Göra länkade anteckningar i OneNote

Med Länkade anteckningar kan du docka OneNote ena sidan av datorskärmen så att du kan titta på webbplatser och appar på den andra sidan. Det är lättare att göra anteckningar på det här sättet och dessutom kan du då också automatiskt länka till det du undersöker.

Du kan skapa länkade anteckningar med Internet Explorer, Word, PowerPoint och till och med andra OneNote sidor.

 1. Öppna det program du vill göra anteckningar från:

  I Internet Explorer:

  • Kontrollera att kommandofältet visas. Om det inte visas högerklickar du på namnlisten och väljer sedan Kommandofält.

  • På den menyrad som visas väljer du Länkade anteckningar i OneNote. Om det här kommandot inte visas klickar du på den lilla »-symbolen längst till höger om kommandofältet så att dolda kommandon visas.

  I Word, PowerPoint och OneNote:

  • Välj Granska > Länkade anteckningar.

 2. I dialogrutan Välj plats väljer du en plats för den nya anteckningssidan och klickar på OK.

  Om du väljer ett avsnitt skapas en ny sida i avsnittet. Om du väljer en befintlig sida läggs de länkade anteckningarna till på sidan.

 3. I OneNote-fönstret till höger placerar du markören på den plats där du vill börja skriva länkade anteckningar.

Gör dina anteckningar som vanligt. Under en session med länkade anteckningar lagras en miniatyrbild av sidan, ett textutdrag och en länk till de dokument eller en webbsida du använde, så att du kan återkomma till innehållet.

Obs!: Du kan sluta göra länkade anteckningar när som helst. Klicka på kedjeikonen i det övre högra hörnet av det dockade OneNote-fönstret och klicka sedan på Sluta föra länkade anteckningar.

När du flyttar muspekaren över enskilda anteckningar kan du se detaljerad information om den länkade filen. Klicka på en miniatyrbild för att öppna tillhörande fil.

Om du vill visa en lista över alla de dokument som är länkade från den aktuella sidan, eller om du vill ta bort länkar som du inte vill ha eller behöver klickar du på ikonen med kedjan upp till vänster på sidan.

I den här artikeln

Om länkade anteckningar

Genom att göra länkade anteckningar i Microsoft OneNote 2010 är det enkelt att göra efterforskningar på datorn genom att låta dig göra anteckningar i ett dockat OneNote-fönster på skrivbordet medan du arbetar sida vid sida i andra program eller i webbläsaren.

Anteckningar som skapas i det här läget länkas automatiskt av OneNote till det du tittar på i Internet Explorer, i Word-dokument, i PowerPoint-presentationer eller på en annan OneNote-sida i någon av dina anteckningsböcker.

Under en session med länkade anteckningar OneNote med varje stycke anteckningar en länk till de dokument eller webbsidor som du använde, så att du kan klicka på länken och enkelt gå tillbaka till innehållet igen senare. OneNote sparar också en miniatyrbild av sidan och ett textutdrag från word 2010- eller PowerPoint 2010-filer som du har tittat på, så att du enkelt kan hitta och identifiera rätt sida eller bild igen.

Om du använder den här funktionen måste anteckningsboken vara sparad i OneNote 2010-anteckningsboksformat. Om du vill kontrollera vilket filformat en anteckningsbok har sparats i gör du något av följande:

 • Öppna den anteckningsbok som du vill använda för länkade anteckningar och titta på namnlisten i OneNote 2010-programfönstret. Om [Kompatibilitetsläge] visas bredvid anteckningsbokens namn sparas den aktuella anteckningsboken i det tidigare OneNote 2007-formatet och funktionen Länkade anteckningar är inte tillgänglig.

 • Högerklicka på anteckningsbokens ikon i navigeringsfältet och klicka sedan på Egenskaper. Observera standardformatet i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok om du vill se vilket format anteckningsboken har sparats i. Om det aktuella formatet OneNote 2010-anteckningsboksformatetkan du använda funktionen Länkade anteckningar i den här anteckningsboken.

Starta en session med länkade anteckningar

Du kan börja göra länkade anteckningar om webbsidan, Word-dokument, PowerPoint-presentation eller OneNote-sida som du tittar på genom att göra följande:

 1. Klicka på fliken Granska i PowerPoint, eller OneNote i Word.

 2. Klicka på knappen Länkade anteckningar i gruppen Anteckningar.

 3. I dialogrutan Ange plats OneNote navigerar du till den anteckningsbok, det avsnitt och den sida där du vill göra anteckningar om dokumentet eller sidan som du tittar på och klickar sedan på OK.

 4. Anteckna som vanligt. Du kan öppna andra OneNote sidor i huvudprogramfönstret, öppna Internet Explorer eller öppna andra Word- eller PowerPoint dokument. OneNote länkar automatiskt tillbaka till det du tittat på så att du enkelt kan referera till källmaterial igen senare.

Obs!: Du kan också skapa länkade anteckningar genom att klicka på Docka på skrivbordet fliken Visa OneNote 2010. Sidan OneNote dockas till sidan av skrivbordet Windows skrivbordet, där den förblir synlig när du använder andra program. Alla anteckningar som du skriver i det dockade OneNote länkas till deras sammanhang.

Avsluta en session med länkade anteckningar

Du kan avsluta en session med Länkade anteckningar genom att göra något av följande:

 • Klicka på knappen Docka på skrivbordet i verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill avdocka fönstret och inaktivera läget Länkade anteckningar (eller tryck helt enkelt på CTRL+ALT+D).

 • Klicka på knappen Normalvyfliken Visa.

Visa eller ta bort anteckningslänkar

I läget Länkade anteckningar visas en knapp med en kedjeikon nära det övre vänstra hörnet på den dockade anteckningssidan. Under en session med länkade anteckningar kan du placera muspekaren över enskilda anteckningar på sidan för att se vilka anteckningar som är länkade till något annat.

Om du håller muspekaren över en av programikonerna som kan visas på sidan visas miniatyrbilder av Word-dokument, PowerPoint-presentationer, OneNote-anteckningssidor eller Internet Explorer-webbsidor som anteckningarna är länkade till. Du kan klicka på någon av dessa miniatyrbilder för att öppna deras associerade filer.

Om du vill visa en lista över alla de dokument som är länkade från den aktuella sidan, eller om du vill ta bort länkar som du inte vill ha eller behöver klickar du på ikonen med kedjan upp till vänster på sidan.

Inaktivera länkade anteckningar

Läget Länkade anteckningar aktiveras automatiskt när du för anteckningar i ett dockat OneNote fönster. Om du föredrar att inaktivera den här funktionen gör du så här:

 1. Klicka på Alternativ i menyn Arkiv.

 2. Klicka på kategorin Avancerat OneNote till vänster i dialogrutan Alternativ.

 3. På höger sida, under Länkade anteckningar,avmarkerar du kryssrutan Tillåt skapande av nya länkade anteckningar.

Tips: Om du vill ta bort länkade anteckningar som redan har kopplats till webbsidor och dokument klickar du på knappen Ta bort länkar från länkade anteckningar OneNote dialogrutan Alternativ.

Återaktivera länkade anteckningar

Om du tidigare har inaktiverat automatiskt läge för länkade anteckningar i det dockade fönstret kan du aktivera det igen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Alternativ i menyn Arkiv.

 2. Klicka på kategorin Avancerat OneNote till vänster i dialogrutan Alternativ.

 3. På höger sida, under Länkade anteckningar,markerar du kryssrutan Tillåt skapande av nya länkade anteckningar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×