Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

Göra e-post i Outlook tillgänglig för personer med funktions nedsättningar

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner för hur du gör dina e-postmeddelanden tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Bild av ett e-postmeddelande om forskargruppens externa träff den 9 juni. E-postmeddelandet innehåller ett reklamblad om evenemanget, med ett foto och adress till konferenslokalen.

Personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dina e-postmeddelanden lättare om du skapar dem med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra e-post i Outlook tillgänglig

Följande tabell innehåller viktiga metodtips för hur du skapar e-post i Outlook som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i e-postmeddelanden ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd en större teckenstorlek (11pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Justera utrymmet mellan meningar och stycken

Använd inbyggda rubriker och format.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Outlook för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa din e-post.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i din e-post i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Använd tillgänglighets kontrollenför att kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i Outlook e-post i Microsoft 365:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbild, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn på markerad bild
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn för figur
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figur

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn för diagram
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i Outlook e-post i Office 2019:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbild, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn på markerad bild
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren eller SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn för figur
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figur

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

  Snabbmenyn för diagram
 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver diagrammet och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll i din e-post för Outlook:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera objekt > Alternativ för figurer> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ> Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade diagrammet

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din e-post i Outlook tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten där du vill lägga till hyperlänken och högerklicka sedan på den.

 2. Välj Länk. Texten du valde visas i rutan text som ska visas . Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten. I rutan Adress skriver du in målwebbadressen.

 4. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda tillgängligt teckensnittsformat

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Formatera text.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Gruppen teckensnitt i Outlook för Windows

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. Välj meddelande > tecken färg.

 3. Välj Automatisk.

Skärmbild av den automatiska färginställningen för teckensnitt

Använda punktlistor

Skapa punktlistor med hjälp av knappen Punkter.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Välj fliken Formatera text.

 3. Välj knappen Punkter i gruppen Stycke.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Skärmbild av alternativ för punktlistor

Använda ordnade listor

Skapa sekventiella steg med hjälp av knappen Numrering.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Välj fliken Formatera text.

 3. Välj knappen Numrering i gruppen Stycke.

 4. Skriv de sekventiella stegen.

Skärmbild av alternativ för numrering

Justera utrymmet mellan meningar och stycken

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Formatera text.

 3. Välj dialog Rute ikonen i det nedre högra hörnet i gruppen stycke . Dialogrutan Stycke öppnas och visar fliken Indrag och avstånd.

 4. Välj det avståndsalternativ du vill använda under Avstånd.

Skärmbild av dialogrutan Stycke

Använda tabellrubriker

Ange en rubrikrad i en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryss rutan rubrik rad i gruppen tabell format på fliken tabell design .

 3. Skriv kolumn rubrikerna.

Gruppen tabell format i Outlook för Windows

Begär ett e-postmeddelande som är anpassat för hjälpmedel

Informera en avsändare om att du vill få innehåll som är anpassat för hjälpmedel.

 1. Gå till ditt konto på webben i Outlook. Välj Arkiv > Info och klicka sedan på länken under Öppna det här kontot på webben i Kontoinställningar.

 2. I Outlook på webben öppnar du Hjälpmedelsinställningar, väljer Ikon för Inställningar > E-post > Allmänt > Hjälpmedelsinställningar.

 3. För att begära innehåll som är anpassat för hjälpmedel markerar du kryssrutan Be avsändare skicka innehåll som är anpassat för hjälpmedel.

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Mac: Rekommendationer för att göra e-post i Outlook tillgänglig

Följande tabell innehåller viktiga metodtips för hur du skapar Outlook e-post som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365 för Mac

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016 för Mac

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i e-postmeddelanden ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt hjälper personer som är färgblinda att skilja på färger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använd en större teckenstorlek (11pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Justera utrymmet mellan meningar och stycken

Använd rubriker och inbyggda format.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Outlook för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa din e-post.

Ordna till exempel informationen i din e-post i mindre delar och lägg till rubriker ovanför dem. Under idealiska förhållanden ska varje avsnitt bara omfatta några stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Använd tillgänglighets kontrollenför att kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Lägga till alternativ text för visuellt innehåll i Microsoft 365 för Mac

Här beskrivs hur du lägger till alternativ text för visuellt innehåll i Outlook e-post i Microsoft 365 för Mac.

Meddelanden: 

 • När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 • Om du vill aktivera högerklick på din Mac ser du till att alternativet Sekundära klick är markerat i Systeminställningar.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Högerklicka på bilden i din e-post.

 2. Välj Redigera alternativtext.

  Snabb meny för Redigera alternativ text i Outlook för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang.

  Fönstret Alternativtext för att lägga till alternativtext för en bild i Outlook

Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016 för Mac

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Layout och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din e-post i Outlook tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten där du vill lägga till hyperlänken, högerklicka på texten och välj hyperlänk. Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 2. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 3. I rutan Adress skriver du in målwebbadressen.

 4. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda tillgängligt teckensnittsformat

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Meddelande.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av fliken Formatera text

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd inställningen Automatisk för teckenfärger så att text visas bra i högkontrastläge.

 1. Markera texten.

 2. Välj meddelande > tecken färg.

 3. Välj Automatisk.

Skärmbild av den automatiska färginställningen för teckensnitt

Använda punktlistor

Skapa punktlistor med hjälp av knappen Punkter.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Välj fliken Meddelande.

 3. Välj knappen Punkter i gruppen Stycke.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Skärmbild av tillgängliga alternativ för punktlistor

Använda ordnade listor

Skapa sekventiella steg med hjälp av knappen Numrering.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Välj fliken Meddelande.

 3. Välj knappen Numrering i gruppen Stycke.

 4. Skriv varje steg i den ordnade listan.

Skärmbild av tillgängliga alternativ för numrering

Justera utrymmet mellan meningar och stycken

Öka eller minska det tomma utrymmet mellan meningar och stycken.

 1. Markera texten, högerklicka på den och välj sedan Stycke.

  Dialogrutan Stycke öppnas och visar fliken Indrag och avstånd.

 2. Välj det avståndsalternativ du vill använda under Avstånd.

Skärmbild av dialogrutan Stycke

Använda tabellrubriker

Ange en rubrikrad i en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

iOS-app: Metodtips för att göra e-post i Outlook mer tillgänglig

Följande tabell innehåller viktiga metodtips för att skapa e-post i Outlook för iOS som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext i bilder.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext i bilder

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Lägga till alternativtext i bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för läsare som inte kan se den.

 1. I e-posten du skapar dubbelklickar du på en bild för att öppna snabbmenyn.

 2. I snabb menyn trycker du på knappen alternativ text .

 3. Skriv sedan en beskrivning.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

 4. Om du vill lägga till text och avsluta dialogrutan trycker du på OK.

Outlook för iOS: Alternativtext för bildmeny

Lägga till hyperlänktext

Lägg till en beskrivande hyperlänktext som hjälper användare med skärmläsare att enkelt söka i ditt e-postmeddelande efter länkar.

 1. I e-postmeddelandet markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken för.

 2. Öppna snabbmenyn genom att trycka på den markerade texten.

 3. Om det behövs går du till slutet av menyn och trycker på knappen Mer tills knappen Lägg till länk visas. Tryck på knappen Lägg till länk.

 4. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten i fältet Text.

 5. I fältet Länk skriver du målwebbadressen.

 6. Infoga hyperlänken genom att trycka på Knappen Klart .

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Lägga till en länk till menybilden

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Android-app: Metodtips för att göra e-post i Outlook mer tillgänglig

Följande tabell innehåller viktiga metodtips om du vill skapa ett Outlook för Android e-postmeddelande som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext i bilder.

Alternativtexten hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext i bilder

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Lägga till alternativtext i bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för läsare som inte kan se den.

 1. I e-posten du skapar dubbelklickar du på en bild för att öppna snabbmenyn.

 2. I snabb menyn trycker du på knappen alternativ text .

 3. Skriv sedan en beskrivning.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

 4. Tryck på Sparaom du vill lägga till texten och stänga dialog rutan.

Dialog rutan alternativ text i Outlook för Android

Lägga till hyperlänktext

Lägg till en beskrivande hyperlänktext som hjälper användare med skärmläsare att enkelt söka i ditt e-postmeddelande efter länkar.

 1. I e-postmeddelandet markerar du texten som du vill lägga till hyperlänken för. Snabbmenyn öppnas.

 2. Tryck på knappen LÄGG TILL LÄNK.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten i fältet Text som ska visas.

 4. I fältet Länk skriver du målwebbadressen.

 5. Infoga hyperlänken genom att trycka på knappen SPARA.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Dialog rutan hyperlänk i Outlook för Android

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Webb: Metodtips för att göra e-post i Outlook mer tillgänglig

Följande tabell innehåller viktiga metodtips för hur du skapar e-post i Outlook som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Obs!: Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill växla till det nya Outlook-fältet växlar du till det övre högra hörnet för att prova den nya Outlook.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till relevant hyperlänktext.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i e-postmeddelandet ska vara läsbar i läget Högkontrast så att alla, även personer med synnedsättning, kan se den bra.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använd en större teckenstorlek (11pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använd inbyggda rubriker och format.

Använd en logisk rubrikordning och de inbyggda verktygen för formatering i Outlook för att bevara tabbordningen och göra det lättare för skärmläsare att läsa din e-post.

Ordna till exempel rubriker i den bestämda logiska ordningen. Använd Rubrik 1, Rubrik 2 och sedan Rubrik 3, inte Rubrik 3, Rubrik 1 och sedan Rubrik 2. Och ordna informationen i din e-post i mindre delar. Under idealiska förhållanden ska varje rubrik bara omfatta några stycken.

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använda punktlistor

Använda ordnade listor

Använd en enkel tabellstruktur.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Använd tillgänglighets kontrollenför att kontrol lera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Infoga en enkel tabell

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande väljer du en bild i meddelandets brödtext.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. I verktygsfältet väljer du Knappen Lägg till alternativ text i verktygsfältet Formatering i Outlook på webben. (Lägg till alternativ text i bilden).

 4. Skriv en beskrivning för bilden.

Dialog rutan alternativ text i Outlook på webben.

Göra hyperlänkar och text tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din e-post i Outlook tillgängliga.

Lägga till en relevant hyperlänktext

Ange en beskrivande hyperlänk i stället för att visa webbadressen som länktext.

 1. När du skriver ett e-postmeddelande anger du en relevant länktext i meddelandets brödtext.

 2. Markera länktexten och tryck sedan på Ctrl+K. Dialogrutan Infoga länk öppnas.

 3. Skriv in mål-URL: en i textfältet webb adress (URL) och välj OK.

  Dialog rutan hyperlänk i Outlook på webben.

Använda länk förhands granskning

När du lägger till en URL-adress i ett e-postmeddelande i Outlook.com eller Outlook på webben eller när du får ett e-postmeddelande med en URL-adress i bröd texten visas en förhands granskning med en länk rubrik, en miniatyr bild och en beskrivning av länken. Detta kallas för förhands granskning av länkar och är aktiverat som standard.

Så här inaktiverar du länken för förhands granskning:

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. I fönstret Inställningar väljer du E-post > Skriv och svara.

 3. Under länk förhands granskningavmarkerar du kryss rutan Förhandsgranska länkar i e-post för att inaktivera länk förhands granskning

Använda tillgängligt teckensnittsformat

Använd en välkänd teckensnittstyp och tillräckligt stor teckenstorlek för att personer som har dyslexi eller har dålig syn ska kunna läsa din e-post lättare.

 1. Markera texten.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. Om du vill ändra teckensnitt väljer du Knappen teckensnitt i Outlook på webben. (teckensnitt).

 4. Välj den teckensnitts typ du vill använda i menyn teckensnitt.

  Teckensnitts menyn öppnas i Outlook på webben.
 5. Om du vill ändra tecken storleken väljer du Knappen tecken storlek i Outlook på webben. (tecken storlek).

 6. Välj önskad storlek i menyn tecken storlek.

  Menyn tecken storlek öppen i Outlook på webben.

Använda tillgänglig teckenfärg

Använd svart som teckenfärg för att texten ska visas på ett bra sätt i högkontrastläget.

 1. Markera texten.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. I verktygsfältet väljer du Knappen tecken färg i Outlook på webben. (tecken färg).

 4. I menyn Teckenfärg väljer du önskad färg.

  Menyn tecken färg är öppen i Outlook på webben.

Använda punktlistor

Skapa punktlistor för att strukturera din text.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. I verktygsfältet väljer du Knappen punkt lista i verktygsfältet Formatering i Outlook på webben. (punkt lista).

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Använda ordnade listor

Skapa ordnade listor för att ordna texten i sekventiella steg.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. I verktygsfältet väljer du Knappen ordnad lista i Outlook på webben. (numrerad lista).

 4. Skriv varje numrerat objekt i listan.

Infoga en enkel tabell

Om tabeller läggs till i tabeller eller om celler lämnas tomma, kan dina e-postmeddelanden bli svåra att läsa med en skärmläsare. Använd enkla tabeller som gör det lättare för skärmläsare att identifiera tabell, rader och kolumner.

 1. Placera markören någonstans i e-postmeddelandet.

 2. Om du vill visa verktygsfältet Formatering väljer du Knappen Visa formateringsalternativ i Outlook på webben. (Visa formateringsalternativ) om det behövs.

 3. I verktygsfältet väljer du Knappen Lägg till tabell i Outlook på webben. (Infoga tabell).

 4. I rutnätet Infoga tabell väljer du det område med rader och kolumner som ska läggas till.

Tabell rutnät i Outlook på webben.

Se även

Förbättra tillgängligheten med Tillgänglighetskontroll

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×