Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och rekommendationer för att göra dina PowerPoint presentationer tillgängliga för personer med funktions nedsättningar. När du har till gång till dina bilder kan du låsa upp innehållet till alla och personer med olika möjligheter att läsa och använda dina bilder. Du får lära dig hur du lägger till alternativ text för bilder så att personer som använder skärm läsare kan lyssna på vad bilden handlar om. Du får också lära dig hur du använder tillgänglighets kontrollen för att kontrol lera att din presentation är inkluderad innan du delar den.

PowerPoint-bild med rubriken "Förbereda evenemanget" som innehåller en grafisk lista ("Bestämma datum", "Boka platsen", "Bjuda in deltagare", "Ordna förfriskningar" och "Uppföljning"), samt en bild av en matsal

PowerPoint-presentationer brukar vara mycket visuella och personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dem lättare om du skapar bilderna med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda sidans URL om den är kort och beskrivande, till exempel www.microsoft.com.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Gå till Windows-inställningar och aktivera filtret gråskala i inställningar > hjälpmedel > färg filter. Skannar visuellt varje bild i presentationen efter förekomster av färg kodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i kalkyl bladet som är svårt att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Ge varje bild en unik rubrik

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighets kontrollenför att kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Microsoft 365:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärm bild eller annan bild som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ texterna manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativ text.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för bilder
  • Markera en bild. Välj bild format > alternativ text.

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarer PowerPoint till exempel "Beskrivning genererad med hög exakthet".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för figurer
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Beroende på grafiken väljer du form format eller format > alternativ text.

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för diagram
  • Välj ett diagram. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

PowerPoint för PC in Microsoft 365 skapar automatiskt alternativ text för foton med hjälp av smarta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativtexter.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild. Välj bild format > alternativ text.

 2. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 3. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Beroende på vilken typ av visuell du har väljer du format, bild formateller figur format > alternativ text.

 2. Markera kryss rutan Markera som dekorativ . Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativ kryss ruta markerad i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Office 2019:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärm bild eller annan bild som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ texterna manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativ text.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för bilder
  • Markera en bild. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarer PowerPoint till exempel "Beskrivning genererad med hög exakthet".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för figurer
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativ text.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Win32-menyn Redigera alternativ text för diagram
  • Välj ett diagram. Välj Format > Alternativtext

   Knappen fönstret för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild, Välj Format > alternativ text.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativ kryss ruta markerad i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Office 2016:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

PowerPoint för PC in Microsoft 365 skapar automatiskt alternativ text för foton med hjälp av smarta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativtexter.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som deltar i Office Insider-programmet. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas.

 3. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 4. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativ text för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon eller annan bild som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ texterna manuellt.

 1. Högerklicka på en bild och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera bild väljer du Alternativtext.

 3. Skriv den alternativa texten för bilden i text rutan.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på SmartArt-grafiken och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram och välj Formatera diagramyta.

 2. I fönstret Formatera diagramyta väljer du Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange adressen till beskrivningen av hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en av de mallar som finns tillgängliga för att se till att bild design, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla mål grupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du arkiv > nytt.

 2. I textfältet Sök efter onlinemallar och teman skriver du tillgängliga mallar och trycker på RETUR.

 3. Välj en lämplig mall i Sök resultaten.

 4. I fönstret mall för förhands granskning väljer du skapa.

Vyn för mallar i PowerPoint för Windows.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj fliken Design.

 3. I Tabellformatsalternativ markerar du kryssrutan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Välj ett fördefinierat Office-tema för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. Mer information finns i Använda en tillgänglig bildformgivning.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Den får inte tillräcklig färg kontrast i text med eller utan högdagrar eller hyperlänkar i figurer, tabeller eller SmartArt med heltäckande täckande färger. Den får inte otillräcklig färg kontrast i andra fall, till exempel text i en transparent text ruta eller plats hållare ovanpå bild bakgrunden eller färg kontrasten i icke-textinnehåll.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga. (Se rubriken en bild för relaterad information.)

Ge varje bild en rubrik

 • Välj granska > kontrol lera om det finns problem i presentationen.

Ett enkelt steg mot inclusivity har en rubrik på varje bild, även om den inte syns. Tillgänglighets kontroll kan visa fyra situationer då en rubrik är berättigad:

Alternativ

Beskrivning

Redigera bild rubrik

Visas om bilden redan har en rubrik plats hållare och du bara behöver fylla i den.

Lägga till bild rubrik

Visas när en bild inte har en rubrik plats hållare.  Om du väljer det här alternativet läggs en rubrik plats hållare även om den Bildlayout du använde inte hade något.  Fyll i det med rubriken du vill använda.

Lägga till dold bild rubrik

Visas om bilden redan har en rubrik plats hållare och du bara behöver fylla i den. Plats hållaren placeras utanför bilden så att den är osynlig under bild spel och utskrifter. 

Ange som bild rubrik

Visas när bilden inte har någon rubrik plats hållare. När du väljer det här kommandot väljer PowerPoint automatiskt vad det ska vara den mest sannolika text rutan som rubrik. Men du kan ändra markeringen om det behövs.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du fliken Start i gruppen Bilder och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Placera en rubrik utanför bilden så att den inte är dold men att den kommer att visas som en skärm läsare.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil. Flytta pekaren

 3. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten. 

  En bild rubrik placerade utanför den synliga bild marginalen.

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd tillgänglighets kontrollen och Läs ordning för att ange i vilken ordning skärm läsare ska läsa bild innehållet. När skärm läsaren läser upp den här bilden läser den objekt i den ordning som de visas i fönstret Läs ordning .

 1. Välj granska > kontrol lera tillgängligheti presentationen.

 2. I avsnittet varningar i fönstret tillgänglighet väljer du kategorin kontrol lera Läs ordning . Alla bilder där Läs ordningen för bild element inte verkar logiskt visas i det här avsnittet.

 3. För en bild i avsnittet väljer du pilen för den nedrullningsbara menyn bredvid den och väljer Verifiera objekt ordning för att öppna Läs ordning .

 4. Alla element på bilden visas i fönstret Läs ordning . Du kan dra och släppa element uppåt och nedåt för att ändra Läs ordningen. Om du vill flytta flera element trycker du på och håller ned CTRL-tangenten och väljer Klicka på elementen och flyttar ihop dem.

  Obs!: Du kan också gruppera objekt så att de visas tillsammans i stället för individuellt. Om du vill gruppera element markerar du dem i fönstret Läs ordning och väljer sedan formatera > grupp > gruppen.

Läs ordning i PowerPoint

Mer information finns i göra bilder lättare att läsa med hjälp av Läs ordning.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggd bild som innehåller plats hållare för text, video, bilder och annat. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i fönstret Miniatyrbild. Högerklicka och välj Ny bild. Klicka på den nya bilden för att markera den.

 3. På fliken Design visar du galleriet Teman och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på den nya bilden.

 4. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint har stöd för uppspelning av video med flera ljud spår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

För närvarande är bara PowerPoint för Windows stöd för infogning och uppspelning av dolda bild texter eller under texter som lagras i filer som är åtskilda från videon. För alla andra versioner av PowerPoint (till exempel PowerPoint för macOS eller Mobile-utgåvor) måste dolda bild texter eller under texter vara kodade till videon innan de infogas i PowerPoint.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i fil typerna för dold textning som stöds i PowerPoint.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videoklipp som innehåller dialoger innehåller också dolda bild texter, inkompatibla dolda bild texter, öppna bild texter eller under texter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Mer information finns i lägga till dolda bild texter eller under texter i PowerPoint

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Mac: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda sidans URL om den är kort och beskrivande, till exempel www.microsoft.com.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Aktivera färg filtret för gråskala i Systeminställningar > tillgänglighet > visa > färg filter. I äldre versioner av macOS går du till Systeminställningar > hjälpmedel > Visa och kontrol lera gråskala. Sök visuellt igenom bilderna i presentationen.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i kalkyl bladet som är svårt att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighets kontrollenför att kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Microsoft 365:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativ text för bilder. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärm bild eller annan bild som inte är ett fotografi måste du lägga till alternativ texterna manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för bilder med alternativet alternativ text markerat.
  • Markera en bild. Välj bild Format > alternativ text.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för former med alternativet alternativ text markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela formen, inte inuti en av dess delar.

  • Markera en form. Välj form Format > alternativ text.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en figur i PowerPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1-2 meningar för att beskriva formen och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för former med alternativet alternativ text markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för SmartArt i PowertPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1-2 meningar för att beskriva SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

  Snabb meny för diagram med alternativet alternativ text markerat.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen innehåller visuell information, kan du markera dem som sådana utan att behöva skriva någon alternativ text. När en skärmläsare hittar en sådan bild meddelar den bara att bilden är dekorativ så att användarna vet att de inte går miste om någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken visuell Format > alternativ text.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Dekorativ bild för alternativ text i PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Office 2019:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Om du vill göra presentationer mer tillgängliga för de bredare mål grupperna kan du lägga till alternativ text för bilderna i bilderna. PowerPoint skapar inte alternativ text automatiskt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för bilder med alternativet alternativ text markerat.
  • Markera en bild. Välj bild Format > alternativ text.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort eventuella kommentarer PowerPoint till exempel "Beskrivning genererad med hög exakthet".

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för former med alternativet alternativ text markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela formen, inte inuti en av dess delar.

  • Markera en form. Välj form Format > alternativ text.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en figur i PowerPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1-2 meningar för att beskriva formen och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för former med alternativet alternativ text markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen som omger hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för SmartArt i PowertPoint för Mac.

  Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1-2 meningar för att beskriva SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för former i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret alternativ text öppnas till höger om bilden.

  Snabb meny för diagram med alternativet alternativ text markerat.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret alternativ text för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen innehåller visuell information, kan du markera dem som sådana utan att behöva skriva någon alternativ text. När en skärmläsare hittar en sådan bild meddelar den bara att bilden är dekorativ så att användarna vet att de inte går miste om någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken visuell Format > alternativ text.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Dekorativ bild för alternativ text i PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i PowerPoint-presentationer i Office 2016:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild.

 3. I fönstret Formatera bild väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera SmartArt och sedan Alternativ för figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Använd följande procedur för att lägga till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta.

 3. I fönstret Formatera diagramyta på fliken Diagramalternativ väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Hyperlänk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en av de mallar som finns tillgängliga för att se till att bild design, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla mål grupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du arkiv > ny från mall.

 2. Skriv tillgängliga mallar i textfältet Sök efter mallar och tryck på RETUR.

 3. Välj en lämplig mall i Sök resultaten.

Sidan mallar i PowerPoint för Mac

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Använd alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg för att formatera texten.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Skapa punktlistor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Punktlista.

 4. Skriv den text du vill för varje punkt i punktlistan.

Menyn punkt lista expanderad i PowerPoint för Mac.

Skapa ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Numrerad lista.

 4. Skriv den text du vill för varje numrerat objekt i listan.

Numrerad lista-menyn i PowerPoint för Mac.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga. (Se rubriken en bild för relaterad information.)

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden öppnar du fliken Start och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Placera en rubrik utanför bilden så att den inte är dold men att den kommer att visas som en skärm läsare.

 1. Välj Zooma på fliken Visa och sänk sedan zoomnings procenten till cirka 50% så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Peka med musen på kant linjen till rubrik plats hållaren så att pekaren ändras till en korspil.

 3. Dra plats hållaren uppåt eller nedåt och släpp den utanför bild kanten.

  Rubrik på en PowerPoint-bild som flyttas utanför bild marginalen på macOS

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. När skärm läsaren läser upp den här bilden läser den objekt i omvänd ordning för de i markerings fönstret.

 1. På fliken Start väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggd bild som innehåller plats hållare för text, video, bilder och annat. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i miniatyrbildsfönstret.

 3. Välj Ny bild och välj sedan den infogade bilden.

 4. På fliken Design visar du temagalleriet och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt formgivningen på den nya bilden.

 5. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint har stöd för uppspelning av video med flera ljud spår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.  Mer information finns i fil typerna för dold textning som stöds i PowerPoint.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videoklipp som innehåller dialoger innehåller också dolda bild texter, inkompatibla dolda bild texter, öppna bild texter eller under texter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

iOS: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder, tabeller och figurer

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativ text för bilder, tabeller, diagram och figurer

Lägga till alternativ text för bilder, tabeller, diagram, figurer och andra visuella element så att skärm läsare kan läsa texten för att beskriva elementet för användare som inte kan se det.

 1. Markera elementet, till exempel en bild.

 2. Öppna den relaterade fliken, till exempel fliken Bild, genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för elementet. Till exempel kan du beskriva innehållet i bilden.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information. 

 1. Välj visuell, till exempel en bild eller ett diagram.

 2. Om du vill öppna fliken bild klickar du på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Välj Alternativtext.

 4. Markera knappen Markera som dekorativ och sedan klar.

Alternativet Markera som dekorativt är markerat i dialog rutan alternativ text i PowerPoint för iOS.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de Teman för bilder som ingår för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. De flesta teman är avsedda för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Tema menyn i PowerPoint för iOS.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj sedan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Menyn tabell rubrik i PowerPoint för iOS.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Teckensnitt-menyn i PowerPoint för iOS.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint har stöd för uppspelning av video med flera ljud spår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videoklipp som innehåller dialoger innehåller också dolda bild texter, inkompatibla dolda bild texter, öppna bild texter eller under texter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Android: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder, figurer och tabeller.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och figurer.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina presentationer i PowerPoint.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, till exempel bilder och skärm bilder, så att skärm läsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Bild genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för bilden.

  Dialog rutan alternativ text för en bild i PowerPoint för Android.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Markera en figur.

 2. Öppna fliken Figur genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för figuren.

  Dialog rutan alternativ text för en figur i PowerPoint för Android.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för tabellen.

  Alternativ text för en tabell i PowerPoint för Android.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret alternativ text genom att välja en bild.

 2. Öppna menyn formatering för visuell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Tryck på den dekorativa kryss rutan. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativt markerad i dialog rutan alternativ text i PowerPoint för Android.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de Teman för bilder som ingår för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. De flesta teman är avsedda för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

  Teman för bilder i PowerPoint för Android.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj Rubrikrad.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

  Menyn tabell rubrik rad format i PowerPoint för Android.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

  Teckensnitt-menyn i PowerPoint för Android.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint har stöd för uppspelning av video med flera ljud spår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas.  

Kontrollera följande om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videoklipp som innehåller dialoger innehåller också dolda bild texter, inkompatibla dolda bild texter, öppna bild texter eller under texter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Windows 10-app: metod tips för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder, figurer och tabeller.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och figurer.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina presentationer i PowerPoint.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativ text för bilder, till exempel bilder och skärm bilder, så att skärm läsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken bild genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. Rulla ned till alternativ text och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för bilden.

Dialog rutan alternativ text för bilder i PowerPoint för Windows-telefoner.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Markera en figur.

 2. Öppna fliken figur genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. Rulla ned till alternativ text och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för figuren.

Dialog rutan alternativ text för former i PowerPoint för Windows-telefoner.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken tabell genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. Rulla ned till alternativ text och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för tabellen.

Dialog rutan alternativ text för tabeller i PowerPoint för Windows-telefoner.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen innehåller visuell information, kan du markera dem som sådana utan att behöva skriva någon alternativ text. När en skärmläsare hittar en sådan bild meddelar den bara att bilden är dekorativ så att användarna vet att de inte går miste om någon information.

 1. Öppna fönstret alternativ text genom att välja en bild.

 2. Rulla ned till alternativ text och tryck på den.

 3. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Alternativet Markera som dekorativt i dialog rutan alternativ text för PowerPoint för Windows Phone.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de Teman för bilder som ingår för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. De flesta teman är avsedda för tillgängliga färger, kontrast och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Tema menyn i PowerPoint för Windows-telefoner.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken tabell genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. Tryck på Formatalternativ och välj Rubrikrad.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Menyn sidhuvud på fliken tabell i PowerPoint för Windows-telefoner.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen fler alternativ. Knappen fler alternativ i PowerPoint Mobile för Windows-telefoner.

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Teckensnitt-menyn i PowerPoint för Windows-telefoner.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint har stöd för uppspelning av video med flera ljud spår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i fil typerna för dold textning som stöds i PowerPoint.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videoklipp som innehåller dialoger innehåller också dolda bild texter, inkompatibla dolda bild texter, öppna bild texter eller under texter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Office Online: rekommendationer för att göraPowerPoint för webben presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint för webben-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, inbäddade objekt och videor.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text upprepar du texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda sidans URL om den är kort och beskrivande, till exempel www.microsoft.com.

Lägga till hyperlänktext

Ändra texten i en hyperlänk

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Gå till Windows-inställningar och aktivera filtret gråskala i inställningar > hjälpmedel > färg filter. Skannar visuellt varje bild i presentationen efter förekomster av färg kodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Ringa in eller använd animeringar för att framhäva information i stället för att använda laserpekare eller färg.

Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering om grön används för att ange "godkänd" och ett versalt X om röd anger "underkänd".

Formatera text för tillgänglighet

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Texten i presentationerna ska vara läsbar så att alla, inklusive personer med nedsatt syn, kan se det.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Undvik att använda orange, rött och grönt i mallen och texten.

Använd mönster i diagram i stället för färg för att markera intressanta saker.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighets kontrollen för att hitta bilder som inte har rubriker.

Personer som använder skärmläsare och annan hjälpmedelsteknik hör bildtext, figurer och innehåll läsas upp i en viss ordning. Därför är det en bra idé att använda bildlayouterna i PowerPoint för webben, som säkerställer att innehållet läses upp i en logisk ordning efter skärm läsare.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda en logisk läsordning

Använda unika bildrubriker

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Om du vill kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller använder du tillgänglighets kontroll.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för tillgänglighet

Obs!: Tillgänglighets kontrollen letar efter alla problem som kan åtgärdas i webbläsaren. Om du vill ha en fullständig inspektion öppnar du presentationen i Skriv bords programmet och använder Skriv bords tillgänglighet för Windows eller Mac.

Lägga till alternativtext för bilder och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina PowerPoint för webben-presentationer.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabb meny för en bild med alternativet Redigera alternativ text i PowerPoint Online.
  • Markera en bild. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint Online.
 2. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

Dialog rutan alternativ text i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Välj en SmartArt-grafik.

 2. Välj Design > alternativ text.

 3. Ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

Knappen alternativ text i menyfliksområdet för SmartArt i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

 1. Markera en figur eller video.

 2. Välj Format > Alternativtext.

 3. Ange en beskrivning för formen eller videon.

Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en figur och video i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Placera markören i en cell i tabellen.

 2. Välj Layout > alternativ text.

 3. Skriv en beskrivning för tabellen.

Knappen alternativ text i menyfliksområdet för en tabell i PowerPoint Online.

Göra hyperlänkar och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och tabeller i din PowerPoint för webben-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, högerklicka och välj Länk.

  Texten som du har markerat visas i rutan Visningstext. Det här är hyperlänktexten.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 2. I rutan Adress skriver du eller klistrar in målwebbadressen.

 3. Välj Infoga.

Dialog rutan hyperlänk i PowerPoint Online.

Ändra texten i en hyperlänk

 1. Markera hyperlänktexten, högerklicka och välj Redigera länk.

 2. I rutan Visningstext redigerar du texten som du vill ska visas för hyperlänken.

 3. Välj OK.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. På fliken tabellverk tyg väljer du design.

 3. Välj Rubrikrad och skriv kolumnrubrikerna i tabellen.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg, med alternativet Rubrikrad markerat.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint för webben-presentation tillgängliga.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd ett av de inkluderade teman och mallarna för att se till att bild design, färger, kontrast och teckensnitt är tillgängliga för alla mål grupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Gå till den tillgängliga PowerPoint-mal leni webbläsaren.

 2. På sidan tillgänglig PowerPoint-mall väljer du Ladda ned. Mall-exempel hämtas till din enhet.

 3. Öppna provet i PowerPoint-programmet, Välj en lämplig bild design och spara den.

 4. Öppna PowerPoint för webben i webbläsaren, öppna den markerade designen och skapa en presentation.

Använda en logisk läsordning

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. När skärm läsaren läser upp den här bilden läser den objekt i omvänd ordning för de i markerings fönstret.

 1. På fliken Start väljer du ordna > markerings fönstret.

 2. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Teckensnitt väljer du formateringsalternativ.

Gruppen Teckensnitt i PowerPoint Online

Använda unika rubriker för bilder

 1. Markera en bild utan en rubrik.

 2. På fliken Start väljer du Layout.

 3. I dialog rutan Bildlayout väljer du en bildlayout som innehåller rubrik plats hållare och väljer sedan ändra layout. Den nya layouten läggs till för bilderna.

 4. Skriv ett unikt namn i rubrikplatshållaren.

Obs!: En rubrik behöver inte nödvändigtvis synas för att vara tillgänglig. Personer som använder skärmläsare hör till exempel en bilds rubrik även om den inte visas. I PowerPoint Skriv bords versionen kan du använda markerings fönstret för att aktivera eller inaktivera synligheten för rubriker och andra objekt på en bild.

Knappen layout på fliken Start i PowerPoint Online.

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×