Grundläggande aktiviteter i Project

Projekt

En tom projektfil kan vara överväldigande, speciellt om du är nybörjare på projektledning. Men med några enkla klick kan du använda Project till att göra om dina att-göra-listor till ett riktigt projekt som du kan leda och dela med din grupp och dina intressenter.

Här är några startpunkter:


Lägg till aktivitet

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Skriv in ett namn i det första tomma Aktivitetsnamn-fältet i aktivitetslistan och tryck på Retur.

  Aktivitetslista i Gantt-schemat.

Vill du veta mer? Om det tar för lång tid att lägga till en aktivitet åt gången kan du även:


Dela upp aktiviteter i en disposition

Visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Klicka på den aktivitet du vill dra in i kolumnen Aktivitetsnamn.

 3. Klicka på > skapa indrag för Knappen Dra in aktivitet i menyfliksområdet. . Aktiviteten blir en underaktivitet.

 4. Klicka på Dra Aktivitetsknappen Minska indrag i menyfliksområdet. om du vill flytta tillbaka aktiviteten till nivån för aktiviteten ovanför. Det är inte längre en undertask.

  En aktivitetslista med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter i Gantt-schemat

Vill du veta mer? Använd underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter bland annat till att visa faser och enkelt navigera i stora projekt.


Länka aktiviteter

Du kan länka två valfria aktiviteter i ett projekt för att visa deras koppling (kallas också för ett aktivitetssamband). Sambanden aktiverar projektschemat och när du länkar aktiviteterna påverkas alla aktiviteter om du gör ändringar i en.

 1. Klicka på Visa > Gantt-schema.

 2. Håll ned Ctrl och klicka på de två aktiviteter som du vill länka (i kolumnen Aktivitetsnamn).

 3. Klicka på Aktivitet > Länka markerade aktiviteter Knappen Länka aktiviteter på fliken Aktiviteter i menyfliksområdet .

  Tre länkade aktiviteter i ett Gantt-schema

Vill du veta mer? Project har stöd för fyra typer av aktivitetslänkar som visar olika relationer. Vill du ändra länktypen eller ta bort länken helt?


Ändra din vy

I Project börjar du med det beprövade Gantt-schemat, men det finns dussintals andra alternativ för att visa dina aktiviteter och resurser och hur de är länkade till varandra. Du kan ändra alla vyer efter dina specifika behov.

 1. Klicka på fliken Visa.

 2. Klicka på den vy du vill använda i gruppen Aktivitetsvyer eller Resursvyer.

 3. Om du vill visa alla tillgängliga vyer klickar du på Gantt-schema > Fler vyer och väljer sedan mellan alternativen i dialogrutan Fler vyer.

Gruppen Aktivitetsvyer i menyfliksområdet och den del av exempelinnehållet Nätverksdiagram

Vill du veta mer? Det finns mycket mer att lära sig här! Behöver du hjälp med att välja rätt vy för projektet?


Skriv ut ditt projekt

Att skriva ut en vy eller rapport i Project fungerar på liknande sätt som utskrifter i andra Office-program:

Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

Knappen Skriv ut och utskriftsalternativ i Backstage-vyn

Vill du veta mer? Men det kan krävas lite arbete för att endast få med den specifika projektinformation du vill dela med dina intressenter i din utskrift:


Läs mer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×