Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, läsa och redigera presentationer. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

Öppna PowerPoint genom att trycka på Windows-tangenten, skriva PowerPointoch trycka på Retur. PowerPoint öppnas i en vy som visar de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman. Fokus är på mallen Tom presentation.

Logga din på ditt Microsoft-konto

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint du vill få ut mesta av alla PowerPoint funktioner.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Du kommer till mallvyn. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in för att få ut mesta av Office" och tryck sedan på Retur.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal trycker du på Alt + F för att öppna menyn Arkiv. Tryck sedan på D, S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton". I JAWS hör du: "Konton."

 2. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer, tryck på Retur och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Lösenord."

 3. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut PowerPoint senaste gången du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in.

Öppna en presentation

PowerPoint en lista över filer som du har öppnat nyligen, så att det är enkelt att hitta dem igen.

 1. När du PowerPoint trycker du på Tabb tills du hör "Senaste", följt av namnet på en presentation.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på nedåtpilen tills du hör den presentation du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Om du inte hör din presentation i listan med de senaste presentationerna trycker du på Tabb tills du hör "Fler presentationer, hyperlänk" och trycker på Retur. Nu kan du titta efter presentationen på datorn eller på de nätverksplatser som du är ansluten till, till exempel OneDrive.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

Varje bild har en eller flera platshållare, det vill säga textrutor och andra innehållselement.

 1. När fokus är på en bild trycker du på Tabb för att växla mellan dess platshållare. Skärmläsaren läser upp platshållartypen när du flyttar mellan dem, till exempel "Rubriktextruta, textruta".

 2. Tryck på SR-tangenten+R om du vill läsa innehållet i platshållaren.

  Om du vill stoppa den kontinuerliga uppläsningen trycker du på Ctrl.

 3. Tryck på Esc för att flytta fokus till bilden igen när innehållet har lästs upp.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

Utöver normalvyn finns det PowerPoint flera andra vyer för att arbeta med bilder.

 • Disposition. Visar en vy med endast texten i bildinnehållet. Du öppnar dispositionsvyn genom att trycka på Alt+W, P och sedan O. Tryck på Ctrl+Skift+Tabb om du vill växla mellan miniatyrer och dispositionen i vyn Normal.

  Obs!: Det händer att Skärmläsaren inte läser upp Dispositionsvy när du har tryckt på Alt+W, P, O.

 • Bildsortering. Visar alla bilderna i ordning vågrätt i rader så att du enkelt kan klippa ut, kopiera, klistra in och ordna om bilderna. Skärmläsare identifierar bilderna efter deras nummer och rubrik. Du öppnar vyn Bildsortering genom att trycka på Alt+W, I. Om du vill återgå till normalvyn trycker du på Alt+W, L.

 • Läsning. I den här vyn kan du gå igenom en presentation ungefär som i vyn Bildspel. Du öppnar läsvyn genom att trycka på Alt+W, D. Tryck på Esc för att återgå till föregående vy.

 • Bildbakgrund. I den här vyn kan du göra designändringar som gäller för alla bilderna. Du öppnar vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+W, M. Fliken Bildbakgrund (Alt+M) läggs till i menyfliksområdet mellan flikarna Arkiv och Start. Stäng vyn Bildbakgrund genom att trycka på Alt+M, C.

 • Bildspel. Visar åskådarna bilderna i din presentation i helskärmsläge. Tryck på F5 för att starta ett bildspel. Gå framåt genom att trycka på Page Down. Gå bakåt genom att trycka på Page Up. Avsluta med Esc.

 • Föredragshållarvyn. Arbeta på presentationen med dina stödanteckningar på en dator (t.ex. din bärbara dator), medan publiken ser presentationen utan anteckningar på en annan skärm. Om datorn är ansluten till andra bildskärm och när du startar presentationen i vyn Bildspel öppnas föredragshållarvyn automatiskt på datorskärmen. Om du arbetar med en enda bildskärm och vill öppna föredragshållarvyn trycker du på Skift + F10, R.

  Använd följande kortkommandon om du vill läsa objekt på en bild:

  • Gå till förhandsgranskningen av bilden genom att trycka på SR-tangenten + vänster eller höger piltangent och tryck sedan på Caps Lock + Retur för att flytta fokus till fönstret Bildspel.

  • I fönstret Bildspel trycker du på SR-tangenten + höger eller vänster piltangent för att navigera bland alla objekt. Tryck på SR-tangenten+R för att läsa objekten.

  • Om du vill växla tillbaka till föredragshållarvyn trycker du på SR-tangenten + högerpil flera gånger tills du hör "Återgå till föredragshållarvyn". Tryck sedan på SR-tangenten + Retur.

   Obs!: Om du presenterar utan föredragshållarvyn hör du inte ”Återgå till föredragshållarvyn”.

Mer information finns i Använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer och Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Gå igenom bilder

Du kan flytta snabbt mellan bilderna i miniatyrfönstret.

 1. Tryck på F6 tills du hör "Miniatyrfönster" följt av rubriken på den aktuella bilden.

 2. När fokus är i miniatyrfönstret läser skärmläsaren bildrubrikerna när du flyttar mellan bilderna. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå till nästa eller föregående bild.

Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det händer trycker du på Alt+Tabb två gånger för att försöka flytta fokus från PowerPoint och tillbaka till miniatyrbilderna.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett för utformat tema senare för att ge din presentation ett genomslipat utseende.

Alternativt kan du skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du hör: "Aktuell, Tom presentation." Fokus är på alternativet för en tom presentation. Tryck på RETUR.

  Obs!: Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal och vill starta en ny tom presentation trycker du på Alt+F+N, L1.

 2. Tryck på Tabb för att flytta fokus till rubrikplatshållaren på den första bilden och skriv rubriken. Tryck på Esc när du är klar. Tryck på Tabb för att gå till nästa platshållare och börja skriva.

  Mer detaljerade anvisningar om hur du lägger till innehåll i en presentation finns i Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint eller Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placering av platshållare. Använd förin utformade teman för att snabbt ändra det övergripande utseendet på presentationen.

 1. I vyn Normal för presentationen trycker du på Alt+G och sedan på H. Du hör: "Den här presentationen, Office-tema."

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör det tema du vill använda och tryck sedan på Retur för att välja det.

Infoga en ny bild

Med rubrikbilden klar är du nu redo att lägga till bilder för resten av presentationen. Varje tema har en samling fördefinierade bildlayouter. Det kan t.ex. finnas en rubrikbild, en bild som innehåller en rubrikruta och en innehållsruta samt en bild som är uppdelad i två kolumner.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Ctrl+M.

  • Tryck på Alt+H, I om du vill lägga till en bild som använder någon av de andra layouterna i det valda temat. Fokus flyttas till listan med bildlayouter. Använd piltangenterna för att bläddra till den bildlayout som du vill använda. Tryck på Retur om du vill infoga en ny bild med den markerade layouten.

Tips: Om du vill duplicera en bild och dess innehåll flyttar du fokus till bilden i miniatyrfönstret och trycker på Ctrl+D.

Spara en presentation

Det är en bra idé att spara ditt arbete ofta. Följ de här stegen för att namnge och spara en presentation för första gången:

 1. Öppna fliken Spara som genom att trycka på Alt+ F, A.

 2. Tryck på Tabb för att fokusera på den första filmappen som visas i fönstret Spara som. Du hör namnet på standardplatsen, till exempel "OneDrive – Microsoft".

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå igenom listan över tillgängliga platser tills du kommer till den plats du vill använda.

 4. Tryck på Tabb för att gå till filnamngivningsområdet. Fokus hamnar på knappen Navigera upp.

  Tryck på Retur om du vill fortsätta att söka efter den mapp du vill använda. Använd piltangenterna eller Tabb för att navigera och tryck på Retur för att välja.

 5. Om du vill namnge filen trycker du på Tabb tills du hör "Ange filnamn här".

 6. Skriv ett namn för presentationen.

  Tips: Som standard PowerPoint presentationen som en standardfil PowerPoint filen med filnamnstillägget .pptx. Om du vill spara presentationen som en annan filtyp trycker du på Tabb och sedan på nedåtpilen för att bläddra igenom alternativen. Navigera bland alternativen med nedåt- och uppåtpilarna och välj ett alternativ genom att trycka på Retur.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

När du har namngett filen och sparat den för första gången trycker du på Ctrl+S för att spara ditt arbete när som helst.

Lägga till text i en bild

Du kan lägga till innehåll i en bild i vyn Normal.

 1. Om du vill flytta fokus till en bild trycker du på F6 tills du hör "Bild" följt av bildnumret.

 2. Tryck på Tabb för att gå till en textplatshållare. Du hör till exempel "Rubriktextruta, textruta" för bildens rubrik.

 3. Skriv den text du vill ha på bilden.

 4. Tryck på Ctrl+Retur för att flytta insättningspunkten till nästa rubrik eller platshållare för brödtext.

  Obs!: Om det inte finns några fler textplatshållare infogar ett tryck på Ctrl+Retur en ny bild med samma bildlayout som den ursprungliga bilden och placerar fokus på den nya bildens första platshållare.

Formatera text

Du kan använda olika teckenstilar, som fetstil eller kursiv stil, och skapa punktlistor eller numrerade listor med hjälp av kortkommandon.

Ändra teckenstil

 1. Markera den text i en textplatshållare som du vill ändra teckenstil för.

  Tips: Mer information om hur du markerar text i PowerPoint-tangenten med hjälp av tangentbordet finns i Markera och redigera text och objekt i Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

 2. Använd följande kortkommandon för att ändra teckenstil:

  • Tryck på Ctrl+B för att göra markerad text fetstilt.

  • Tryck på Ctrl+K för att göra markerad text kursiv.

  • Tryck på Ctrl+U för att göra markerad text understruken.

  • Tryck på Ctrl+Blanksteg för att ta bort alla stilar från den markerade texten.

Skapa en punktlista medan du skriver

 1. Skriv * (asterisk) i början av en ny rad och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv in valfri text. En ifylld rund punktlista skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Skapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på blanksteg eller Tabb.

 2. Skriv den text du vill ha. En numrerad lista skapas automatiskt när du trycker på Retur.

 3. Tryck på Retur om du vill skapa en ny listpunkt.

 4. Tryck på Retur och sedan på Backsteg när du vill avsluta listan.

Lägga till bilder

Gör dina presentationer mer intressanta med hjälp av grafik och bilder.

Obs!: Anvisningarna här förutsätter att dina bilder är sparade i mappen Bilder på datorn.

 1. När fokus är på en bild trycker du på Tabb för att växla mellan platshållarna. Skärmläsaren läser upp platshållartypen medan du flyttar runt, till exempel "Rubriktextruta, textruta".

 2. När du kommer till platshållaren där du vill lägga till en bild trycker du på Alt+N, P. Dialogrutan Infoga bild öppnas. Som standard visas datorns mapp Bilder i dialogrutan.

 3. Fokus finns först i fältet Filnamn. Börja skriva in filnamnet på bilden. Listan med matchande filer uppdateras medan du skriver. Tryck på Ctrl+nedpil för att öppna listan och bläddra sedan bland sökresultaten genom att trycka på nedpil. Skärmläsaren läser upp filerna när du förflyttar dig genom listan.

 4. Tryck på Retur om du vill lägga till bilden i den markerade platshållaren i presentationen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till nyttiga fakta och anteckningar i stödanteckningarna och ta hjälp av dem när du presenterar.

 1. Om du vill kontrollera att fönstret Anteckningar är öppet för den bild du vill göra en anteckning i visar du vyn Normal genom att trycka på Alt+W, L.

 2. Tryck på F6 tills du hör: ”Bildanteckningar, fönster”.

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Om du vill flytta fokus tillbaka till bilden trycker du på F6 tills du hör "Bild" följt av bildnumret.

  Tips: Ibland kan skärmläsaren förlora fokus och därför inte läsa en rubrik. Om det händer trycker du på Alt+Tabb två gånger för att försöka flytta fokus från PowerPoint och tillbaka.

Presentera dina bilder för en publik

Det är enkelt att visa presentationen för andra när den är klar.

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

 3. Tryck på blanksteg om du vill gå till nästa bild. Tryck på backsteg om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i Använda kortkommandon för att göra PowerPoint-presentationer och Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • PowerPoint har olika vyer som är utformade för olika uppgifter. Till exempel arbetar du oftast i normalvyn när du lägger till innehåll på bilderna och kanske i dispositionsvyn när du skapar en disposition eller storyboard för presentationen. Bildspelsvyn passar för att visa bilderna på en dator, medan föredragshållarvyn kan användas om du vill visa olika skärmar för presentatören och för åhörarna.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Om du använder en Mac trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Microsoft PowerPoint-programmet."

 4. Öppna PowerPoint genom att trycka på Kommando+nedpil.

Logga din på ditt Microsoft-konto

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint du vill få ut mesta av alla PowerPoint funktioner.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal och vill logga in trycker du på Skift + Kommando + P. Du hör: "Ny från mall".

 2. Du kommer till mallvyn. Tryck på Tabb tills du hör: "Logga in, kontoinställningar, menyknapp".

 3. Tryck på Blanksteg. Dialogrutan Logga in öppnas. Du hör: "Ange din e-postadress eller ditt telefonnummer."

 4. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. VoiceOver meddelar: ”Lösenord, säker textredigering.”

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. Om du hör ”Knappen Börja använda PowerPoint” trycker du på blanksteg för att gå till programmet.

 6. När du har loggat in trycker du på Retur för att starta en tom presentation.

  Obs!: Om du använder ett konto i en organisation kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Tips: Om du inte loggade ut PowerPoint senaste gången du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in.

Öppna en presentation

 1. Tryck PowerPoint + O i PowerPoint.

  En dialogruta för att välja platsen och filen öppnas. Om du har öppnat en PowerPoint tidigare är den filen redan markerad.

 2. Du navigerar i dialogrutan med Tabb och piltangenterna. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna en lista i dialogrutan. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg när du befinner dig på en fil för att välja och öppna den.

Läsa bildinnehållet

I PowerPoint kan du arbeta med dina bilder i flera vyer med unika funktioner. Du kan läsa bildinnehållet i varje vy.

Läsa bildinnehållet i vyn Normal

 1. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

 2. Tryck på F6 PowerPoint flera gånger i presentationen för att gå till miniatyrfönstret.

 3. Tryck på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna menyn.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att navigera bland bilderna i miniatyrfönstret. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på miniatyrbilden för en bild som du vill läsa trycker du på Tabb för att gå till bildområdet.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera innehållet i bilden. VoiceOver läser upp antalet objekt på bilden och namnet på det objekt som är markerat för tillfället. På en bild som innehåller en rubriktextruta och en textruta läser VoiceOver till exempel upp: ”I Bildredigeringsfönstret, layoutområde, 2 objekt, rubriktextruta, textruta.”

 7. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i en textruta. VoiceOver läser upp texten.

 8. Tryck först på Ctrl+Alt+Skift+uppåtpilen för att gå tillbaka, och sedan på nedåtpilen för att flytta till det nästa objektet i bilden.

 9. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera och läsa upp innehållet i objektet. VoiceOver läser upp texten.

Läsa bildrubriker i vyn Bildsortering

 1. Tryck på Kommando+2 för att gå till vyn Bildsortering. VoiceOver läser upp rubriken för den bild som är markerad för tillfället.

 2. Navigera bland bilder och avsnitt med hjälp av piltangenterna. VoiceOver läser upp rubrikerna när du flyttar runt.

Läsa bildanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. Tryck på Kommando+3 för att gå till vyn Anteckningssidor. Du hör: "Vyn Anteckningssidor, layoutområde".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja sidan och gå till det första objektet. Det första objektet är en bild av bilden.

 3. Tryck på Tabb för att gå till avsnittet Anteckningssidor. VoiceOver läser upp och markerar anteckningstexten.

Läsa bildinnehållet i dispositionsvyn

 1. Tryck på Kommando+4 för att gå till dispositionsvyn.

 2. Tryck på F6 flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Dispositionsfönster, layoutområde.”

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja fönstret. VoiceOver börjar läsa upp bildinnehållet från och med den första bilden.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Gå till föredragshållarvyn genomatt trycka på Alt+Retur.

 2. Gå till avsnittet presentatörsanteckningar genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera anteckningarna så läser VoiceOver upp dem. Om du vill avbryta markeringen trycker du på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. Tryck på Kommando+Skift+Retur för att starta ett bildspel.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+A om du vill att allt som finns i en bild ska läsas upp.

  Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja bilden om du vill att objekten ska läsas upp separat. Navigera i områdena genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil. VoiceOver läser upp objekt och text allt eftersom du kommer till dem.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett för utformat tema senare för att ge din presentation ett genomslipat utseende.

Alternativt kan du skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Starta PowerPoint. PowerPoint öppnas i en vy som listar tillgängliga mallar och teman. Fokus är på alternativet för en tom presentation.

 2. Tryck på Retur för att skapa en tom presentation. Presentationen öppnas i vyn Normal.

 3. Tryck på Tabb för att gå till rubrikplatshållaren på den första bilden. VoiceOver meddelar: "Text är markerad. Du är i ett textområde i en textruta." Skriv din egen rubrik. När du skrivit klart trycker du på Esc.

 4. Tryck på Tabb-tangenten för att flytta till nästa platshållare. VoiceOver meddelar: "Text är markerad. Du är i ett textområde i en textruta." Skriv din egen underrubrik. När du skrivit klart trycker du på Esc.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placering av platshållare. Använd förin utformade teman för att snabbt ändra det övergripande utseendet på presentationen.

 1. I vyn Normal för presentationen trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad flik".

 2. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör "Design, flik" och tryck sedan på blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Office-tema, markerad knapp". Fokus är på temagalleriet.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör det tema du vill använda och tryck sedan på blanksteg för att välja det.

Infoga en ny bild

Om du vill lägga till en ny bild baserat på layouten för den aktuella bilden trycker du på Kommando+Skift+N.

Lägga till text i en bild

 1. Tryck på kommando + 1 för att se till att du är i normalvyn.

  Tips: Du kan också infoga innehåll i bilderna i dispositionsvyn. Växla till dispositionsvyn genom att trycka på Kommando+4.

 2. Tryck på Tabb för att gå till en platshållare på bilden.

 3. Skriv texten.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint finns många alternativ för att formatera innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ för teckensnitt.

 • Lägga till listor i texten:

  • Om du vill infoga en punktlista skriver du * och trycker på blanksteg, skriver in listobjektet och trycker på Retur.

  • Du infogar en numrerad lista genom att skriva 1. och tryck på blanksteg, skriv listobjektet och tryck på Retur.

 • Använda andra alternativ för textformatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando+B.

  • Om du vill använda kursiv stil trycker du på Kommando+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando+U.

  • Om du vill öka teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+>.

  • Om du vill minska teckenstorleken trycker du på Kommando+Skift+<.

  • Vill du ha fler alternativ för teckenformatering, t.ex teckenfärg, trycker du på Kommando+T så öppnas dialogrutan teckensnitt. Förflytta dig i dialogrutan genom att trycka på Tabb. Du markerar ett objekt genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 • Tryck på Kommando + K för att lägga till en hyperlänk.

Spara en presentation

Spara presentationen genom att trycka på Kommando+S. Om du vill spara samma presentation med ett annat namn, en annan plats eller ett annat filformat trycker du på Kommando+Skift+S.

Information om hur du sparar i ett annat filformat eller i ett format som är kompatibelt med tidigare versioner av PowerPoint finns i Använda en skärmläsare för att spara en presentation i PowerPoint.

Lägga till bilder

 1. Tryck på F6 flera gånger tills du hamnar på en flik.

  Det finns totalt åtta flikar och den du letar efter är fliken Infoga, som är den andra från vänster. Om du behöver flytta mellan flikarna trycker du på vänster- eller högerpilen. När du är på fliken Infoga meddelar VoiceOver: "Infoga, flik, 2 av 8". Markera fliken genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken infoga trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Pictures, menu button" (Bilder, menyknapp). Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Du navigerar i menyn genom att trycka på upp- och nedpilen. VoiceOver läser upp menyalternativen. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. En dialogruta för att välja en fil öppnas. Navigera i dialogrutan med tabbtangenten och piltangenterna. Infoga bilden genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

  Tips: Anvisningar för hur du lägger till stödanteckningar i vyn Anteckningssida istället finns i Lägga till stödanteckningar.

 2. Gå till bilden där du vill lägga till anteckningar och tryck sedan på Ctrl+Alt+högerpil tills VoiceOver meddelar: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Skriv in dina anteckningar för bilden. När du är klar trycker du på F6 för att lämna anteckningsrutan.

Presentera dina bilder för en publik

 1. Tryck på Kommando+Skift+Retur för att starta ett bildspel.

 2. Använd följande kortkommandon för att navigera mellan bilderna:

  • Tryck på N om du vill gå till nästa bild.

  • Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

  • Tryck på Funktionstangenten+högerpilen om du vill gå till den sista bilden.

  • Tryck på Funktionstangenten+vänsterpilen om du vill gå till den första bilden.

  • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Navigera bland menyalternativen med nedåtpilen. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt.

   Om du till exempel vill navigera till en viss bild i presentationen trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Efter rubrik, undermeny." Tryck på högerpilen en gång för att flytta till undermenyn, och på nedåtpilen för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du kommer till dem. När du är på en bild som du vill gå till trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg så öppnas bilden.

 3. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Mer information finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i Pekguiden för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din iPhone för att gå till startskärmen där PowerPoint finns.

 2. Svep sedan åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar appen.

 3. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

Logga din på ditt Microsoft-konto

Logga in på ditt Microsoft-konto PowerPoint du vill få ut mesta av alla PowerPoint funktioner.

 1. Gör något av följande:

  • Öppna PowerPoint enligt anvisningarna i Öppna PowerPoint. Vyn Konto öppnas.

  • Om du redan redigerar en presentation i vyn Normal sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Spara och stäng" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Senaste, rubrik". Dra med ett finger längs skärmens nedre högra kant tills du hör "Konto, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Dra med fingret över skärmen tills du hör: "E-post, telefon eller Skype, textfält, obligatoriskt".

 4. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan din e-postadress, ditt telefonnummer eller din Skype-adress med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Dra med ett finger längs den övre halvan av skärmen tills du hör "Knappen Nästa" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange lösenord."

 6. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan lösenordet med skärmtangentbordet.

 7. Dra med ett finger längs den övre halvan av skärmen tills du hör "Inloggning, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

 1. När du PowerPoint visas den i vyn där du var när du var. Om du stängde appen helt öppnas den i vyn med en lista över de senaste presentationerna. Navigera till listan och objekten i den genom att svepa åt höger tills du hör VoiceOver läsa upp listobjekten.

 2. Om det inte finns några filer som använts på senaste, eller om du vill öppna en annan fil, fortsätter du att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Knappen Öppna.” Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger för att gå framåt i listan över platser. Svep åt vänster om du vill gå tillbaka till listan. Om du vill öppna en mapp eller fil dubbeltrycker du på skärmen när du befinner dig på objektet.

Läsa bildinnehållet

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills du kommer till bildrubrikens textruta. VoiceOver läser upp bildens rubrik.

 3. Svep åt höger igen för att flytta till nästa textruta på bilden. VoiceOver läser upp innehållet i textrutan.

 4. Om du vill flytta till en annan bild fortsätter du att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret under den aktuella bilden. Navigera i miniatyrfönstret genom att fortsätta svepa åt höger tills du hör VoiceOver meddela nästa bild. Dubbeltryck sedan på skärmen för att markera och öppna bilden.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering visas miniatyrfönstret till vänster om bilden, och du behöver svepa åt vänster i stället.

 5. Om du vill läsa innehållet i bilden sveper du åt vänster tills du kommer till bilden. VoiceOver läser upp innehållet.

  Obs!: Om du använder telefonen i liggande orientering måste du svepa åt höger för att läsa innehållet i bilden.

Gå igenom bilderna

Navigera bland miniatyrbilderna i vyn Normal (den vy som öppnas när du öppnar en PowerPoint-presentation) genom att svepa åt höger tills du kommer till miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar till exempel: ”Bild 1 av 9, <bildrubrik>.” Svep åt höger om du vill gå till nästa miniatyrbild.

Så här navigerar du bland bilderna i bildspelsvyn:

 • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

 • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett för utformat tema senare för att ge din presentation ett genomslipat utseende.

Alternativt kan du skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint. Du kommer antingen till en vy med en lista över tillgängliga mallar och teman eller på senaste-vyn där dina senaste presentationer visas.

  Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till vyn Senaste sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Spara och stäng, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Dra ett finger längs den nedre delen av skärmen tills du hör "Knappen Nytt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Skapa en tom presentation genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Presentationen öppnas och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör det första platshållarelementet på bilden, till exempel ”Rubrik, textruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att markera den. Dubbeltryck på skärmen för att skriva text i platshållaren. Skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placering av platshållare. Använd förin utformade teman för att snabbt ändra det övergripande utseendet på presentationen.

 1. Öppna vyn Redigering i presentationen och svep åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Start".

 2. Öppna flikmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Navigera bland tillgängliga teman genom att dra med fingret längst ned på skärmen. VoiceOver läser upp temaalternativen medan du flyttar runt.

 6. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till ett tema som du vill använda.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till en ny bild i presentationen med en knapp i miniatyrfönstret i PowerPoint. Gå till knappen genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Ny bild, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att lägga till en ny bild.

Spara en presentation

 1. Svep åt PowerPoint eller höger i presentationen tills VoiceOver meddelar: "Stäng fil, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Tips: Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du till exempel vill hitta knappen Stäng fil drar du fingret till det övre vänstra hörnet på skärmen.

 2. Om det är första gången du sparar presentationen PowerPoint du att du verkligen vill spara. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: "Spara punkter, knapp." Dubbeltryck på skärmen för att välja den.

 3. Ange ett namn på presentationen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Dra fingret på skärmen för att hitta en plats där du vill spara, till exempel telefonen eller en plats på OneDrive. VoiceOver läser upp platserna medan du flyttar. När du kommer till platsen där du vill spara lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen. Om det finns mappar som ska öppnas sveper du åt höger tills du kommer till en mapp och dubbeltrycker för att öppna den.

 5. Om du vill spara presentationen sveper du åt vänster tills du hör ”Spara, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja den. Presentationen sparas.

Lägga till text i en bild

 1. Gå till PowerPoint där du vill lägga till text i en presentation. För en rubriktextruta meddelar VoiceOver: ”Rubriktextruta, textruta, textfält.” För en textruta meddelar VoiceOver: ”Textruta, textruta, textfält.” Dubbeltryck för att markera textrutan.

 2. Om du vill skriva med tangentbordet på skärmen drar du fingret över den undre delen av skärmen tills VoiceOver läser upp den bokstav du vill använda. Välj bokstaven genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen. När du har skrivit klart placerar du fingret på skärmen och drar det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. Dölj tangentbordet genom att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Om du vill flytta till nästa textruta sveper du åt höger tills VoiceOver meddelar den andra textrutan.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att börja ange text i fältet. Skriv med hjälp av skärmtangentbordet.

Formatera din text

Med formatering kan du förbättra läsbarheten i texten och dra uppmärksamheten till det som är viktigt. PowerPoint finns många alternativ för att formatera innehåll, till exempel listor, hyperlänkar, färger och olika formateringsalternativ för teckensnitt.

 1. Markera textrutan som innehåller texten när du befinner dig på bilden där du vill formatera text.

 2. Kontrollera att tangentbordet är dolt. Dölj tangentbordet genom att placera fingret på skärmen och dra det till knappen Dölj tangentbord halvvägs upp på skärmen vid högerkanten. När VoiceOver meddelar knappen lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Du kan välja grundläggande formateringsalternativ, som fetstil, kursiv stil och understruken text, genom att svepa åt höger tills VoiceOver meddelar knappen som du vill använda. Tillämpa alternativet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Lägga till en punktlista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Punkter, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja punktlistan.

Lägga till en numrerad lista

 1. Gå till textrutan där du vill lägga till listan när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Numrering, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att påbörja den numrerade listan.

Öka teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Plus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att öka storleken med en punkt.

Minska teckenstorleken

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnitt, <namn på befintligt teckensnitt>, <befintlig teckensnittsstorlek>, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 4. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Minus, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att minska storleken med en punkt.

Ändra teckenfärgen

 1. Markera textrutan som innehåller texten du vill formatera när du befinner dig på en bild.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Visa menyfliksområdet, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. Start-menyn öppnas. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Teckensnittsfärg, knapp.” Öppna menyn Teckensnittsfärg genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger för att bläddra bland alternativen. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till en färg som du vill använda.

Lägga till stödanteckningar

Du kan lägga till stödanteckningar som påminnelser om vad du ska säga när du gör presentationen inför åhörare.

 1. Öppna presentationen i normalvyn i PowerPoint.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: ”Anteckningar, knapp”. Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen.

 3. VoiceOver meddelar: ”Bildanteckningar, textruta, textfält.” Öppna anteckningsområdet för redigering genom att dubbeltrycka på skärmen.

 4. Ange dina anteckningar med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du är klar sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar knappen Stäng. Stäng stödanteckningsområdet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Presentera dina bilder för en publik

 1. Öppna presentationen i PowerPoint.

 2. Svep åt höger med ett finger tills VoiceOver meddelar: ”Starta bildspelet från den här bilden, knapp.” Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild. Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 4. VoiceOver läser upp innehållet i den första textrutan som du kommer till i en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa objekt och VoiceOver läser upp innehållet.

  Tips: När du hör en knackning har du nått slutet av bilden och det finns inget mer innehåll att läsa upp.

Mer information finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Avsluta bildspelsvyn

Om du vill avsluta bildspelet i slutet av presentationen sveper du åt vänster med tre fingrar. Bildspelet avslutas och du återgår till vyn Normal.

Avsluta bildspelet när som helst:

 1. I bildspelsvyn sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspel.

 2. Placera ett finger på skärmen och dra det långsamt till det övre vänstra hörnet. VoiceOver meddelar: ”Avsluta bildspel, knapp.”

 3. Lyft fingret och dubbeltryck på skärmen för att avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skapa, läsa och redigera presentationer. En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna PowerPoint och logga in

Få ut det mesta av PowerPoint för Android funktioner och ta dina presentationer med dig vart du än går genom att logga in på PowerPoint. Du kan också använda appen utan att logga in.

 1. På startskärmen eller i menyn Appar på enheten sveper du åt vänster eller höger tills du hör "PowerPoint" och dubbeltrycker sedan på skärmen. PowerPoint för Android öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Logga in” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Få saker gjorda var du än är.”

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Obs!: Om du inte har något konto sveper du åt höger tills du hör ”Registrera dig kostnadsfritt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv sedan den e-postadress, det telefonnummer eller den Skype-adress som du använde för att skapa ditt konto.

 5. Svep åt höger tills du hör ”knappen Nästa” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv sedan lösenordet.

 7. Svep åt höger tills du hör ”knappen Inloggning” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna en presentation

I PowerPoint kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med eller bläddra i OneDrive enheten efter filen.

 1. I öppningsvyn för PowerPoint sveper du åt höger tills du hör "Öppna, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Du kan snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med genom att svepa åt höger tills du hör namnet på presentationen. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. I menyn Öppna sveper du åt höger tills du hör den plats du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på presentationen och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen öppnas i Läsvyn.

 4. Flytta till vyn Redigering genom att svepa åt höger tills du hör: ”Bild ett, markerad.”

 5. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.”

 6. Dubbeltryck på skärmen. Presentationen öppnas i vyn Redigering.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger så meddelar TalkBack det första bildelementet. Om elementet är ett textelement läser TalkBack upp innehållet.

 3. Svep åt höger tills du har lyssnat på alla element i bilden.

 4. Om fönstret bildanteckningar är öppet och har stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: "Bildanteckningar" följt av stödanteckningarna.

Läsa bildinnehållet i andra vyer

 • I vyn Bildspel meddelar TalkBack innehållet i bilden automatiskt när du öppnar bilden. Du kan också dra ett finger långsamt på den övre delen av skärmen så meddelar TalkBack bildelementen och deras innehåll.

 • I Läsvyn sveper du åt vänster eller höger. TalkBack läser upp bildnummer, rubrik och om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med i presentationen.

 • I vyn Redigering går du till nästa bild genom svepa åt vänster med två fingrar. Om du vill gå till föregående bild sveper du åt höger med två fingrar.

 • I Läsvyn går du till nästa bild genom svepa åt höger med ett finger. Om du vill gå till föregående bild, sveper du åt vänster med ett finger.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett för utformat tema senare för att ge din presentation ett genomslipat utseende.

Alternativt kan du skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint för Android. Du kommer till Senaste-menyn där dina senaste presentationer visas.

  Tips: Om du vill gå från miniatyrvyn till Arkiv-menyn sveper du åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

  Tips: Om du vill gå från vyn Redigering till Arkiv-menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Växla tillbaka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Arkiv, meny, öppen”.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Ny, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Tom presentation.”

 3. Svep åt höger tills du hör den mall du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Presentationen öppnas i miniatyrvyn och fokus ligger på den nya bilden.

 4. Om du vill börja redigera den nya bilden sveper du åt höger tills du hör "Markerad, bild ett" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placering av platshållare. Använd förin utformade teman för att snabbt ändra det övergripande utseendet på presentationen.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Flikmeny" följt av den markerade fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Design” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”menyn Teman” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Teman”.

 5. Svep åt höger tills du hör det tema du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen. Den valda menyn används i hela presentationen och fokus återgår till fliken Design.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. I vyn Redigering sveper du åt höger tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, växel" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Flikmeny, <aktuell flik som> markerad."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Infoga” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Ny bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Den nya bilden har nu lagts till och visas i huvudinnehållsområdet.

Spara en presentation

Om du är inloggad sparar PowerPoint presentationen automatiskt på samma sätt OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet är det enkelt med TalkBack.

 1. I läsvyn sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Arkiv" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Arkiv-menyn öppen."

 2. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara som” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv sedan det filnamn som du vill spara filen med.

 4. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör den plats där du vill spara filen, till exempel ”Den här enheten, presentationer”. Dubbeltryck på skärmen för att välja platsen.

 5. Svep till vänster eller höger till mappen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara” och dubbeltryck sedan på skärmen. Filen har sparats och fokus återgår till Läsvyn.

Lägga till text

Använd TalkBack för att enkelt lägga till text i bilderna för att få ut ditt budskap.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör: ”Bildnummer, redigeringskontroll för bild.” Fokus är nu på huvudinnehållsområdet.

 2. Svep åt höger så meddelar TalkBack det första bildelementet. Om elementet är ett textelement hör du: "Rubriktextruta" eller "Textruta".

 3. I textelementet dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”< Textrutans typ>, markerad, knappen Klipp ut”. En snabbmeny visas och fokus är på knappen Klipp ut.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Redigera text” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

  Tips: Om du vill klistra in ett textstycke sveper du åt höger tills du hör ”knappen Klistra in”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill skriva text drar du fingret över den nedre delen av skärmen. TalkBack läser upp tecknen på skärmtangentbordet. När du hör det tecken som du vill använda lyfter du fingret. Tecknet läggs till i textrutan.

  Om textförutsägelse är aktiverat kan du välja de föreslagna orden på samma sätt.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. I vyn Redigering går du till den textruta som du vill formatera, enligt anvisningarna i Lägg till text.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, växel" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Flikmeny, <aktuell flik som> markerad."

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”fliken Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den textformatering som du vill ha. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Vissa alternativ har undermenyer för formatering. För att komma åt undermenyerna sveper du åt höger tills du hör "<formateringsalternativ>, meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger i undermenyn tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? Du kan lägga till en bild från din enhet eller din molnlagring.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Foton" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Senaste-menyn." Menyn Öppna från öppnas. Fokus är på alternativet Senaste.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den plats som du vill lägga till bilden från. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. På den valda platsen går du till bilden som du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”knappen Spara bild” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden läggs till i bilden.

Mer detaljerad information om hur du lägger till bilder finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Anteckningar" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Anteckningar öppnas längst ned på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Bildanteckningar" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Visar <tangentbordsspråk> tangentbord.”

 3. Skriv in anteckningarna enligt anvisningarna i Lägg till text. Tecknen eller orden läggs till i fönstret Anteckningar.

 4. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus återgår till bilden.

Presentera dina bilder för en publik

Starta bildspelet när är det dags att dela din presentation med din målgrupp.

 1. Öppna den första bilden i presentationen i vyn Redigering och svep åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Presentera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Markerad, bild ett." Vyn Bildspel öppnas med fokus på den första bilden i miniatyrfönstret.

 2. Om du vill visa nästa bild sveper du åt vänster med två fingrar. Om du vill gå tillbaka och visa föregående bild sveper du åt höger med två fingrar.

 3. När du vill avsluta presentationen sveper du åt höger i vyn Bildspel tills du hör ”knappen Avsluta bildspel”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Mer information finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben skärmläsartangenten för att skapa, läsa och redigera presentationer. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

En PowerPoint presentation är ett bildspel. Varje bild är en tom arbetsyta för bilder, ord och former som hjälper dig att föra fram ditt budskap.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

ÖppnaPowerPoint för webben

Logga in på PowerPoint för webben och ta med dig dina presentationer vart du än går.

 1. Öppna webbläsaren och gå till Office.com. Inloggningssidan öppnas.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in på ditt konto" och tryck sedan på Retur. Menyn Välj ett konto öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett befintligt konto för att logga in trycker du på Tabb tills du hör det konto du vill använda och trycker sedan på Retur. Använd inloggningsuppgifterna som är kopplade till kontot för att logga in.

  • Om du vill lägga till ett nytt konto trycker du på Tabb tills du hör "Använd ett annat konto, knapp" och trycker sedan på Retur. Skriv in din e-postadress, ditt telefonnummer eller din Skype-adress och tryck sedan på Retur. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "PowerPoint, länk" och tryck sedan på Retur.

 5. PowerPoint för webben öppnas. Du hör antingen "Microsoft PowerPoint för webben " eller "Välkommen till PowerPoint". Fokus är på en ny tom presentation.

Öppna en presentation

I PowerPoint för webben kan du snabbt öppna en presentation som du nyligen har arbetat med, eller bläddra i OneDrive-mapparna efter filen.

 1. Öppna PowerPoint för webben och logga in.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör antingen namnet på en nyligen använda presentation som du vill arbeta med eller en annan plats för filen och tryck sedan på Retur.

  Om du valde en annan plats trycker du på Tabb och piltangenterna för att hitta filen och trycker sedan på Retur.

  Tips: Om du redan arbetar med en bild och vill öppna en annan presentation trycker du på Alt + Windows-tangenten + F och sedan O. Tryck på Tabb för att flytta till filen eller spara platsen i Öppna-menyn och tryck sedan på Retur.

Öppna en presentation i den fullständiga versionen av PowerPoint

Om du har den fullständiga skrivbordsversionen av PowerPoint får du många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från PowerPoint för webben.

 1. I redigeringsvyn trycker du på Alt + Windows-tangenten + O. Presentationen öppnas i skrivbordsversionen.

 2. Gå tillbaka till PowerPoint för webben och tryck sedan på Ctrl+W för att stänga fliken i webbläsaren.

Läsa bildinnehållet i vyn Redigering

Du kan kontrollera bildinnehållet medan du arbetar i presentationen i vyn Redigering.

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Bildpanel" och tryck sedan på Tabb. Skärmläsaren läser upp det första elementet på bilden med dess innehåll.

 2. Tryck på Tabb för att flytta till nästa element och läsa det.

Läsa bildinnehållet i bildspelsvyn

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Den första bilden i presentationen öppnas i vyn Bildspel.

 2. Skärmläsaren börjar automatiskt läsa upp innehållet i bilden. Tryck på Ctrl för att stoppa skärmläsaren.

Gå igenom bilder

Kontrollera att bilderna ligger i rätt ordning och att allt innehåll finns med.

 1. I vyn Redigering trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

 2. Bläddra i miniatyrrutan genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilarna. Skärmläsaren läser upp nummer och rubrik på bilden, samt om bilden innehåller anteckningar eller kommentarer.

 3. Om du vill gå från miniatyrfönstret till bilden trycker du på Ctrl+ F6 tills du hör "Bildpanel" och trycker sedan på Tabb.

 4. Navigera genom bilden genom att trycka på Tabb tills du har gått igenom alla element på bilden.

Skapa en ny tom presentation

Skapa en ny tom presentation för att komma igång snabbt. Du kan lägga till ett för utformat tema senare för att ge din presentation ett genomslipat utseende.

Alternativt kan du skapa en presentation från en mall. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint.

 1. Öppna PowerPoint för webben. Du hamnar på en sida med de senaste presentationerna, ett sökfält, mallar och teman. Fokus är på mallen för en ny, tom presentation.

  Tips: Om du redan redigerar en presentation trycker du på Alt + Windows-tangenten + F, N för att öppna menyn Nytt.

 2. Tryck på Retur för att skapa en tom presentation.

 3. Presentationen öppnas och fokus ligger på den första bilden. Tryck på TABB-tangenten för att gå till rubriktextrutan.

Lägga till eller ändra ett tema i en presentation

Ett tema är en samling koordinerade färgscheman, bakgrunder, teckensnitt och placering av platshållare. Använd förin utformade teman för att snabbt ändra det övergripande utseendet på presentationen.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten + G och sedan H. Du hör: "Office-tema".

 2. Tryck på Tabb tills du hör det tema du vill använda och tryck sedan på Retur.

Infoga en ny bild

Du kan lägga till hur många bilder du vill i presentationen.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + H och sedan I. Du hör: "Dialogruta, Ny bild."

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den bildlayout som du vill infoga och tryck sedan på Retur eller Alt + Retur.

Tips: Om du snabbt vill lägga till en ny tom bild baserat på layouten för föregående bild i en presentation trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. Fokus flyttas då till miniatyrrutan. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den bild som du vill använda och tryck sedan på Ctrl+M.

Spara en lokal kopia av presentationen

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på OneDrive medan du arbetar. Om du vill spara en kopia av presentationen på din enhet, är det enkelt med skärmläsaren och kortkommandon. Du kan ladda ned presentationen som en PowerPoint PPTX-, PDF- eller ODP-fil.

Obs!: De ändringar som du gör i den lokala kopian sparas inte automatiskt till den ursprungliga filen på OneDrive.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten + F och sedan W, C. Du hör: "Dialogruta, MicrosoftPowerPoint för webben ". Fokus är på knappen Ladda ned.

 2. Tryck på Retur för att ladda ned presentationen. Du hör: "Ny avisering."

 3. Gå till meddelandet genom att trycka på Alt + Windows-tangenten + N. Du hör: "Knappen Öppna." Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur. Filen laddas ned till mappen Hämtade filer på enheten.

Lägga till text

Använd skärmläsaren och kortkommandon för att enkelt lägga till text i bilderna och få fram ditt budskap.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på Tabb för att gå till den första platshållaren på bilden. Platshållarens typ läses upp. Om det är en textplatshållare trycker du på Retur för att skriva innehållet.

 3. Tryck på F2 när du är klar.

 4. Tryck på Tabb för att gå till nästa platshållare. Tryck på Retur om du vill redigera platshållaren. Avsluta genom att trycka på F2. Upprepa för alla platshållare på bilden.

Formatera text

Om du vill göra presentationen mer tillgänglig för olika målgrupper, kan du till exempel öka teckenstorleken eller använda fetstil för att göra texten mer läsbar.

 1. Om du vill flytta fokus till ett redigerbart område på en bild, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Bilder.”

 2. Tryck på Tabb för att gå till det första redigerbara området på bilden.

 3. Tryck på Retur för att markera det redigerbara området.

 4. Tryck på Ctrl+A för att markera all text i området. Om du vill markera en del av texten i området, trycker du på piltangenterna tills du hör texten och sedan på Ctrl+Skift+piltangenterna för att markera texten som du vill använda.

 5. Använd följande kortkommandon för de flesta vanliga formateringsalternativ i den markerade texten:

  • Fetstil: Ctrl+B

  • Kursiv: Ctrl+I

  • Understruken: Ctrl+U

  • Öka teckenstorleken: Ctrl+] (höger klammerparentes)

  • Minska teckenstorleken: Ctrl+[ (vänster klammerparentes)

 6. Om du vill komma åt fler formateringsalternativ när texten är markerad trycker du på Alt + Windows-tangenten + H och sedan på Tabb tills du hör det formateringsalternativ du vill använda, till exempel "Punktlista, knapp". Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ. Tryck på Alt+nedåtpilen för att expandera kombinationsrutor.

Lägga till bilder

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så varför inte lägga till en bild för att göra presentationen mer levande? I PowerPoint för webben kan du lägga till bilder från din egen lagringsplats, eller använda bilder direkt från Internet.

Tips: Om du vill lägga till bilder på precis rätt plats och i exakt storlek använder du en bild som baseras på en bildlayout som utformats för bilder, till exempel Bild med bildtext. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint.

Lägga till bilder från din enhet

 1. När du vill lägga till en bild trycker du på Alt + Windows-tangenten + N och sedan P. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas med fokus på filnamnsfältet.

 2. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den bildfil du vill använda och tryck sedan på Retur.

Lägga till bilder från Internet

 1. När du vill lägga till en bild trycker du på Alt + Windows-tangenten + N och sedan F, F. Dialogrutan Sök Bing-bilder öppnas med fokus på sökfältet.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på SR-tangenten+ vänster- eller högerpilen tills du hör bilden du vill infoga och tryck sedan på Retur för att välja bilden. Du hör: ”Markerad”.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck sedan på SR-tangenten + Retur.

Lägga till stödanteckningar

Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "PowerPoint för webben, Bildanteckningar".

  Om du inte hör "PowerPoint för webben, Bildanteckningar" trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan PN för att visa fönstret med bildanteckningar.

 2. Fokus flyttas till fönstret med bildanteckningar. Skriv dina stödanteckningar för bilden.

Presentera dina bilder för en publik

När det är dags att dela din presentation med din målgrupp, använder du kortkommandon och skärmläsaren för att starta bildspelet.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten + W och sedan B. Bildspelet börjar med den första bilden i presentationen.

  Tips: Tryck på C om du vill starta bildspelet från aktuell bild.

 2. Tryck på Tabb i bildspelet tills du hör namnet på presentationen. Fokus flyttas till bildspelet.

 3. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc när du vill avsluta presentationen. Fokus återgår till vyn Redigering.

Mer information finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×