobila enheter.

Om du måste använda tabeller kan du använda följande riktlinjer för att se till att tabellen är så tillgänglig som möjligt:

 • Undvik tabeller med fast bredd.

 • Kontrollera att tabellerna återges korrekt på alla enheter, inklusive telefoner och surfplattor.

 • Om du har hyperlänkar i tabellen redigerar du länktexterna så att de blir begripliga och inte bryter mitt i meningen.

 • Kontrollera att bildinnehållet är lätt att läsa med Förstoringsglaset. Visa den på en mobil enhet för att se till att personer till exempel inte behöver skrolla bilden vågrätt på en telefon.

 • Använd tabellrubriker.

 • Testa tillgängligheten för bilderna.

Överst på sidan 

Använda tabellrubriker

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Använd en enkel tabellstruktur endast för data och ange kolumnrubrikinformation. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner. 

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att välja Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. Välj Formatalternativ och sedan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Menyn Tabellrubrik i PowerPoint för iOS.

Överst på sidan

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Alternativtext hjälper personer som använder skärmläsare att förstå vad som är viktigt i det visuella objektet i bilderna. Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden, dess avsikt och vad som är viktigt med bilden. Skärmläsare läser beskrivningen för användare som inte kan se innehållet.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. Mer information om hur du skriver alternativtext finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du använder bilder med text i dem upprepar du texten i bilden. I alternativtexten för sådana bilder nämner du textens existens och avsikten med den.

 1. Välj ett visuellt objekt, till exempel en bild.

 2. Om du vill öppna formateringsmenyn för det visuella objektet väljer du Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. Välj Alternativtext och ange sedan en beskrivning för det visuella objektet.

Dialogrutan Alternativtext i PowerPoint för iOS.

Överst på sidan

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa, så att de vet att de inte saknar någon viktig information. 

 1. Markera det visuella objektet, till exempel en bild eller ett diagram.

 2. Om du vill öppna formateringsmenyn för det visuella objektet väljer du Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. Välj Alternativtext.

 4. Aktivera växlingsknappen Markera som dekorativ och välj sedan Klar.

Alternativet Markera som dekorativt markerat i dialogrutan Alternativtext i PowerPoint för iOS.

Överst på sidan

Använda tillgängligt textformat och -färg

Ett tillgängligt teckensnitt utesluter inte eller saktar ned läshastigheten för alla som läser en bild, inklusive personer med nedsatt syn eller lässvårigheter eller personer som är blinda. Rätt teckensnitt förbättrar läsbarheten och läsbarheten för texten i presentationen. 

Använda tillgängligt textformat 

Om du vill minska läsbelastningen väljer du välbekanta sans serif-teckensnitt som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

En person med nedsatt syn kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar. Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. På fliken Start väljer du den aktuella teckensnittstypen för att öppna teckensnittsmenyn och väljer sedan den teckensnittstyp du vill använda eller justerar teckenstorleken efter dina önskemål.

Överst på sidan

Använda tillgänglig textfärg

Texten i presentationen ska vara läsbar i högkontrastläge. Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använd de fördefinierade teman för att se till att bildformgivningen är tillgänglig. Instruktioner finns i Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera.

 1. Markera den text du vill formatera.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. Välj Teckenfärg på fliken Start och välj sedan den teckenfärg du vill använda.

Överst på sidan

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder 

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop. Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigering vara långsam och skärmläsaranvändningen mer besvärlig.

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan ord och öka eller minska det tomma utrymmet mellan rader för att förbättra läsbarheten. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik mer än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 1. Markera den text som du vill ändra.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. På fliken Start väljer du Knappen Vänsterjustera i PowerPoint för iOS. (Vänsterjustera).

Överst på sidan 

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder 

Om du vill göra det enklare för skärmläsare att läsa dina bilder ordnar du informationen i mindre delar, till exempel punktlistor eller numrerade listor.

Designlistor så att du inte behöver lägga till ett vanligt stycke utan en punkt eller ett nummer i mitten av en lista. Om listan är uppdelad i ett vanligt stycke kan vissa skärmläsare läsa upp antalet listobjekt som är fel. Dessutom kan användaren höra i mitten av listan att de lämnar listan. 

 1. Placera markören på en bild där du vill skapa en lista.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Visa menyfliksområdet).

 3. Välj Punktlista eller Numrerad lista på fliken Start och välj sedan det punkt- eller numreringsformat du vill använda.

 4. Skriv den första punkten eller det första numrerade objektet i listan och välj sedan Retur på skärmtangentbordet. Ett nytt listobjekt läggs till. Upprepa det här steget för varje listobjekt som du vill lägga till.

Överst på sidan

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöder uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Undertexter, undertexter och alternativa ljudspår bevaras inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. Mer information om hur du optimerar media för kompatibilitet finns i avsnittet Optimera media i presentationen för kompatibilitet i Har du problem med video- eller ljuduppspelning? När du omvandlar presentationen till en video ingår inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i den video som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en markerad video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. Mer information finns i Spara inbäddade media från en presentation (ljud eller video).

Så här gör du dina PowerPoint presentationer med videor tillgängliga:

 • Videor innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar om det behövs för användare som är blinda eller har nedsatt syn.

 • Videor som innehåller dialog inkluderar också undertexter, inbandade dolda bildtexter, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Överst på sidan

Testa tillgängligheten för bilderna

När bilderna är klara kan du prova några saker för att se till att de är tillgängliga:

 • Växla till den fullständiga skrivbords- eller webbversionen av PowerPoint och kör sedan Tillgänglighetskontroll. Tillgänglighetskontroll är ett verktyg som granskar ditt innehåll och flaggar tillgänglighetsproblem. Det förklarar varför varje problem kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Tillgänglighetskontrollen föreslår också hur du kan lösa problemen som visas. Instruktioner finns i Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

 • IPowerPoint för iOS-appen kan du prova att navigera i bilderna med den inbyggda skärmläsaren VoiceOver. VoiceOver levereras med iOS, så du behöver inte installera något. Det här är till exempel ytterligare ett sätt att upptäcka problem i navigeringsordningen.

  1. Om du vill aktivera VoiceOver gör du något av följande:

   • I enhetsinställningarna väljer du Hjälpmedel > VoiceOver och aktiverar sedan VoiceOver-växeln.

   • Tryck på enhetens strömknapp tre gånger.

  2. Navigera i innehållet i bilden genom att svepa åt vänster eller höger. Ändra läsordningen för elementen på bilderna om det behövs.

   Tips: Om du vill välja ett objekt i fokus när VoiceOver är aktiverat dubbeltrycker du på skärmen.

  3. Om du vill inaktivera VoiceOver gör du något av följande:

   • I enhetsinställningarna väljer du Hjälpmedel > VoiceOver och inaktiverar sedan VoiceOver-växeln.

   • Tryck på enhetens strömknapp tre gånger.

Överst på sidan

Se även

Allt du behöver veta för att skriva effektiva alternativtexter

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet

Rekommendationer för att göra PowerPoint presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint presentationer som är tillgängliga för personer med funktionshinder.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

En skärmläsare läser elementen i en bild i den ordning de lades till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som objekten visas i.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Ge varje bild en unik rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller har lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera.

Ge varje bild en rubrik

Dölja en bildrubrik

Om du måste använda tabeller använder du en enkel tabellstruktur endast för data och anger kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Undvik att använda tabeller

Använda tabellrubriker

Ta med alternativ text (alternativ text) i allt visuellt innehåll.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i visuellt innehåll, till exempel bilder och figurer.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Lägg till meningsfull och korrekt hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar.

Använda hyperlänktexter som är anpassade för personer med funktionshinder

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten "simma tillsammans" på en bild (en textrad komprimeras till raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Använda tillgängligt textformat och -färg

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder

Använd inbyggda listor.

Ordna och strukturera informationen i bilderna i små enheter som är lätta att läsa, navigera och skumma igenom.

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder

Gör videor tillgängliga för personer som har nedsatt syn eller hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videor mer tillgängliga för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Överst på sidan

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

PowerPoint har inbyggda, fördefinierade bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. För att säkerställa att bilderna är tillgängliga är de inbyggda layouterna utformade så att läsordningen är densamma för personer som använder hjälpmedelsteknik som skärmläsare och personer som ser dem. 

 1. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 2. Välj Start > Design.

 3. Välj Teman och välj sedan det tema du vill använda.

Menyn Teman i PowerPoint för Android.

Överst på sidan 

Ge varje bild en rubrik 

Ett enkelt steg mot inkludering är att ha en unik, beskrivande rubrik på varje bild, även om den inte visas. En person med ett visuellt funktionshinder som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken. Med beskrivande rubriker på varje bild kan alla snabbt söka igenom en lista med bildrubriker och gå direkt till den bild de vill ha. 

 1. Markera rubrikplatshållaren på en bild och skriv rubriken.

 2. Gå igenom varje bild i presentationen för att se till att alla har rubriker.

Överst på sidan 

Dölja en bildrubrik 

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedel, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll.

 1. Tryck på och håll ned rubrikelementet på en bild.

 2. Dra rubrikelementet utanför bildkanten och lyft sedan fingret från skärmen för att släppa elementet från bilden.

Ett exempel på en rubrikplatshållare placerad utanför bildkantlinjerna i PowerPoint för Android.

Överst på sidan 

Undvik att använda tabeller

I allmänhet bör du undvika tabeller om möjligt och presentera data på ett annat sätt, till exempel stycken med rubriker. Tabeller med fast bredd kan vara svåra att läsa för personer som använder Förstoringsglaset, eftersom sådana tabeller tvingar innehållet till en viss storlek. Det gör teckensnittet mycket litet, vilket tvingar användare av Förstoringsglaset att rulla vågrätt, särskilt på mobila enheter.

Om du måste använda tabeller kan du använda följande riktlinjer för att se till att tabellen är så tillgänglig som möjligt:

 • Undvik tabeller med fast bredd.

 • Kontrollera att tabellerna återges korrekt på alla enheter, inklusive telefoner och surfplattor.

 • Om du har hyperlänkar i tabellen redigerar du länktexterna så att de blir begripliga och inte bryter mitt i meningen.

 • Kontrollera att bildinnehållet är lätt att läsa med Förstoringsglaset. Visa den på en mobil enhet för att se till att personer till exempel inte behöver skrolla bilden vågrätt på en telefon.

 • Använd tabellrubriker.

 • Testa tillgängligheten för bilderna.

Överst på sidan

Använda tabellrubriker

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Använd en enkel tabellstruktur endast för data och ange kolumnrubrikinformation. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att välja Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. Välj Formatalternativ och sedan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

  Kryssrutan Rubrikrad markerad på menyn Formatalternativ i PowerPoint för Android.

Överst på sidan 

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Alternativtext hjälper personer som använder skärmläsare att förstå vad som är viktigt i det visuella objektet i bilderna. Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden, dess avsikt och vad som är viktigt med bilden. Skärmläsare läser beskrivningen för användare som inte kan se innehållet.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. Mer information om hur du skriver alternativtext finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du använder bilder med text i dem upprepar du texten i bilden. I alternativtexten för sådana bilder nämner du textens existens och avsikten med den.

 1. Välj ett visuellt objekt på en bild.

 2. Om du vill öppna den relevanta fliken, till exempel Bild eller Figur, väljer du Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. Välj Alternativtext och ange sedan en beskrivning för det visuella objektet.

Dialogrutan Alternativtext i PowerPoint för Android.

Överst på sidan 

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa, så att de vet att de inte saknar någon viktig information. 

 1. Markera det visuella objektet.

 2. Om du vill öppna formateringsmenyn för det visuella objektet väljer du Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. Välj Alternativtext.

 4. Markera kryssrutan Markera som dekorativ .

Dialogrutan Alternativtext med kryssrutan Markera som dekorativ markerad i PowerPoint för Android.

Överst på sidan 

Använda tillgängligt textformat och -färg

Ett tillgängligt teckensnitt utesluter inte eller saktar ned läshastigheten för alla som läser en bild, inklusive personer med nedsatt syn eller lässvårigheter eller personer som är blinda. Rätt teckensnitt förbättrar läsbarheten och läsbarheten för texten i presentationen.

Använda tillgängligt textformat 

Om du vill minska läsbelastningen väljer du välbekanta sans serif-teckensnitt som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

En person med nedsatt syn kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar. Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. På fliken Start kan du till exempel göra följande:

  • Om du vill ändra teckensnittstyp väljer du den aktuella teckensnittstypen för att öppna menyn Teckensnitt och väljer sedan den teckensnittstyp du vill använda.

  • Om du vill justera teckenstorleken väljer du den aktuella teckenstorleken och sedan den nya teckenstorleken.

   Menyn Teckensnitt i PowerPoint för Android.

Överst på sidan

Använda tillgänglig textfärg

Texten i presentationen ska vara läsbar i högkontrastläge. Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använd de fördefinierade teman för att se till att bildformgivningen är tillgänglig. Stegvisa instruktioner finns i Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. På fliken Start expanderar du menyn Teckenfärg och väljer sedan den färg du vill använda.

Överst på sidan 

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop. Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigering vara långsam och skärmläsaranvändningen mer besvärlig.

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan ord och öka eller minska det tomma utrymmet mellan rader för att förbättra läsbarheten. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik mer än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. På fliken Start väljer du Knappen Vänsterjustera i PowerPoint för Android. (Vänsterjustera).

Överst på sidan 

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder 

Om du vill göra det enklare för skärmläsare att läsa dina bilder ordnar du informationen i mindre delar, till exempel punktlistor eller numrerade listor.

Designlistor så att du inte behöver lägga till ett vanligt stycke utan en punkt eller ett nummer i mitten av en lista. Om listan är uppdelad i ett vanligt stycke kan vissa skärmläsare läsa upp antalet listobjekt som är fel. Dessutom kan användaren höra i mitten av listan att de lämnar listan. 

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. Välj Knapp för att komma åt redigeringsläget i PowerPoint-mobilapparna.(Fler alternativ).

 3. Välj Punktlista eller Numrerad lista på fliken Start och välj sedan det punkt- eller numreringsformat du vill använda.

 4. Skriv det första punktobjektet eller det första numrerade objektet i listan och välj sedan Knappen Retur på Skärmtangentbordet för Android. (Retur) på skärmtangentbordet. Ett nytt listobjekt läggs till. Upprepa det här steget för varje listobjekt som du vill lägga till.

Överst på sidan 

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöder uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Undertexter, undertexter och alternativa ljudspår bevaras inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. Mer information om hur du optimerar media för kompatibilitet finns i avsnittet Optimera media i presentationen för kompatibilitet i Har du problem med video- eller ljuduppspelning? När du omvandlar presentationen till en video ingår inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i den video som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en markerad video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. Mer information finns i Spara inbäddade media från en presentation (ljud eller video).

Så här gör du dina PowerPoint presentationer med videor tillgängliga:

 • Videor innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar om det behövs för användare som är blinda eller har nedsatt syn.

 • Videor som innehåller dialog inkluderar också undertexter, inbandade dolda bildtexter, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Överst på sidan 

Testa tillgängligheten för bilderna 

När bilderna är klara kan du prova några saker för att se till att de är tillgängliga:

 • Växla till den fullständiga skrivbords- eller webbversionen av PowerPoint och kör sedan Tillgänglighetskontroll. Tillgänglighetskontroll är ett verktyg som granskar ditt innehåll och flaggar tillgänglighetsproblem. Det förklarar varför varje problem kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Tillgänglighetskontrollen föreslår också hur du kan lösa problemen som visas. Instruktioner finns i Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

 • I appenPowerPoint för Android kan du prova att navigera i bilderna med den inbyggda skärmläsaren TalkBack. TalkBack levereras med Android, så du behöver inte installera något. Det här är till exempel ytterligare ett sätt att upptäcka problem i navigeringsordningen.

  1. Om du vill aktivera TalkBack gör du något av följande:

   • I enhetsinställningarna väljer du Hjälpmedel > TalkBack och aktiverar sedan använd tjänstväxeln.

   • Håll ned volymtangenterna på enheten tills enheten vibrerar.

  2. Navigera i innehållet i bilden genom att svepa åt vänster eller höger. Ändra läsordningen för elementen på bilderna om det behövs.

   Tips: Om du vill välja ett objekt i fokus när TalkBack är aktiverat dubbeltrycker du på skärmen.

  3. Om du vill inaktivera TalkBack gör du något av följande:

   • I enhetsinställningarna väljer du Hjälpmedel > TalkBack och inaktiverar sedan knappen Använd tjänst.

   • Håll ned volymtangenterna på enheten tills enheten vibrerar.

Överst på sidan 

Se även

Allt du behöver veta för att skriva effektiva alternativtexter

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet

Rekommendationer för att göraPowerPoint för webben presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint för webben-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Undvik vanliga tillgänglighetsproblem, till exempel saknad alternativtext (alternativtext) och färger med låg kontrast.

Använd Tillgänglighetskontroll.

Gör det enkelt för alla att läsa dina bilder.

Kontrollera tillgänglighet medan du arbetar

Använd de inbyggda bildformgivningarna.

De inbyggda layouterna ser automatiskt till att läsordningen fungerar för alla.

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller har lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Ge varje bild en rubrik

Dölja en bildrubrik

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Använda en läsordning som är anpassad för bildinnehållet

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Skanna bilderna i presentationen visuellt.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Använd Tillgänglighetskontroll för att hitta bristfällig färgkontrast.

Du kan också leta efter text på bilder som är svår att läsa eller skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Om du måste använda tabeller använder du en enkel tabellstruktur endast för data och anger kolumnrubrikinformation.

Använd Tillgänglighetskontroll för att säkerställa att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Undvik att använda tabeller

Använda tabellrubriker

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar.

Använda hyperlänktexter som är anpassade för personer med funktionshinder

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder

Använd inbyggda listor.

Ordna och strukturera informationen i bilderna i små enheter som är lätta att läsa, navigera och skumma igenom.

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder

Gör videor tillgängliga för personer som har nedsatt syn eller hörsel.

Undertexter innehåller vanligtvis en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videor mer tillgängliga för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Överst på sidan

Kontrollera tillgänglighet medan du arbetar 

Tillgänglighetskontroll är ett verktyg som granskar ditt innehåll och flaggar tillgänglighetsproblem. Det förklarar varför varje problem kan vara ett potentiellt problem för någon med en funktionsnedsättning. Tillgänglighetskontrollen föreslår också hur du kan lösa problemen som visas.

Om du vill starta Tillgänglighetskontroll manuellt väljer du Granska > Kontrollera tillgänglighet. Fönstret Hjälpmedel öppnas och du kan nu granska och åtgärda tillgänglighetsproblem. Mer information finns i Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Överst på sidan

Använd inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera

PowerPoint för webben har inbyggda bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

Tips:  Mer information om vad du ska tänka på när du skapar bilder för personer med dyslexi finns i Designa bilder för personer med dyslexi.

 1. På fliken Design expanderar du menyn Teman och väljer sedan den design du vill använda.Menyn Teman har expanderats i PowerPoint för webben.

Överst på sidan

Använda en tillgänglig presentationsmall

Använd någon av de tillgängliga PowerPoint mallarna för att se till att bildformgivningen, färgerna, kontrasten och teckensnitten är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. I webbläsaren går du till PowerPoint-mallexempel för hjälpmedel.

 2. På sidan Med PowerPoint-mallexempel för hjälpmedel väljer du Ladda ned. Mallexempel laddas ned till din enhet.

 3. Öppna sampler i den fullständiga skrivbordsversionen avPowerPoint, välj en lämplig bildformgivning och spara den.

 4. Öppna PowerPoint för webben i webbläsaren, öppna den valda designen och skapa presentationen.

Överst på sidan

Ge varje bild en rubrik

Ett enkelt steg mot inkludering är att ha en unik, beskrivande rubrik på varje bild, även om den inte visas. En person med ett visuellt funktionshinder som använder en skärmläsare använder bildrubrikerna för att veta vilken bild som är vilken.

Använd menyfliksområdet Hjälpmedel för att se till att alla bilder har en rubrik. Stegvisa instruktioner finns i avsnittet "Använda menyfliksområdet Hjälpmedel för att ge en bild en rubrik" i Rubrik på en bild.

Överst på sidan

Dölja en bildrubrik

Du kan placera en rubrik utanför bilden. På så sätt har bilden en rubrik för hjälpmedel, men du sparar utrymme på bilden för annat innehåll. Stegvisa instruktioner finns i avsnittet "Placera en rubrik på en bild, men gör rubriken osynlig" i Rubrik på en bild.

Överst på sidan

Använda en läsordning som är anpassad för bildinnehållet

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen på en bild i den ordning de lades till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som objekten visas i.

Använd markeringsfönstret för att ange i vilken ordning skärmläsare ska läsa bildinnehållet. Skärmläsare läser objekten i omvänd ordning i den ordning de visas i markeringsfönstret.

Om du vill söka efter bilder med en problematisk läsordning använder du Tillgänglighetskontroll.

 1. På fliken Start väljer du Ordna > markeringsfönster.

 2. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.Markeringsfönstret för att ordna objekt i en bild i PowerPoint för webben.

Överst på sidan

Undvik att använda tabeller 

I allmänhet bör du undvika tabeller om möjligt och presentera data på ett annat sätt, till exempel stycken med rubriker. Tabeller med fast bredd kan vara svåra att läsa för personer som använder Förstoringsglaset, eftersom sådana tabeller tvingar innehållet till en viss storlek. Det gör teckensnittet mycket litet, vilket tvingar användare av Förstoringsglaset att rulla vågrätt, särskilt på mobila enheter.

Om du måste använda tabeller kan du använda följande riktlinjer för att se till att tabellen är så tillgänglig som möjligt:

 • Undvik tabeller med fast bredd.

 • Kontrollera att tabellerna återges korrekt på alla enheter, inklusive telefoner och surfplattor.

 • Om du har hyperlänkar i tabellen redigerar du länktexterna så att de blir begripliga och inte bryter mitt i meningen.

 • Kontrollera att bildinnehållet är lätt att läsa med Förstoringsglaset. Visa den på en mobil enhet för att se till att personer till exempel inte behöver skrolla bilden vågrätt på en telefon.

 • Använd tabellrubriker.

 • Testa tillgängligheten för bilderna med en skärmläsare.

Överst på sidan

Använda tabellrubriker

Om du behöver använda tabeller kan du lägga till rubriker i tabellen så att skärmläsare kan hålla reda på kolumner och rader. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen. Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj Tabelldesign.

 3. Välj Rubrikrad och skriv kolumnrubrikerna i tabellen.Knappen Rubrikrad markerad i PowerPoint för webben.

Överst på sidan 

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Alternativtext hjälper personer som använder skärmläsare att förstå vad som är viktigt i det visuella objektet i bilderna. Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden, dess avsikt och vad som är viktigt med bilden. Skärmläsare läser beskrivningen för användare som inte kan se innehållet.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. Mer information om hur du skriver alternativtext finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du använder bilder med text i dem upprepar du texten i bilden. I alternativtexten för sådana bilder nämner du textens existens och avsikten med den. 

Tips: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • I beskrivningsfältet för alternativtext markeras stavfel med en röd, vågig linje under ordet.

 • I det visuella fönstret Alternativtext kan du också välja Generera en beskrivning åt mig så attMicrosoft molndrivna intelligenta tjänster skapar en beskrivning åt dig. Resultatet visas i det alternativa textfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarerPowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genereras automatiskt".

 1. Om du vill lägga till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till alternativtext för en bild gör du något av följande:

   • Högerklicka på en bild. Välj Alternativtext....

   • Markera en bild. Välj Bild > Alternativtext.

  • Om du vill lägga till alternativtext för SmartArt-grafik markerar du en SmartArt-grafik och väljer sedan SmartArt > Alternativtext.

  • Om du vill lägga till alternativtext för en figur eller inbäddad video markerar du en figur eller video och väljer sedan Figur > Alternativtext.

  • Om du vill lägga till alternativtext i en tabell placerar du markören i en cell och väljer sedan Tabellayout > Alternativtext.

 2. För bilder skriver du en beskrivning. För SmartArt-grafik, figurer, videoklipp och tabeller skriver du en rubrik och en beskrivning.

Fönstret Alternativtext för bild i PowerPoint för webben.

Överst på sidan 

Använda tillgängligt teckensnittsformat och -färg

Ett tillgängligt teckensnitt utesluter inte eller saktar ned läshastigheten för alla som läser en bild, inklusive personer med nedsatt syn eller lässvårigheter eller personer som är blinda. Rätt teckensnitt förbättrar läsbarheten och läsbarheten för texten i presentationen.

 1. Om du vill ändra teckensnitt eller färg markerar du den text du vill ändra

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Teckensnitt väljer du formateringsalternativen, till exempel en annan teckensnittstyp eller färg.

Alternativ i menyn Teckensnitt i menyfliksområdet i PowerPoint för webben.

Överst på sidan 

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Om du vill minska läsbelastningen väljer du välbekanta sans serif-teckensnitt som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar.

En person med nedsatt syn kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar. Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Överst på sidan 

Använda tillgänglig teckenfärg

Här är några förslag:

 • Texten i presentationen ska vara läsbar i högkontrastläge. Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

 • Använd de fördefinierade teman för att se till att bildformgivningen är tillgänglig. Instruktioner finns i Använda en tillgänglig presentationsmall eller Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning, färger med mera.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Den hittar bristfällig färgkontrast i text med eller utan markeringar eller hyperlänkar i figurer, tabeller eller SmartArt med heltäckande ogenomskinliga färger. Det finns inte tillräcklig färgkontrast i andra fall, till exempel text i en transparent textruta eller platshållare ovanpå bildbakgrunden, eller färgkontrastproblem i icke-textinnehåll.

Överst på sidan 

Använda textjustering och avstånd som är anpassade för personer med funktionshinder 

Personer med dyslexi uppfattar text på ett sätt som gör det svårt att särskilja bokstäver och ord. De kan till exempel uppfatta en textrad som intryckt mot raden nedanför eller att angränsande bokstäver verkar tryckas ihop. Om du har flera tomma rader eller blanksteg i följd kan tangentbordsnavigering vara långsam och skärmläsaranvändningen mer besvärlig.

Justera stycket åt vänster för att undvika ojämna mellanrum mellan ord och öka eller minska det tomma utrymmet mellan rader för att förbättra läsbarheten. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan rader och stycken, men undvik mer än två blanksteg mellan ord och två tomma rader mellan stycken.

 1. Markera den text du vill ändra.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Vänsterjustera i menyfliksområdet i PowerPoint för webben. (Vänsterjustera).

Överst på sidan 

Skapa listor som är anpassade för personer med funktionshinder

Om du vill göra det enklare för skärmläsare att läsa dina bilder ordnar du informationen i mindre delar, till exempel punktlistor eller numrerade listor.

Designlistor så att du inte behöver lägga till ett vanligt stycke utan en punkt eller ett nummer i mitten av en lista. Om listan är uppdelad i ett vanligt stycke kan vissa skärmläsare läsa upp antalet listobjekt som är fel. Dessutom kan användaren höra i mitten av listan att de lämnar listan.

 1. Placera markören där du vill skapa en lista.

 2. På fliken Start väljer du Knappen Punktlistebibliotek i menyfliksområdet i PowerPoint för webben.(Punktlistebibliotek) eller Knappen Numreringsbibliotek i menyfliksområdet i PowerPoint för webben.(Numreringsbibliotek).

 3. Skriv den text du vill använda för varje punkt eller numrerat objekt i listan.

Överst på sidan 

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöder uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Undertexter, undertexter och alternativa ljudspår bevaras inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. Mer information om hur du optimerar media för kompatibilitet finns i avsnittet Optimera media i presentationen för kompatibilitet i Har du problem med video- eller ljuduppspelning? När du omvandlar presentationen till en video ingår inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i den video som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas.  Mer information finns i Spara inbäddade media från en presentation (ljud eller video).

Så här gör du dina PowerPoint presentationer med videor tillgängliga:

 • Videor innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar om det behövs för användare som är blinda eller har nedsatt syn.

 • Videor som innehåller dialog inkluderar också undertexter, inbandade dolda bildtexter, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Överst på sidan 

Testa tillgängligheten för bilder med en skärmläsare

När presentationen är klar och du har kört Tillgänglighetskontroll för att kontrollera att den är inkluderande kan du prova att navigera i bilderna med en skärmläsare, till exempel Skärmläsaren. Skärmläsaren levereras med Windows så du behöver inte installera något. Det här är till exempel ytterligare ett sätt att upptäcka problem i navigeringsordningen.

 1. Starta skärmläsaren. Om du till exempel vill starta Skärmläsaren trycker du på Ctrl+Windows-tangenten+Retur.

 2. Tryck på F6 tills fokus är på bildinnehållsområdet, den blå rektangeln.

 3. Tryck på Tabb för att navigera bland elementen i bilden och åtgärda navigeringsordningen om det behövs. Om du vill flytta fokus bort från bildinnehållet trycker du på Esc eller F6.

 4. Avsluta skärmläsaren. Om du till exempel vill avsluta Skärmläsaren trycker du på Ctrl+Windows-tangenten+Retur.

Överst på sidan 

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiva alternativtexter

Använda en skärmläsare för att delta i en PowerPoint Live-session i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×