Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och rekommendationer för att göra dina Word dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. När dina dokument är tillgängliga låser du upp innehållet för alla och personer med olika förmågor kan läsa innehållet och arbeta med dina filer. Du lär dig till exempel hur du lägger till alternativtexter för bilder så att personer som använder skärmläsare kan lyssna på vad bilden handlar om. Du får också lära dig hur du använder färger och formatmallar för att maximera inkluderandet i Word dokument innan du delar dem med andra.

Reklamblad med information om forskningsgruppens konferens den 9 juni. Bilden innehåller ett foto och konferensanläggningens adress.

Word finns många inbyggda funktioner som hjälper personer med olika förmågor att läsa och skapa dokument. Word även tillgänglighetskontrollen som hittar element som kan orsaka problem för personer med funktionsnedsättningar.

Mer information om hur du använder tillgänglighetskontroll fungerar finns i Regler för tillgänglighetskontrollen.

Windows: Rekommendationer för att göra Word-dokument tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Word-dokument som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt objekt i Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt objekt i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom dokumentet visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök igenom dokumentet visuellt för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i dokumentet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inbyggda rubriker och format.

Kontrollera rubrikordningen genom att visuellt söka igenom dokumentets innehållsförteckning.

Du kan också klicka på varje rubrik och använda ett inbyggt rubrikformat för den.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Word för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa dina dokument.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i dina dokument i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Du kan också söka igenom tabellerna visuellt för att kontrollera att de inte har några helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt Word i Microsoft 365:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för bilder i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för bilder i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer Word lagt till där, till exempel "Beskrivning genererad med hög säkerhet".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för figurer i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för diagram i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Dekorativa objekt ger visuellt intresse men är inte informativa (till exempel stilistiska kantlinjer). Personer som använder skärmläsare hör att dessa är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Högerklicka på ett visuellt objekt och välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Tips: Om du exporterar dokumentet i PDF-format bevaras visuellt innehåll som du har markerat som dekorativt genom att markera dem som artefakter.

Lägga till alternativtext för visuellt objekt i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt Word i Office 2019:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Gör något av följande:

  • Markera en bild och tryck på knappen Alternativtext på fliken Formatera i menyfliksområdet.

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för bilder i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för bilder i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

  Tips: Du kan också välja Generera en beskrivning åt mig så skapar Microsofts molndrivna och intelligenta tjänster en beskrivning åt dig. Efter en stund ser du resultatet i textinmatningsfältet. Kom ihåg att ta bort alla kommentarer Word lagt till där, till exempel "Beskrivning genererad med hög säkerhet".

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Markera en figur eller SmartArt-grafik och tryck på knappen Alternativtext på fliken Formatera i menyfliksområdet.

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för figurer i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Markera ett diagram och tryck på knappen Alternativtextmenyfliken Formatera.

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

  Menyn Redigera alternativtext för diagram i Word Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Dekorativa objekt ger visuellt intresse men är inte informativa (till exempel stilistiska kantlinjer). Personer som använder skärmläsare hör att dessa är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Högerklicka på ett visuellt innehåll.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Tips: Om du exporterar dokumentet i PDF-format bevaras visuellt innehåll som du har markerat som dekorativt genom att markera dem som artefakter.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt Word i Office 2016:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera objekt > Alternativ för figurer> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur och välj sedan Formatera figur.

 2. Välj Layout och egenskaper i fönstret till höger och välj sedan Alternativtext.

 3. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i dina Word tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk och dialogrutan Skärmtips

Använda inbyggda rubrikformat

 1. Markera den text som du vill omvandla till en rubrik.

 2. Välj ett rubrikformat i gruppen Format på fliken Start, till exempel Rubrik 1 eller Rubrik 2.

Skärmbild av alternativet för rubrikformat

Använda punktlistor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Stycke väljer du Knappen Punktlista i Word. (punktlista).

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Skärmbild av alternativ för punktlistor

Använda ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. I gruppen Stycke väljer du knappen Knappen Numrerad rad i Word. (Numrering).

 4. Skriv de sekventiella stegen.

Skärmbild av alternativ för numreringsformat

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra. Markera texten och öppna sedan menyn Knappen Teckenfärg i Word. Start och välj Automatisk.

  Menyn Teckenfärg i Word.
 • Använd Tillgänglighetskontroll för att analysera dokumentet och hitta bristfällig färgkontrast. Verktyget kontrollerar nu dokumentet avseende textfärg mot sidfärg, tabellcellbakgrunder, markeringar, textrutors fyllningsfärg, styckeskuggning, figur- och SmartArt-fyllningar, sidhuvuden och sidfötter och länkar.

 • Använd Colour Contrast Analyzer, en kostnadsfri app som analyserar färger och kontrast och visar resultatet nästan omedelbart.

Använda tillgängligt textformat

Här är några förslag:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering Grön bockmarkering i Excel om grön används för att ange "godkänd" och ett versaler X Skärmbild av en röd ruta med ett versalt X i rutan. om röd anger "underkänd".

Obs!: I följande resurser hittar du andra förslag: usability.gov och Webbtillgänglighet för användare med färgblindhet.

Använda textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten på fliken Start.

 2. Välj knappen Styckeinställningar i det nedre högra hörnet i gruppen Styckeinställningar.

  Knappen Styckeinställningar i Word.

 3. Dialogrutan Stycke öppnas och visar fliken Indrag och avstånd.

 4. Välj det avståndsalternativ du vill använda under Avstånd.

Menyn Indrag och avstånd i Word.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Tabelldesign.

  Tabellformatsalternativ i Word.
 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Se även

Mac: Rekommendationer för att göra Word-dokument tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Word-dokument som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt objekt i Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom dokumentet visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök igenom dokumentet visuellt för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i dokumentet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inbyggda rubriker och format.

Kontrollera rubrikordningen genom att visuellt söka igenom dokumentets innehållsförteckning.

Du kan också klicka på varje rubrik och använda ett inbyggt rubrikformat för den.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Word för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa dina dokument.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i dina dokument i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara följas av några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Du kan också söka igenom tabellerna visuellt för att kontrollera att de inte har några helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt Word i Microsoft 365:

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa beskrivningen för användare som inte kan se bilden.

 1. Gör något av följande:

  • Markera en bild och tryck på knappen Alternativtextmenyfliken Bildformat.

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

  Alternativet Alternativtext i snabbmenyn i Word

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bildens innehåll och dess sammanhang.

  Fönstret Alternativtext i Word

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Markera en figur eller SmartArt-grafik och tryck på knappen Alternativtextmenyfliken Figurformat.

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

  Alternativet Alternativtext i snabbmenyn för att lägga till alternativtext för en figur

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver innehållet och sammanhanget för figuren eller SmartArt-grafiken.

  Fönstret Alternativtext i Word

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Gör något av följande:

  • Markera ett diagram och tryck på knappen Alternativtextmenyfliken Formatera.

  • Högerklicka på ett diagram och välj Redigera alternativtext.

  Tips: Öppna rätt meny genom att högerklicka i diagramområdet, det vill säga någonstans i rutan runt hela diagrammet och inte inuti en av dess delar.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver innehållet och sammanhanget för diagrammet.

  Fönstret Alternativtext i Word

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Dekorativa objekt ger visuellt intresse men är inte informativa (till exempel stilistiska kantlinjer). Personer som använder skärmläsare hör att dessa är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Högerklicka på ett visuellt innehåll.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Dekorativ markerad i fönstret Alternativtext

Tips: Om du exporterar dokumentet i PDF-format bevaras visuellt innehåll som du har markerat som dekorativt genom att markera dem som artefakter.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i dina Word dokument.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera SmartArt > Alternativ för figur > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figurer> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i dina Word tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk.

  Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. I rutan Adress skriver du in målwebbadressen.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk och dialogrutan Skärmtips

Använda inbyggda rubrikformat

 1. Välja rubriktexten.

 2. Välj ett rubrikformat på fliken Start, till exempel Rubrik 1 eller Rubrik 2.

Rubrikformat i Word för Mac.

Använda punktlistor

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. Öppna Knappen Punktlista i Word för Mac. (punktlista) och välj det punktformat du vill använda.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Punktlista i Word för Mac.

Använda ordnade listor

 1. Placera markören där du vill lägga till listan i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. Öppna Knappen Numrerad rad i Word för Mac. (numrering) och välj det numreringsformat du vill använda.

 4. Skriv de sekventiella stegen.

Numreringsbibliotek i Word för Mac.

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra. Markera texten och öppna sedan menyn Knappen Teckenfärg i Word för Mac. Start och välj Automatisk.

  Menyn för val av teckenfärg i Word för Mac
 • Använd Tillgänglighetskontroll för att analysera dokumentet och hitta bristfällig färgkontrast. Verktyget kontrollerar nu dokumentet avseende textfärg mot sidfärg, tabellcellbakgrunder, markeringar, textrutors fyllningsfärg, styckeskuggning, figur- och SmartArt-fyllningar, sidhuvuden och sidfötter och länkar.

 • Använd Colour Contrast Analyzer, en kostnadsfri app som analyserar färger och kontrast och visar resultatet nästan omedelbart.

Använda tillgängligt textformat

Här är några förslag:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering Grön bockmarkering i Excel om grön används för att ange "godkänd" och ett versaler X Skärmbild av en röd ruta med ett versalt X i rutan. om röd anger "underkänd".

Obs!: I följande resurser hittar du andra förslag: usability.gov och Webbtillgänglighet för användare med färgblindhet.

Använda textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten, högerklicka på den och välj Stycke.  Dialogrutan Stycke öppnas och visar fliken Indrag och avstånd.

 2. Välj det avståndsalternativ du vill använda under Avstånd.

Styckealternativ i Word för Mac.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Rubrikrad markerad i Word för Mac.

Se även

iOS: Rekommendationer för att göra Word-dokument tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Word-dokument som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (11pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda textavstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Word för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa dina dokument.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i dina dokument i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i dina Word tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj Start > Infoga > Länk.

 4. Texten som du har markerat visas i rutan VISA. Det här är hyperlänktexten. Ändra om det behövs.

 5. Om du vill lägga till en hyperlänk skriver du URL-adressen i rutan ADRESS.

 6. Tryck på Klar högst upp på skärmen.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Dialogrutan Infoga länk i Word för iOS.

Använda inbyggda rubrikformat

 1. Markera texten.

 2. Tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj Formatoch välj ett rubrikformat, till exempel Rubrik 1.

Kommandot Format, med Rubrik 1 markerat

Använda punktlistor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj Punkter ochvälj ett punktformat.

  Menyn Punktlista i Word för iOS.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Använda ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj numreringoch välj ett numreringsformat.

  Kommandot Numrerad siffra har utökats och visar formateringsalternativ

 4. Skriv varje numrerat objekt i den sorterade listan.

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Se till att texten visas bra genom att använda inställningen Automatisk färg för teckenfärger. Markera texten, tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (Mer) i verktygsfältet och välj sedan Teckenfärg >Automatisk färg.

  Automatisk markering av teckenfärg i Word för iOS.
 • Använd Colour Contrast Analyzer, en kostnadsfri app som analyserar färger och kontrast och visar resultatet nästan omedelbart.

Använda tillgängligt textformat

Här är några förslag:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering Grön bockmarkering i Excel om grön används för att ange "godkänd" och ett versaler X Skärmbild av en röd ruta med ett versalt X i rutan. om röd anger "underkänd".

Obs!: I följande resurser hittar du andra förslag: usability.gov och Webbtillgänglighet för användare med färgblindhet.

Använda textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken:

 1. Markera texten.

 2. Tryck på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj Styckeformatering > radavstånd och välj önskat avståndsalternativ.

Alternativ för radavstånd i Word för iOS.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Knappen Mer i verktygsfältet i Word för iOS. (mer) längst ned på skärmen i slutet av verktygsfältet.

 3. Välj Formatalternativ > Rubrikrad.

  Kommandot Formatalternativ expanderat, med Rubrikrad markerat

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Se även

Android: Rekommendationer för att göra Word-dokument tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Word-dokument som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda textavstånd

Använd inbyggda rubriker och format.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Word för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa dina dokument.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i dina dokument i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt och tabeller i dina Word dokument.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Öppna fliken Bild genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen till höger i verktygsfältet.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv sedan en beskrivning. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Dialogrutan alternativtext för bild i Word för Android

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markera en form.

 2. Öppna fliken Form genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen till höger i verktygsfältet.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv sedan en beskrivning. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Öppna fliken Tabell genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen till höger i verktygsfältet.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv sedan en beskrivning. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i dina Word tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen längst ned på skärmen.

 3. Välj Start > infoga > eller > Infoga länk.

 4. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten. Ändra om det behövs.

 5. Om du vill lägga till en hyperlänk skriver du URL-adressen i rutan Adress.

 6. Välj Infoga högst upp på skärmen.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Kommandot Länk som visar text som ska visas och adress

Använda inbyggda rubrikformat

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen längst ned på skärmen.

 3. Välj Formatoch välj ett rubrikformat, till exempel Rubrik 1.

Menyn Rubrikformat i Word för Android

Använda punktlistor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen längst ned på skärmen.

 3. Välj Punktlistaoch välj ett punktalternativ.

 4. Skriv varje objekt i punktlistan.

Menyn punktlistor i Word för Android

Använda ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen längst ned på skärmen.

 3. Välj Numreringoch välj ett numreringsalternativ.

 4. Skriv varje objekt i den numrerade listan.

Menyn ordnade listor i Word för Android

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra. Markera texten och tryck på Uppåtpil (mer) i slutet av verktygsfältet. Välj sedan Start,bläddra till alternativet Teckenfärg, tryck på Knappen Fler alternativ i Office för Android. och välj Automatisk.

  Menyn Teckenfärg i Word för Android
 • Använd Colour Contrast Analyzer, en kostnadsfri app som analyserar färger och kontrast och visar resultatet nästan omedelbart.

Använda tillgängligt textformat

Här är några förslag:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering Grön bockmarkering i Excel om grön används för att ange "godkänd" och ett versaler X Skärmbild av en röd ruta med ett versalt X i rutan. om röd anger "underkänd".

Obs!: I följande resurser hittar du andra förslag: usability.gov och Webbtillgänglighet för användare med färgblindhet.

Använda textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten.

 2. Öppna fliken Start genom att trycka på knappen Uppåtpil (mer) längst ned på skärmen längst ned på skärmen.

 3. Välj Styckeformatering,tryck på det för tillfället markerade radavståndsvärdet och välj sedan önskat avståndsalternativ.

Styckeformateringsmenyn i Word för Android

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på knappen Mer om du vill öppna fliken Tabell längst ned på skärmen, längst ned i verktygsfältet, Uppåtpil fliken.

 3. Välj Formatalternativoch tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

  Tips: När ett alternativ är markerat är det nedtonat.

 4. Skriv varje kolumnrubrik i tabellen.

Menyn tabellformatsalternativ i Word för Android

Se även

Office Online: Rekommendationer för att göra Word för webben dokument tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Word för webben dokument som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Inkludera alternativtext för bilder och tabeller.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom dokumentet visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök igenom dokumentet visuellt för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Använda tillgängligt textformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att leta efter text i dokumentet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Om dokumentet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Använd inbyggda rubriker och format.

Om du vill söka efter rubriker som inte använder inbyggda format söker du igenom dokumentet visuellt efter text som är formaterad som en rubrik. Markera den här texten och titta sedan på fliken Start i menyfliksområdet för att kontrollera om ett rubrikformat har använts.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Word för webben för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa dina dokument.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i dina dokument i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda inbyggda rubrikformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Du kan också söka igenom tabellerna visuellt för att kontrollera att de inte har några helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma rader och kolumner i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativtext för bilder och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för bilder och tabeller i dina Word för webben dokument.

Obs!: Vi rekommenderar att du bara lägger text i fältet Beskrivning och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Välj Bild > alternativtext. Fönstret Formatera bild öppnas till höger på skärmen.

 3. Skriv alternativtexten i rutan Beskrivning.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Fönstret Formatera alternativtext för bild i Word för webben.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj tabell > alternativtext. Dialogrutan Alternativ text öppnas. Du kan behöva välja knappen ... för att se alternativet Alternativtext. 

 3. Skriv alternativtexten i rutan Beskrivning och välj OK.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Dialogrutan Tabellalternativtext i Word för webben.

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i dina Word för webben tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Länk. Texten som du har markerat visas i rutan Visa text. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress och välj Infoga.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Dialogrutan Länka infogning i Word för webben.

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra. Markera texten och välj sedan Start-> Knappen Teckenfärg i Word för webben. (Teckenfärg) > Automatisk.

  Menyn för val av teckenfärg i Word Online
 • Använd Colour Contrast Analyzer, en kostnadsfri app som analyserar färger och kontrast och visar resultatet nästan omedelbart.

Använda tillgängligt textformat

Här är några förslag:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering Grön bockmarkering i Excel om grön används för att ange "godkänd" och ett versaler X Skärmbild av en röd ruta med ett versalt X i rutan. om röd anger "underkänd".

Obs!: I följande resurser hittar du andra förslag: usability.gov och Webbtillgänglighet för användare med färgblindhet.

Använda inbyggda rubrikformat

 1. Markera rubriktexten och välj sedan fliken Start.

 2. Välj knappen Format och välj sedan ett rubrikformat, till exempel Rubrik 1 eller Rubrik 2.

Textformatsmenyn i Word Online

Använda punktlistor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj Knappen Punktlista i Word för webben. (punktlista) och välj sedan det punktformat du vill använda.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Punktmeny i Word Online

Använda ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i dokumentet.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj Knappen Numrerad rad i Word för webben. (numrering) och välj sedan det listformat du vill använda.

 4. Skriv de sekventiella stegen.

Numreringsmenyn i Word Online

Använda textavstånd

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj dialogruteknappen i det nedre högra hörnet i gruppen Stycke.

  Knappen Styckealternativ i Word för webben.

  Dialogrutan Stycke öppnas och visar alternativen Allmänt,Indragoch Avstånd.

 4. Välj detavståndsalternativ du vill använda under Avstånd och välj OK.

Dialogrutan Styckealternativ i Word för webben.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Välj Tabelldesign > rubrikrad.

  Tabellrubrikrad markerad i Word för webben.

 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Se även

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×