GROUP BY-satser

GROUP BY-satsen används i Access för att kombinera poster med identiska värden i den angivna fältlistan till en post. Ett summeringsvärde skapas för varje post om du tar med en SQL-mängdfunktion, till exempel Summa eller Antal,i SELECT-instruktionen.

Syntax

SELECT fältlista
FROM tabell
WHERE villkor
[GROUP BY gruppfältlista]

Ett SELECT-kommando som innehåller en GROUP BY-sats består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

fältlista

Namnet på det eller de fält som ska hämtas tillsammans med eventuella fältnamnsalias, SQL-mängdfunktioner, urvalspredikat (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andra SELECT-alternativ.

tabell

Namnet på den tabell från vilken posterna ska hämtas.

villkor

Urvalsvillkor. Om kommandot innehåller en WHERE-sats grupperar Microsoft Access-databasmotorn värden efter att WHERE-villkoret används på posterna.

gruppfältlista

Namnen på upp till 10 fält som används för att gruppera poster. Fältnamnens ordning i gruppfältlista anger grupperingsnivåerna, från den högsta till den lägsta nivån.

Kommentarer

GROUP BY är valfritt.

Summeringsfunktioner utlämnas om det inte finns en SQL-mängdfunktion i SELECT-kommandot.

Null-värden i GROUP BY-fält grupperas och utelämnas inte. Däremot evalueras inte Null-värden av en SQL-mängdfunktion.

Du kan använda WHERE-satser för att utesluta rader som inte ska grupperas, och HAVING-satser för att filtrera poster efter att de grupperats.

Ett fält i fältlistan GROUP BY kan referera till alla fält i en tabell som listas i FROM-satsen, även om fältet inte ingår i SELECT-instruktionen, förutsatt att SELECT-instruktionen innehåller minst en SQL-mängdfunktion, såvida den inte innehåller memo- eller OLE-objektdata. Microsoft Access-databasmotorn kan inte gruppera efter MEMO- eller OLE-objektfält.

Alla fält i SELECT-fältlistan måste antingen finnas med i GROUP BY-satsen eller vara argument till SQL-mängdfunktionen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×