Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och metodtips för att göra dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. När dina bilder är tillgängliga låser du upp innehållet för alla och personer med olika förmågor som kan läsa och använda dina bilder. Du lär dig till exempel hur du lägger till alternativtext för bilder så att personer som använder skärmläsare kan lyssna på vad bilden handlar om. Du lär dig också hur du använder Tillgänglighetskontroll för att se till att presentationen är inkluderande innan du delar den.

PowerPoint-bild med rubriken "Förbereda evenemanget" som innehåller en grafisk lista ("Bestämma datum", "Boka platsen", "Bjuda in deltagare", "Ordna förfriskningar" och "Uppföljning"), samt en bild av en matsal

PowerPoint-presentationer brukar vara mycket visuella och personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dem lättare om du skapar bilderna med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda webbadressen till sidan om den är kort och beskrivande, till exempel om webbadressen är www.microsoft.com.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Gå till Windows inställningar och aktivera filtret för gråskala Inställningar > i Hjälpmedel > Färgfilter. Sök visuellt igenom varje bild i presentationen efter förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i kalkylbladet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda tillgänglig textfärg

Ge varje bild en unik rubrik

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Microsoft 365:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativtext för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller annan bild som inte är ett foto måste du lägga till alternativtexten manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för bilder i Win32
  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genererad med hög konfidens".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för figurer i Win32
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Beroende på bilden väljer du Figurformat ellerFormatera > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för diagram i Win32
  • Välj ett diagram. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

PowerPoint för PC i Microsoft 365 genererar automatiskt alternativtext för foton med hjälp av intelligenta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativtexter.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext

 2. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 3. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Beroende på typen av visuellt objekt väljer du Format, Bildformateller Figurformat eller > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Office 2019:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativtext för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller annan bild som inte är ett foto måste du lägga till alternativtexten manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för bilder i Win32
  • Markera en bild. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genererad med hög konfidens".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för figurer i Win32
  • Markera en figur eller SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

   PowerPoint Menyn Redigera alternativtext för diagram i Win32
  • Välj ett diagram. Välj Format > Alternativtext

   Knappen Alternativtext för en figur i PowerPoint för Windows

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i PowerPoint för Windows

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj sedan Redigera alternativtext.

  • Markera en bild, välj Formatera >Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i PowerPoint för Windows

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Office 2016:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Granska eller redigera automatiskt skapade alternativtexter för bilder

PowerPoint för PC i Microsoft 365 genererar automatiskt alternativtext för foton med hjälp av intelligenta tjänster i molnet. Du kan granska och redigera automatiskt genererade alternativtexter.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som deltar i Office Insider-programmet. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas.

 3. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

 4. Gör något av följande:

  • Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

  • Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du vill använda i rutan. Stäng fönstret Alternativtext när du är klar och återgå till PowerPoint-bilden.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint skapar inte automatiskt alternativtext för ritade bilder, till exempel diagram eller ikoner. Om du vill lägga till en bild som är en ikon eller en annan bild som inte är ett foto måste du lägga till alternativtexten manuellt.

 1. Högerklicka på en bild och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera bild väljer du Alternativtext.

 3. Skriv alternativtexten för bilden i textrutan.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på SmartArt-grafiken och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur och välj Storlek och läge.

 2. I fönstret Formatera figur väljer du Alternativtext och anger en beskrivning av figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram och välj Formatera diagramyta.

 2. I fönstret Formatera diagramyta väljer du Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange adressen till beskrivningen av hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av de tillgängliga mallarna som ingår för att se till att din bildformgivning, dina färger, kontraster och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Ny.

 2. I textfältet Sök efter onlinemallar och teman skriver du tillgängliga mallar och trycker på Retur.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

 4. Välj Skapa i förhandsgranskningsfönstret för mallar.

Mallvyn i PowerPoint för Windows.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj fliken Design.

 3. I Tabellformatsalternativ markerar du kryssrutan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Välj ett fördefinierat Office-tema för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. Mer information finns i Använda en tillgänglig bildformgivning.

 • Använd Funktionskontroll för att analysera presentationen och hitta bristfällig färgkontrast. Hittar bristfällig färgkontrast i text med eller utan markeringar eller hyperlänkar i figurer, tabeller eller SmartArt-grafik med heltäckande färger. Den hittar inte bristfällig färgkontrast i andra fall, till exempel text i en transparent textruta eller platshållare ovanpå bildbakgrunden, eller problem med färgkontrast i innehåll som inte är text.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga. (Relaterad information finns i Rubrik för en bild.)

Ge varje bild en rubrik

 • Välj Granska > Kontrollera tillgänglighet för att kontrollera om det finns problem i presentationen.

Ett enkelt steg för inkluderingen är att ha en rubrik på varje bild, även om den inte syns. Tillgänglighetskontroll kan peka ut fyra situationer där en titel är garantier:

Alternativ

Beskrivning

Redigera bildrubrik

Visas om bilden redan har en platshållare för rubrik och du bara behöver fylla i den.

Lägga till bildrubrik

Visas när en bild inte har en platshållare för rubrik.  Om du väljer det här alternativet läggs en rubrikplatshållare till även om den bildlayout du använde inte hade någon.  Fyll i den med den rubrik du vill använda.

Lägga till en dold bildrubrik

Visas om bilden redan har en platshållare för rubrik och du bara behöver fylla i den. Platshållaren placeras utanför bilden så att den inte syns under bildspel och i utskrifter. 

Ange som bildrubrik

Visas när bilden inte har någon platshållare för rubrik. När du väljer det här kommandot PowerPoint automatiskt det som den tror är den mest troliga textrutan som rubrik. Men du kan ändra markeringen om det behövs.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du fliken Start i gruppen Bilder och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Placera en rubrik utanför bild så att den blir osynlig, men ändå läs läsarna upp.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare. Flytta pekaren

 3. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen. 

  En bildrubrik placerad utanför den synliga bildmarginalen.

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd fönstret Tillgänglighetskontroll och Läsordning för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i den ordning som de visas i fönstret Läsordning.

 1. Välj Granska och kontrollera tillgänglighet > i presentationen.

 2. I avsnittet Varningar i fönstret Hjälpmedel väljer du kategorin Kontrollera läsordning. Alla bilder där läsordningen för bildelement inte verkar logiska listas i det här avsnittet.

 3. För en bild i avsnittet väljer du pilen i den nedrullningsmenyn bredvid bilden och väljer Kontrollera objektordning för att öppna fönstret Läsordning.

 4. Alla element på bilden visas i fönstret Läsordning. Du kan dra och släppa element uppåt och nedåt om du vill ändra läsordningen. Om du vill flytta flera element håller du ned Ctrl-tangenten, markerar elementen och flyttar dem sedan tillsammans.

  Obs!: Du kan också gruppera objekt så att de läses tillsammans istället för individuellt. Om du vill gruppera element markerar du dem i fönstret Läsordning och väljer sedan Formatera > Gruppera > Gruppera.

Fönstret Läsordning i PowerPoint

Mer information finns i Göra bilder lättare att läsa med hjälp av fönstret Läsordning.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i fönstret Miniatyrbild. Högerklicka och välj Ny bild. Klicka på den nya bilden för att markera den.

 3. På fliken Design visar du galleriet Teman och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på den nya bilden.

 4. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

För närvarande stöder PowerPoint för Windows infogning och uppspelning av dold textning eller undertexter som är lagrade i andra filer än videon. För alla andra versioner av PowerPoint (till exempel PowerPoint för macOS eller mobilversionerna) måste dold textning eller undertexter vara kodade i videon innan de infogas i PowerPoint.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas. Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videor som innehåller dialog innehåller även dold textning, dold textning, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Mer information finns i Lägga till dolda bildtexter eller undertexter i media i PowerPoint

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext

Använda en skärmläsare för att delta i PowerPoint livesession i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Mac: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt.

Du kan använda Funktionskontroll för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

När du skapar en ny bild kan du använda de inbyggda bildformgivningarna.

PowerPoint innehåller inbyggda bildformgivningar som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här formgivningarna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda webbadressen till sidan om den är kort och beskrivande, till exempel om webbadressen är www.microsoft.com.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Aktivera färgfiltret för gråskala i Systeminställningar > hjälpmedel > visa > färgfilter. I äldre versioner av macOS går du till Systeminställningar för > på > Visa och markerar Gråskala. Sök visuellt igenom bilderna i presentationen.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i kalkylbladet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Använd stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den och använda innehållet. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Microsoft 365:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

PowerPoint genererar inte automatiskt alternativtext för bilder. Om du vill lägga till en bild som är en ikon, skärmbild eller annan bild som inte är ett foto måste du lägga till alternativtexten manuellt.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för bilder med alternativet alternativtext markerat.
  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för figurer med alternativet alternativtext markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela formen, inte inuti en av dess delar.

  • Markera en form. Välj Figurformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en form i PowerPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för figurer med alternativet alternativtext markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen runt hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en SmartArt i PowertPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

  Snabbmenyn för diagram med alternativet Alternativtext markerat.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen har visuellt material som är helt dekorativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. När en skärmläsare hittar en sådan bild meddelar den bara att bilden är dekorativ så att användarna vet att de inte går miste om någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken Format för objektet och välj > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Alternativtext för dekorativ bild PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Office 2019:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Om du vill göra dina presentationer tillgängliga för fler åhörare kan du lägga till alternativtext för bilderna i bilderna. PowerPoint genererar inte automatiskt alternativtext.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för bilder med alternativet alternativtext markerat.
  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

Alternativtext i PowerPoint för Mac

Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer PowerPoint lagt till där, till exempel "Beskrivning genererad med hög konfidens".

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för figurer med alternativet alternativtext markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela formen, inte inuti en av dess delar.

  • Markera en form. Välj Figurformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en form i PowerPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för figurer med alternativet alternativtext markerat.

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen runt hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en SmartArt i PowertPoint för Mac.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i PowerPoint för Mac i Office 365

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om bilden.

  Snabbmenyn för diagram med alternativet Alternativtext markerat.
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i PPT för Mac i Office 365.

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om presentationen har visuellt material som är helt dekorativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. När en skärmläsare hittar en sådan bild meddelar den bara att bilden är dekorativ så att användarna vet att de inte går miste om någon information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext.

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken Format för objektet och välj > Alternativtext.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Alternativtext för dekorativ bild PowerPoint för Mac i Office 365.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina presentationer PowerPoint i Office 2016:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild.

 3. I fönstret Formatera bild väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera SmartArt och sedan Alternativ för figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Använd följande procedur för att lägga till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur.

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för figuren.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta.

 3. I fönstret Formatera diagramyta på fliken Diagramalternativ väljer du Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för diagrammet.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Hyperlänk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 6. Om du vill tillämpa ändringarna väljer du OK > OK.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd någon av de tillgängliga mallarna som ingår för att se till att din bildformgivning, dina färger, kontraster och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Om du vill hitta en tillgänglig mall väljer du Arkiv > Ny från mall.

 2. I textfältet Sök alla mallar skriver du tillgängliga mallar och trycker på Retur.

 3. Välj en lämplig mall i sökresultatet.

Sidan Mallar i PowerPoint för Mac

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Använd alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg för att formatera texten.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Skapa punktlistor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Punktlista.

 4. Skriv den text du vill för varje punkt i punktlistan.

Menyn Punktlista expanderad i PowerPoint för Mac.

Skapa ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Numrerad lista.

 4. Skriv den text du vill för varje numrerat objekt i listan.

Numrerad lista-meny expanderad i PowerPoint för Mac.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga. (Relaterad information finns i Rubrik för en bild.)

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden öppnar du fliken Start och väljer Återställ.

 2. Skriv en unik och beskrivande rubrik för bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Placera en rubrik utanför bild så att den blir osynlig, men ändå läs läsarna upp.

 1. På fliken Visa väljer du Zooma och sänker sedan zoomprocenten till ca 50 % så att marginalerna utanför bilden visas. 

 2. Peka med musen på kanten av platshållarrutan Rubrik så att pekaren blir en fyrhövdad flyttpekare.

 3. Dra platshållaren Rubrik uppåt eller nedåt och släpp den utanför bildgränsen.

  Rubrik på en PowerPoint som flyttas utanför bildmarginalen i macOS

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i omvänd ordning så att de visas i markeringsfönstret.

 1. På fliken Start väljer du Ordna.

 2. På menyn Ordna väljer du Markeringsfönster.

 3. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda inbyggda bildformgivningar för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda bildformgivningar som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda formgivningarna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.

 1. Välj fliken Visa och klicka på Normal.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i miniatyrbildsfönstret.

 3. Välj Ny bild och välj sedan den infogade bilden.

 4. På fliken Design visar du temagalleriet och väljer den bildformgivning som du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt formgivningen på den nya bilden.

 5. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.  Mer information finns i Filtyper för dold textning som stöds av PowerPoint.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videor som innehåller dialog innehåller även dold textning, dold textning, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext

Använda en skärmläsare för att delta i PowerPoint livesession i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

iOS: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder, tabeller och figurer

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext för bilder, tabeller, diagram och figurer

Lägg till alternativtext för bilder, tabeller, diagram, former och andra visuella element, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver elementet för användare som inte kan se det.

 1. Markera elementet, till exempel en bild.

 2. Om du vill öppna den relaterade fliken, till exempel fliken Bild, trycker du på knappen Visa menyfliksområde Ikonen Redigera .

 3. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för elementet. Till exempel kan du beskriva innehållet i bilden.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information. 

 1. Markera det visuella objektet, till exempel en bild eller ett diagram.

 2. Om du vill öppna den relaterade fliken, till exempel fliken Bild, väljer du knappen Visa menyfliksområde Ikonen Redigera .

 3. Välj Alternativtext.

 4. Välj växlingsknappen Markera som dekorativt och välj sedan Klar.

Alternativet Markera som dekorativt markerat i dialogrutan Alternativtext i PowerPoint för iOS.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de Teman för bilder som ingår för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. De flesta teman är utformade med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

Menyn Teman i PowerPoint för iOS.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa menyfliksområde Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj sedan Rubrikrad.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Tabellrubrikmenyn i PowerPoint för iOS.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa menyfliksområdet Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

Menyn Teckensnitt i PowerPoint för iOS.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler.

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar för att justera hur dold textning eller undertexter visas.

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer med videoklipp mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videor som innehåller dialog innehåller även dold textning, dold textning, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Android: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för alla bilder, figurer och tabeller.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och figurer.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina presentationer i PowerPoint.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Bild genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för bilden.

  Dialogrutan Alternativtext för en bild i PowerPoint för Android.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Markera en figur.

 2. Öppna fliken Figur genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för figuren.

  Dialogrutan Alternativtext för en figur i PowerPoint för Android.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Skriv en beskrivning för tabellen.

  Alternativtext för en tabell i PowerPoint för Android.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Välj en bild för att öppna fönstret Alternativtext.

 2. Öppna formateringsmenyn för det visuella objektet genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Rulla ned till knappen Alternativtext och tryck på den.

 4. Tryck på kryssrutan Dekorativ. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Markera som dekorativt markerat i dialogrutan Alternativtext i PowerPoint för Android.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de Teman för bilder som ingår för att se till att din bildformgivning är tillgänglig. De flesta teman är utformade med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på Teman och välj önskat tema.

  Teman för bilder i PowerPoint för Android.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. Tryck på Formatalternativ och välj Rubrikrad.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

  Menyn Format för tabellrubriker i PowerPoint för Android.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Visa kommandon Ikonen Redigera .

 3. På fliken Start väljer du alternativ för textformatering.

  Menyn Teckensnitt i PowerPoint för Android.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du omvandlar presentationen till en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas.  

Kontrollera följande om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Videor som innehåller dialog innehåller även dold textning, dold textning, öppna bildtexter eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Office Online: Rekommendationer för att göraPowerPoint för webben presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint för webben-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, inbäddade objekt och videor.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i presentationen. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med. Du kan till och med använda webbadressen till sidan om den är kort och beskrivande, till exempel om webbadressen är www.microsoft.com.

Lägga till hyperlänktext

Ändra texten i en hyperlänk

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Gå till Windows inställningar och aktivera filtret för gråskala i Inställningar > Hjälpmedel > Färgfilter. Sök visuellt igenom varje bild i presentationen efter förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Ringa in eller använd animeringar för att framhäva information i stället för att använda laserpekare eller färg.

Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering om grön används för att ange "godkänd" och ett versalt X om röd anger "underkänd".

Formatera text för tillgänglighet

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Texten i presentationerna ska vara läsbar så att alla, även personer med synned funktionsnedsättning, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Undvik att använda orange, rött och grönt i mallen och texten.

Använd mönster i diagram i stället för färg för att markera intressanta saker.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd Tillgänglighetskontroll för att hitta bilder som inte har rubriker.

Personer som använder skärmläsare och annan hjälpmedelsteknik hör bildtext, figurer och innehåll läsas upp i en viss ordning. Därför är det bra att använda bildlayouterna i PowerPoint för webben, som säkerställer att innehållet läses upp av skärmläsare i en logisk ordning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda en logisk läsordning

Använda unika bildrubriker

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för tillgänglighet

Obs!: Med Tillgänglighetskontroll inspekteras presentationen efter alla problem som kan åtgärdas i webbläsaren. Gör en fullständig kontroll genom att öppna presentationen i skrivbordsprogrammet och använda tillgänglighetskontrollen för Windows eller Mac.

Lägga till alternativtext för bilder och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i dina PowerPoint för webben-presentationer.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext.

   Snabbmenyn för en bild som visar alternativet Redigera alternativtext i PowerPoint Online.
  • Markera en bild. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en bild i PowerPoint Online.
 2. Välj Alternativtext och ange en beskrivning för bilden.

Dialogrutan Alternativtext i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Välj en SmartArt-grafik.

 2. Välj Design > alternativtext.

 3. Ange en beskrivning för SmartArt-grafiken.

Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en SmartArt i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

 1. Markera en figur eller video.

 2. Välj Format > Alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning för figuren eller videon.

Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en form och en video i PowerPoint Online.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Placera markören i en cell i tabellen.

 2. Välj Layout > alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning för tabellen.

Knappen Alternativtext i menyfliksområdet för en tabell i PowerPoint Online.

Göra hyperlänkar och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och tabeller i din PowerPoint för webben-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, högerklicka och välj Länk.

  Texten som du har markerat visas i rutan Visningstext. Det här är hyperlänktexten.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 2. I rutan Adress skriver du eller klistrar in målwebbadressen.

 3. Välj Infoga.

Dialogrutan Hyperlänk i PowerPoint Online.

Ändra texten i en hyperlänk

 1. Markera hyperlänktexten, högerklicka och välj Redigera länk.

 2. I rutan Visningstext redigerar du texten som du vill ska visas för hyperlänken.

 3. Välj OK.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. På fliken Tabellverktyg väljer du Design.

 3. Välj Rubrikrad och skriv kolumnrubrikerna i tabellen.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg, med alternativet Rubrikrad markerat.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint för webben-presentation tillgängliga.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd något av de teman och mallar som ingår för att se till att din bildformgivning, dina färger, kontraster och teckensnitt är tillgängliga för alla målgrupper. De är också utformade så att skärmläsare lättare ska kunna läsa bildinnehållet.

 1. Öppna webbläsaren och gå till PowerPoint mallexempel.

 2. På sidan tillgängliga PowerPoint väljer du Ladda ned. Mallexempel laddas ned till din enhet.

 3. Öppna exempelappen i PowerPoint, välj en lämplig bildformgivning och spara den.

 4. Öppna PowerPoint för webben i webbläsaren, öppna den valda designen och skapa presentationen.

Använda en logisk läsordning

Använd fönstret Markering för att ange i vilken ordning skärmläsaren ska läsa upp innehållet i bilden. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i omvänd ordning så att de visas i markeringsfönstret.

 1. På fliken Start väljer du Ordna > Markeringsfönster.

 2. Om du vill ändra läsriktningen drar och släpper du objekt till en ny plats i fönstret Markering.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Teckensnitt väljer du formateringsalternativ.

Gruppen Teckensnitt i PowerPoint Online

Använda unika rubriker för bilder

 1. Markera en bild utan en rubrik.

 2. På fliken Start väljer du Layout.

 3. I dialogrutan Bildlayout väljer du en bildlayout som innehåller rubrikplatshållare och väljer sedan Ändra layout. Den nya layouten läggs till för bilderna.

 4. Skriv ett unikt namn i rubrikplatshållaren.

Obs!: En rubrik behöver inte nödvändigtvis synas för att vara tillgänglig. Personer som använder skärmläsare hör till exempel en bilds rubrik även om den inte visas. I PowerPoint skrivbordsversionen kan du använda markeringsfönstret för att aktivera eller inaktivera rubrikers och andra objekts synlighet i en bild.

Knappen Layout på fliken Start i gruppen PowerPoint Online.

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll.

Regler för Funktionskontroll

Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativtext

Använda en skärmläsare för att delta i PowerPoint livesession i Microsoft Teams 

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Filtyper för dold textning som stöds i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×