Granska elevarbete i Anteckningsbok för klassen

Granska elev arbete i en antecknings bok

Följ de här anvisningarna om du vill granska elev tilldelningar i en enda klass antecknings bok.

 1. Öppna OneNote 2013 eller 2016 och välj den klassanteckningsbok som du vill granska.

 2. Välj Klassanteckningsbok i OneNote-menyfliksområdet.

 3. Välj Granska elevarbete och sedan den delen av elevarbetet som du vill granska. Till exempel: Hemuppgifter.

 4. När panelen Granska elevarbete visas väljer du en uppgift för att visa de elever som har skickat in arbete. Uppgifter som elever har redigerat visas i fetstil. Elevernas namn är fetmarkerade när det finns ändringar som du inte har sett ännu.

 5. Använd kryssrutorna för att Sortera elever efter efternamn eller Expandera alla uppgifter.

 6. Välj en elev för att granska dennes arbete. När du granskar en elev uppgift visas dennes namn i fetstil såvida denne inte går tillbaka och redigerar uppgiften senare.

 7. Stäng sidolisten Granska elevarbete när du är klar.

Granska elev arbete mellan antecknings böcker

Följ de här anvisningarna om du vill granska uppgifter i flera klass antecknings böcker samtidigt. Det är särskilt praktiskt för lärare som anger fler än en klass med samma innehåll.

 1. Öppna OneNote 2013 eller 2016.

 2. Välj Klassanteckningsbok i OneNote-menyfliksområdet.

 3. Välj Granska elev arbete och sedan på en dubbel antecknings bok.

 4. När fönstret Granska elev arbete visas väljer du de antecknings böcker och antecknings böcker som du vill granska. Till exempel: Tilldelningarnas.

  Välj de klass antecknings böcker och antecknings böcker som du vill granska.
 5. Välj Granska.

 6. Uppgifter som elever har redigerat visas i fetstil. Använd de nedrullningsbara List ikonerna för att expandera listan med elever i respektive klass. Elevernas namn är fetmarkerade när det finns ändringar som du inte har sett ännu. Använd kryssrutorna för att Sortera elever efter efternamn eller Expandera alla uppgifter.

 7. Välj en elev för att granska dennes arbete. När du granskar en elev uppgift visas dennes namn i fetstil såvida denne inte går tillbaka och redigerar uppgiften senare.

 8. Stäng sidolisten Granska elevarbete när du är klar.

Granska elev arbete i en antecknings bok

 1. Öppna OneNote och välj den klass antecknings bok som du vill granska.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen i OneNote-menyfliksområdet och välj sedan Granska elevarbete.

  Knappen granska elev arbete. Granska elev arbete och översikt över antecknings böcker är alternativ.

 3. När fönstret Granska elev arbete visas väljer du det elev avsnitt som du vill granska och sedan Nästa. Till exempel: Åhörar kopior.

  Välj ett avsnitt att granska.

 4. Välj en sida och välj Nästa.

  Obs!: Aktivera knappen Slå på om du vill ta med sidor som eleverna har kopierat från innehålls biblioteket. De sidor som visas som standard är de som du har tilldelat eller distribuerat till elever med hjälp av verktyget distribuera sida .

  Ta med sidor som kopierats från innehålls biblioteket med en växlings knapp.

 5. Välj ett namn i listan på den elev vars arbete du vill granska. Välj förnamn eller efter namn för att ändra sorteringen av listan.

  Välj ett elev namn för att se deras arbete.

  Tips: 

  • Om du vill förhindra att eleverna gör ändringar på sidan som du granskar kan du välja sid låsning.Välj kryss rutan bredvid elevens namn för att låsa sidor individuellt eller Välj kryss rutan Markera alla för att låsa varje elevs sida. När du är klar väljer du Använd.

  • Om du vill låsa upp sidor går du tillbaka till fönstret granska elev arbete och väljer sid låsning igen.

 6. Stäng rutan Granska elevarbete när du är klar.

Granska elev arbete mellan antecknings böcker

Följ de här anvisningarna om du vill granska uppgifter i flera klass antecknings böcker samtidigt. Det är särskilt praktiskt för lärare som anger fler än en klass med samma innehåll.

 1. Välj fliken antecknings bok för klassen och navigera till en av dina klass antecknings böcker.

 2. Välj Granska elev jobb > översikt över antecknings böcker.

  Knappen granska elev arbete. Granska elev arbete och översikt över antecknings böcker är alternativ.

 3.  Markera kryss rutorna bredvid de antecknings böcker som du vill granska. Välj Nästa.

  Antecknings bok för dubbel antecknings bok.

 4.  Välj ett avsnitt att granska och sedan en sida. Till exempel: test, läxa 3. Expandera en avsnitts grupp för att visa alla avsnitt.

  Välj ett avsnitt att granska.

 5. Välj ett elev namn från listan för att granska deras arbete. Välj förnamn eller efter namn för att ändra sorteringen av listan.

  Tips: 

  • Om du vill förhindra att eleverna gör ändringar på sidan som du granskar kan du välja sid låsning. Välj kryss rutan bredvid elevens namn för att låsa sidor individuellt eller Välj kryss rutan Markera alla för att låsa varje elevs sida. När du är klar väljer du Använd.

  • Om du vill låsa upp sidor går du tillbaka till fönstret granska elev arbete och väljer sid låsning igen.

 6. Stäng fönstret för granskning av kors antecknings böcker när du är klar.
   

Läs mer

Ytterligare resurser för lärare

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×