Göra ändringar i en befintlig datakälla i Power Pivot

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har skapat en anslutning till en extern datakälla i en datamodell kan du använda tillägget Power Pivot så här ändrar du:

 • Anslutningsinformationen – inklusive filen feed, eller databas som används som en källa, dess egenskaper eller andra providerspecifika anslutningsalternativ.

 • Tabell- och kolumnmappningar.

 • Ta bort referenser till kolumner som inte längre används.

 • Tabeller, vyer och kolumner som du får från den externa datakällan. Finns i filtrera data som du importerar till PowerPivot.

Vilka alternativ som du kan använda när du arbetar med datakällor beror på typen av datakälla. I de här stegen används en enkel Access-databas.

Följ anvisningarna nedan:

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Start > Anslutningar > Befintliga anslutningar.

 2. Markera den aktuella databasanslutningen och klicka på Redigera.

  I det här exemplet öppnas Guiden Importera tabell på sidan där du kan konfigurera en Access-databas. Providern och egenskaperna är olika för olika typer av datakällor.

 3. Gå till dialogrutan Redigera anslutning och klicka på Bläddra om du vill öppna en annan databas av samma typ men med ett annat namn eller på en annan plats.

  När du har ändrat databasfilen visas ett meddelande som anger att du måste spara och uppdatera tabellerna om du vill kunna visa nya data.

 4. Klicka på Spara > Stäng.

 5. Klicka på Start > Hämta externa data > Uppdatera > Uppdatera alla.

  Tabellerna uppdateras med den nya datakällan, men med de ursprungliga datavalen.

  Obs!: Om anslutningen till datakällan har skapats i arbetsboken i Excel 2010 kan kanske du inte att uppgradera anslutningen i Excel 2013. Mer information finns i avsnittet ”Det går inte att uppdatera anslutningen till datakällan” i uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013.

När du ändrar en datakälla kanske kolumnerna i tabellerna i modellen och de i källan inte längre har samma namn, även om de innehåller likartade data. Detta gör att mappningen (informationen som kopplar en kolumn till en annan) mellan kolumnerna bryts.

Följ anvisningarna nedan:

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Design > Egenskaper > Tabellegenskaper.

 2. Namnet på den aktuella tabellen visas i rutan Tabellnamn. Rutan Källnamn innehåller namnet på tabellen i den externa datakällan. Om kolumner är ett annat namn i källan och i modellen gå du fram och tillbaka mellan två uppsättningar med kolumnnamnen genom att välja käll- eller modellen.

 3. Om du vill ändra tabellen som används som datakälla väljer du en annan tabell för Källnamn.

 4. Ändra kolumnmappningarna om det behövs:

  • Om du vill lägga till kolumner som finns i källan men inte i modellen markerar du rutan bredvid kolumnnamnet. Faktiska data läses in i modellen nästa gång du uppdaterar.

  • Om vissa kolumner i modellen inte längre är tillgängliga i den aktuella datakällan, visas ett meddelande i meddelandeområdet med de ogiltiga kolumnerna. Du behöver inte göra något mer.

 5. Tillämpa ändringarna i arbetsboken genom att klicka på Spara.

  När du sparar de aktuella tabellegenskaperna tas eventuella kolumner som saknas automatiskt bort och nya kolumner läggs till. Ett meddelande visas om att du måste uppdatera tabellerna.

 6. Läs in uppdaterade data i modellen genom att klicka på Uppdatera.

Om du vill ändra alla källdata som associeras med en arbetsbok använder du verktygen i Power Pivot redigera anslutningsinformationen eller uppdatera definitionen för tabeller och kolumner som används i Power Pivot data.

Här är exempel på ändringar som du kan göra i befintliga datakällor:

Anslutningar

Tabeller

Kolumner

Redigera databasnamnet eller servernamnet

Ändra namnet på källtextfilen, kalkylbladet eller datafeeden

Ändra plats för datakällan

Ändra standardkatalog eller startkatalog för relationsdatakällor

Ändra den autentiseringsmetod eller de autentiseringsuppgifter som används för åtkomst till data

Redigera avancerade egenskaper för datakällan

Lägga till eller ta bort ett filter för data

Ändra filterkriterier

Lägg till eller ta bort tabeller

Ändra tabellnamn

Redigera mappningar mellan tabeller i källan och tabeller i arbetsboken

Markera olika kolumner från källan

Ändra kolumnnamn

Lägga till kolumner

Ta bort kolumner från arbetsboken (påverkar inte datakällan)

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×