Grundläggande uppgifter i OneNote för Mac

OneNote för Mac är ett anteckningsprogram där du kan samla anteckningar, referensinformation, planer och uppgifter på en enda plats – allt du behöver komma ihåg och göra hemma, på jobbet eller i skolan.

Du kan enkelt ordna, skriva ut och dela anteckningarna, och det går snabbt att söka efter och hitta viktig information, även om du glömt den ursprungliga platsen.

Och det bästa av allt är att anteckningsböckerna sparas online så att du enkelt kan komma åt dem på dina mobila enheter.

I det här avsnittet får du hjälp att komma igång med OneNote på din Mac.

Skriva anteckningar

Gör något av följande när du vill börja skriva anteckningar i OneNote:

 • Klicka var som helst på sidan och börja skriva.

 • Om du vill påbörja en ny anteckning någon annan stans på sidan klickar du på en ny plats och börjar skriva där.

 • Gör något av följande om du vill flytta text som du har skrivit till en annan plats på sidan:

  • Om du vill flytta hela anteckningen flyttar du mus pekaren över den övre delen av anteckningen tills en antecknings ruta visas runt den och drar sedan överkanten på behållaren till den nya platsen.

  • Om du vill flytta en enstaka rad i anteckningen, till exempel ett List objekt, placerar du mus pekaren över linjen tills en markerings indikator visas till vänster om anteckningen och drar sedan markerings symbolen till en ny plats, till exempel till en annan lista.

Tips: Men inte nödvändigt, det är en bra idé för varje sida i antecknings boken. Klicka på den linje som visas under sidan Skapa datum-och tidsstämpel överst på sidan, Skriv en beskrivning (till exempel övnings sida) och tryck sedan på RETUR. Sid rubriker visas också i den lodräta sid listan.

Infoga länkar

När du skriver text som identifieras som en länk i OneNote formateras den automatiskt som en länk. Om du till exempel skriver www.onenote.com i anteckningarna omvandlas texten till en klickbar länk. Om du klickar på länken i det här fallet öppnas OneNote-webbplatsen i webbläsaren.

Du kan även infoga länkar manuellt i anteckningarna från text du har skrivit eller bilder du har infogat. Gör så här:

 1. Markera den text eller den bild som du vill skapa en länk från.

 2. Klicka på Infoga > Länk.

 3. I dialog rutan länk som öppnas skriver du länken till fältet adress (till exempel http://www.OneNote.comeller en liknande webb adress).

 4. Om det behövs kontrollerar du att fältet text som ska visas innehåller den text du vill associera med länken. Om det behövs ändrar du texten.

 5. Klicka på OK.

Lär dig mer om hur du infogar länkar i en antecknings bok.

Bifoga filer till anteckningar

I OneNote kan du samla all information om ett ämne eller ett projekt på en enda plats, inklusive kopior av relaterade filer och dokument som du kan bifoga till anteckningarna.

Gör följande:

 1. Klicka på den plats på sidan där du vill infoga en fil eller ett dokument.

 2. Klicka på filerpå fliken Infoga . Om du vill infoga PDF-filer klickar du på PDF.

 3. Markera en eller flera filer i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på Infoga.

  Infogade filer visas som ikoner på sidan. Dubbelklicka på en ikon om du vill öppna filen.

Viktigt!: Infogade bifogade filer är bara kopior av de ursprungliga filerna. Kopiorna uppdateras inte automatiskt i OneNote om de ursprungliga filerna ändras.

Läs mer om att Infoga filer i OneNote.

Läs mer om att Infoga PDF-filer.

Infoga bilder

Du kan infoga olika typer av foton och bilder var som helst i anteckningarna.

Gör följande:

 1. Klicka där du vill infoga en bild på sidan.

 2. Klicka på Infoga > Bild.

 3. Markera en eller flera bilder genom att klicka i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på Infoga.

Lär dig mer om hur du infogar bilder i OneNote

Infoga en tabell

Tabeller är ett bra sätt att ordna informationen på sidorna. Du kan börja med att infoga ett enkelt rutnät och sedan anpassa rutnätets storlek och utseende.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet och sedan på knappen Tabell om du vill rita en tabell i önskad storlek. Om du till exempel vill rita en tabell med 4 kolumner och 3 rader för du muspekaren över rutnätet och klickar på musknappen när texten 4 x 3, tabell visas.

  • Klicka på Infoga > Tabell i menyraden om du vill infoga en starttabell med 4 kolumner och 4 rader.

  • När du skriver text på den aktuella sidan trycker du på TABB-tangenten för att påbörja en ny tabell med två kolumner. Texten som du redan har skrivit in placeras i den första kolumnen och OneNote infogar en andra kolumn till höger om den. Om du trycker på TABB igen läggs ytterligare en ny kolumn till och en ny rad läggs till i slutet av en rad.

 2. Om du vill ändra en tabell eller en del av den markerar du de celler du vill formatera och gör något av följande:

  • Klicka på fliken Tabell som visas i menyfliksområdet och klicka sedan på de kommandon som du vill använda.

  • Kontrollklicka på de celler du har markerat, peka på Tabell och använd sedan kommandona på menyn.

Tips: Om du vill skapa mer sofistikerade tabeller med anpassad formatering kan du kopiera ett urval av formaterade celler från ett kalkyl blad i Microsoft Excel och klistra in det i OneNote.

Läs mer om att skapa tabeller i OneNote.

Lägga till fler sidor

Du kan skapa mer utrymme i anteckningsboken genom att lägga till så många sidor som du behöver.

 1. Klicka på fliken för avsnittet där du vill lägga till fler sidor och gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Ny sida i menyraden.

  • Klicka på Lägg till sidalängst ned i den lodräta sid listan till vänster.

  • Tryck på Kommando+N på tangentbordet.

 2. Använda en sid rubrik när den nya sidan visas. Det gör du genom att klicka på den linje som visas under sidan Skapa datum-och tidsstämpel överst på sidan, skriva en beskrivning av antecknings sidorna och sedan trycka på RETUR.

Tips: Nya sidor läggs automatiskt till längst ned i sidlistan i det aktuella avsnittet. Du kan ändra ordning på sidorna genom att dra ett sidnamn till en ny plats i listan.

Lär dig mer om hur du skapar sidor i OneNote.

Lägga till fler avsnitt

Avsnitt i OneNote är som färgflikar i en vanlig antecknings bok för 5 stycken som innehåller en separat uppsättning sidor. I OneNote kan du använda så många avsnitt du vill.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Nytt avsnitt i menyraden.

  • Klicka på Lägg till avsnittlängst ned i den lodräta avsnitts listan.

  • Tryck på Kommando+T på tangentbordet.

 2. Skriv ett namn på det nya avsnittet och tryck på Retur.

Nya avsnitt innehåller alltid en ny tom sida. Du kan börja göra anteckningar på den här sidan, skapa egna eller flytta sidor från andra avsnitt till det nya.

Läs mer om att skapa avsnitt i OneNote.

Lär dig hur du skapar en ny antecknings bok.

Spara dina anteckningar

Det finns ingen Spara-knapp i OneNote. Det beror på att du aldrig behöver spara ditt arbete i OneNote, till skillnad från andra program.

När du arbetar i anteckningsböckerna sparas all information automatiskt i OneNote, oavsett hur små eller stora ändringar du gör. Då får du dina ändringar för dina projekt, tankar och idéer.

Du kan alltid använda knappen Ångra i det övre vänstra hörnet för att återgå till en tidigare redigering.

Behöver du mer hjälp?

Om du inte fick svar på dina frågor i den här artikeln kan du prova något av följande:

 • Klicka på Hjälp > Sök i OneNote-menyraden och skriv ett nyckelord eller en fras som beskriver det du vill ha hjälp med. Du kan också skicka feedback om vår dokumentation genom att svara på några frågor i slutet av den här artikeln.

 • Läs de senaste svaren i Vanliga frågor och svar om OneNote för Mac.

 • Läs och ställ frågor i OneNote för Mac Community-forumen, där du kan få kostnadsfri teknisk support från erfarna användare och medlemmar i OneNote-produktgruppen.

 • Gå till supportavdelningen om du vill se en lista med fler supportalternativ.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Introduktion till OneNote

Komma igång med nya OneNote

skapa en ny antecknings bok

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×