Grunderna i animering för presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med animering kan du göra en PowerPoint presentation mer dynamisk och hjälpa till att göra information mer minnes värt. De vanligaste typerna av animeringseffekter är in-och utgångar. Du kan också lägga till ljud för att öka intensiteten hos dina animeringseffekter.

Presentations experter rekommenderar att du använder animeringar och ljud effekter sparsamt. Animeringar kan vara användbara när du vill göra en presentation mer dynamisk och hjälpa till att framhäva punkter, men för mycket animering kan distraheras. Låt inte animering och ljud ta fokus från det du säger.

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

 2. Klicka på en animeringseffekt från galleriet i gruppen animering på fliken animeringar . Klicka på pilen mer för att se fler alternativ.

  Obs!:  I galleriet är ingångs effekter ikonerna gröna och ikonen för betonings effekter är gula och ikonen för att avsluta effekter är rött.

 3. Om du vill ändra hur din markerade text animeras klickar du på effekt alternativoch klickar sedan på det du vill att animeringen ska göra.

  Obs!:  Alla animeringseffekter ger inte samma effekt alternativ .

 4. Om du vill ange tids inställningar för effekterna använder du kommandona i gruppen tids inställning på fliken Animeringar. Mer information finns i Ange tids inställningar för animeringar eller effekt alternativ.

Titta på den här korta video demonstrationen om hur du lägger till och avslutar animeringseffekter. De animeringar som används är exempel. Du kan använda samma procedur för att använda en animering som är tillgänglig för text eller objekt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Gör så här om du vill lägga till ljud i animerad text eller ett objekt:

 1. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster. Fönstret animering öppnas på sidan av arbets ytan och visar ordningen, typen och varaktigheten för animeringseffekter på en bild.

 2. Leta reda på den effekt som du vill lägga till ljud för och klicka på nedpilen och sedan på effekt alternativ.

  Animeringsfönster, lägga till effektalternativ för en effekt

  Obs!: I dialog rutan effekt alternativ visas olika alternativ, beroende på vilken typ av animering som är markerad.

 3. Klicka på pilen i rutan ljud under förbättringarpå fliken effekt för att öppna listan och gör sedan något av följande:

  • Klicka på ett ljud i listan och klicka sedan på OK.

  • Om du vill lägga till ett ljud från en fil klickar du på annat ljud från listan, letar reda på den ljudfil du vill använda och klickar sedan på Öppna.

   Klicka på ett ljud i listan på fliken Effekter

  När du klickar på OK eller Öppnaspelar det en förhands granskning av animeringen med ljudet tillagda. Om du vill ändra ljud volymen för förhands granskning klickar du på ljud Ljud i rutan Effektalternativ under Animering och drar skjutreglaget uppåt eller nedåt. Om du vill inaktivera förhands gransknings ljudet markerar du kryss rutan ljud av .

 4. Upprepa för varje punkt i texten där du vill lägga till en ljud effekt.

 5. Om du vill förhandsgranska alla animeringar och ljud som används i en bild klickar du på spela upp fråni fönstret animering.

 1. Klicka på det objekt eller den text där du vill lägga till en rörelse bana. Den bana du använder följs av mitten på objektet eller text punkten.

 2. Gör något av följande under rörelse banori gruppen animeringar på fliken animeringar :

  • Klicka på linjer, bågar, sväng, formerellerslingor. Den valda banan visas som en prickad linje på det markerade objektet eller textobjektet. Den gröna pilen anger var banan börjar och den röda pilen anger var den slutar.

  • Klicka på Anpassad bana. Klicka på den plats där du vill att rörelse banan ska börja.
   Rita en bana med kopplade raka linjer genom attflytta pekaren och klicka där du vill att linjen ska sluta. Rita nästa anslutna linje genom att klicka på den plats där du vill att den ska sluta. Dubbelklicka på rörelsens sista slut punkt.
   Om du vill rita en oregelbunden banahåller du ned vänster musknapp och flyttar pekaren till den bana som du vill att rörelse banan ska följa. Dubbelklicka på rörelsens sista slut punkt.

 3. Om du vill se hela animeringen och ljudet för bilden klickar du på Förhandsgranskai gruppen Förhandsgranska på fliken animeringar .

  Meddelanden: 

  • Om du vill flytta hela rörelse banan klickar du på den för att aktivera pekaren till en Flyttpekare och drar sedan rörelse banan dit du vill ha den.

  • Banorna figurer och slingor är stängda, vilket innebär att objektet återgår till Start punkten. Om du vill gå tillbaka till Start punkten med en öppen bana, till exempel linjer, bågar, svängeller anpassad banahögerklickar du på banan och klickar sedan på Stäng bana. En linjär bana läggs till från den föregående slut punkten till Start punkten.

  • Om du vill ändra formen på en rörelse bana högerklickar du på banan och klickar sedan på Redigera punkter. Fyrkantiga svarta handtag visas på banan. Dra ett av handtagen för att flytta den delen av banan.

  • En del av sökvägen, inklusive start-eller slut punkten, kan verka utanför bilden.

Du kan lägga till mer komplexa eller anpassade animeringseffekter till text eller ett objekt. Titta på den här korta demon och se några exempel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Information om hur du använder en animeringseffekt på SmartArt-grafik finns i Animera SmartArt-grafik.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×