Du kan använda funktionen Spåra markering på fliken Granska i Visio för att enkelt föreslå och visa föreslagna ändringar i en ritning.

Fliken Granska i menyfliksområdet

I den här artikeln

Om markering

Starta eller stoppa spårning av markeringar

Visa eller dölja markeringar

Om markering

När Spåra markering är aktiverat spåras figurer, pennanteckningar eller kommentarer som du eller granskarna lägger till på separata markeringsöverlägg utan att den ursprungliga ritningen ändras. Som du ser i följande bild tilldelas varje person automatiskt en separat färg och en flik. När du visar ritningen kan du se alla ändringar på en gång.

En ritning med markeringsöverlägg med flikar i olika färger.

Markeringsöverlägg separerar markeringen från den ursprungliga ritningen.

1. Det här lagret innehåller alla markeringar av en granskare.

2. Det här lagret innehåller markeringar från en annan granskare.

3. Den ursprungliga ritningen ändras inte.

4. När du visar ritningen visas varje lager med markeringar och den ursprungliga ritningen.

Du kan dela en separat kopia av ritningen med varje granskare eller göra den ursprungliga ritningen tillgänglig för en grupp granskare genom att spara ritningen på en nätverksresurs eller publicera ritningen på en intranätwebbplats. Om du använder en nätverksresurs, intranätwebbplats eller annan tillgänglig central plats kan du samla alla granskares markeringar i en fil.

Meddelanden: 

 • Figurer visas på markeringsöverlägget i den tilldelade färgen för överlägget. Om granskaren använder en textfärg, fyllningsfärg eller linjefärg på en figur visas inte dessa färger på markeringsöverlägget.

 • Kommentarer kan inte skrivas ut.

 • Markeringar visas inte på en ritning som sparas som en webbsida.

Överst på sidan

Starta eller stoppa spårning av markeringar

För varje granskare som öppnar en ritning när Spåra markering är aktiv skapas ett markeringsöverlägg och en färg tilldelas.

Obs!: Du kan snabbt se om Spåra markering är aktivt genom att titta på texten högst upp i granskningsuppgiftsfönstret. Om det står Aktuell granskare itexten är den ursprungliga ritningen skyddad och du kan spåra markeringar. Annars stoppas markeringsspårningen och du kan göra ändringar i den ursprungliga ritningen.

Börja spåra markeringar för första gången

 • Klicka Spåra markering i gruppen Markeringfliken Granska.

 • Åtgärdsfönstret Granskning öppnas och ett markeringsöverlägg skapas åt dig.

Obs!: När Spåra markering är aktivt kan du bara göra ändringar i markeringsöverlägget. Om du vill göra ändringar i den ursprungliga ritningen stoppar du markeringsspårning och klickar sedan på fliken Ursprunglig.

Om "Spåra markering" saknas i menyfliksområdet

De senaste Visio har inte funktionen Spåra markering synlig i menyfliksområdet, men du kan enkelt lägga till den. Mer information finns i Var är Spåra markering?.

Starta om spårningsmarkeringar

 • Klicka på Spåra markering i åtgärdsfönstret Granskning.

 • Texten högst upp i åtgärdsfönstret ändras till Aktuell granskare, och du kan göra ändringar i markeringsöverlägget.

Obs!: När Spåra markering startas om kan du bara göra ändringar i markeringsöverlägget. Om du vill göra ändringar i den ursprungliga ritningen stoppar du markeringsspårning och klickar sedan på fliken Ursprunglig.

Sluta spåra markeringar

 • Klicka på Spåra markering i åtgärdsfönstret Granskning.

 • Texten högst upp i åtgärdsfönstret ändras till Markeringsspårning är inaktiverad ochdu kan göra ändringar i den ursprungliga ritningen.

Överst på sidan

Visa eller dölja markeringar

 1. Öppna granskningsuppgiftsfönstret om det inte redan är öppet:

  • Klicka Granskningsruta i gruppen Markeringfliken Granska.

 2. Om markeringsspårning stoppasoch du inte ser granskarens namn under Visa markeringsöverlägg på fliken Granska klickar du på Visa markering.

 3. Gör något av följande under Visa markeringsöverlägg i granskningsuppgiftsfönstret:

  • Om du vill visa markeringsöverlägg för alla granskare klickar du på Visa alla.

  • Om du vill dölja markeringsöverlägg för alla granskare klickar du på Dölj alla.

  • Om du vill visa eller dölja markeringsöverlägg för en enskild granskare markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid granskarens namn.

Obs!: Om Spåra markering är aktivt kan du inte dölja egna markeringsöverlägg.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×