Genomföra en omröstning

Med hjälp av en omröstning kan du snabbt samla in information eller ta reda på mötesdeltagarnas åsikter.

Vad vill du göra?

Skapa en omröstning

En omröstning i Microsoft Lync 2010 kan bestå av en fråga och upp till sju möjliga svarsalternativ. Det går att ha flera omröstningar under ett möte, men endast en omröstning i taget kan visas på delningsscenen för alla mötesdeltagare.

Obs!:  Endast mötespresentatörer kan skapa och hantera omröstningar. Om du inte redan är en presentatör kan mötesorganisatören eller en annan presentatör göra dig till presentatör.

 1. Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Ny omröstning.
  Dialogrutan Skapa en omröstning öppnas.

 2. Ange omröstningens namn, din fråga och minst två svar.

 3. Klicka på OK.
  Om ingen annan på mötet delar något visas omröstningen omedelbart för alla mötesdeltagare och texten Omröstningarna är öppna visas längst ned på scenen.
  Om en annan delning pågår kan du välja om du vill dela omröstningen direkt, vilket avslutar den pågående delningssessionen, eller spara omröstningen i Innehåll så att du kan starta omröstningen senare.

Visa eller dölja en omröstning

Du och alla andra mötesdeltagare kan se det aktuella resultatet av omröstningen i realtid.

 • Om du vill att alla på mötet ska kunna se resultatet klickar du på knappen Visa resultat för alla Knappen Visa resultat för alla längst ned på scenen.

Du eller andra presentatörer kan välja att dölja resultatet för mötesdeltagarna igen.

 • Om du vill att endast presentatörerna ska kunna se resultatet klickar du på knappen Dölj resultat för deltagare Knappen Dölj resultat för deltagare .

Överst på sidan

Avsluta en omröstning

När omröstningen är klar avslutar du den.

 • Klicka på knappen Avsluta omröstningen Knappen Avsluta omröstningen .
  Det står därmed Omröstningarna är stängda längst ned på scenen. Omröstningsresultatet visas fortfarande på skärmen.

Överst på sidan

Ta bort en omröstning från delningsscenen

När mötesdeltagarna har arbetat klart med omröstningsresultatet kan du ta bort omröstningen från delningsscenen.

 • Om du vill ta bort den färdiga omröstningen från delningsscenen klickar du på Avsluta delning längst upp till höger på scenen.

Omröstningen finns kvar i Innehåll så att du kan använda den eller spara den senare.

Överst på sidan

Redigera innehållet i en omröstning

Presentatörer kan ändra omröstningsfrågan eller alternativen, antingen när omröstningen har påbörjats (i så fall startas omröstningen om) eller i en privat vy. I båda fallen tas svaren som deltagarna har angett bort när du redigerar omröstningen.

Redigera en omröstning som håller på att delas

 1. Klicka på knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ Knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ längst ned på delningsscenen.

 2. Gör dina ändringar och klicka på OKså att alla kan se ändringarna.
  Nu kan mötesdeltagarna ge sina svar i den redigerade omröstningen.

Redigera en omröstning som är dold

 1. Om delningsscenen är dold klickar du på Dela-menyn och sedan på Visa scen.

 2. Klicka på Innehållslista högst upp på scenen, klicka på pilen bredvid den omröstning du vill redigera och klicka sedan på Visa i privat vy.

 3. Klicka på knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ Knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ .

 4. Gör dina ändringar och klicka på OK.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill starta den redigerade omröstningen klickar du på knappen Öppna omröstningen för alla Knappen Öppna omröstningen för alla .

  • Om du vill stänga omröstningen klickar du på Stäng min vy.

Överst på sidan

Spara omröstningsresultat

Du kan spara en omröstning i Lync 2010 som en CSV-fil. CSV-filer kan öppnas i Microsoft Excel där det finns många olika typer av diagram som du kan använda för att presentera omröstningsresultatet.

Om du sparar omröstningen medan den är synlig på delningsscenen kan du också spara den som en PNG-bild.

Spara resultatet av en omröstning som visas på delningsscenen

 1. Klicka på knappen Spara omröstning Knappen Spara omröstning längst ned på delningsscenen.

 2. Ange ett filnamn, välj önskad filtyp och klicka sedan på Spara.

Spara resultatet av en omröstning när delningsscenen är öppen, men omröstningen är dold

 1. Klicka på Innehållslista på delningsscenen, klicka på pilen bredvid den omröstning du vill spara och klicka sedan på Spara som.

 2. Ange ett filnamn och klicka sedan på Spara.

Spara resultatet av en omröstning när delningsscenen är dold

 1. Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Visa scen.

 2. Klicka på Innehållslista, klicka på pilen bredvid den omröstning du vill spara och klicka sedan på Spara som.

 3. Ange ett filnamn och klicka på Spara.

Överst på sidan

Ta bort en omröstning

Om du inte längre behöver en omröstning kan du ta bort den på följande sätt:

 1. Om delningsscenen är dold klickar du på Dela-menyn och sedan på Visa scen.

 2. Klicka på Innehållslista på delningsscenen, klicka på pilen bredvid den omröstning du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort från möte.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×