Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med sökning

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Office med tangent bordet och en skärm läsare för att snabbt hitta det du letar efter med Microsoft Search. Vi har testat det med skärm läsaren, JAWS och NVDA, men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. I Microsoft Search kan du direkt komma åt flikarna i menyfliksområdet, filer, andra användare och hjälp genom att helt enkelt skriva det du vill ha.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Använda Microsoft Search

Sökrutan består av text rutan för att skriva sökord och den nedrullningsbara menyn med förslag som öppnas automatiskt när fokus flyttas till sökrutan. Flytta fokus till sökrutan genom att trycka på ALT + Q.

Listan med förslag kan innehålla förslag i flera kategorier, till exempel Sök i dokument, nyligen använda, personer, dokument, förslagoch Hjälp. Skärm läsaren meddelar namnet på varje kategori när du bläddrar i listan. Innehållet i menyn förslag uppdateras automatiskt när du skriver sökord.

Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på uppåt-och nedåtpilarna tills du hör den du vill använda och trycker på RETUR för att markera den.

Använd sökning för att arbeta med kontakter

Du kan använda Microsoft Search för att bläddra bland senaste kontakter, eller om du vill söka efter andra kontakter. Du kan enkelt Visa kontakt kortet för varje kontakt eller dela det aktuella dokumentet med dem.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Office Enterprise-kunder.

 1. Flytta fokus till sökrutan genom att trycka på ALT + Q. Listan med föreslagna åtgärder, personer och dokument öppnas automatiskt. Om du vill söka efter en viss kontakt skriver du namnet på den du vill använda. Annars visas de senaste kontakterna i menyn förslag.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "personer".

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den kontakt som du vill använda. Tryck på RETUR för att öppna snabb menyn för kontakten.

 4. I snabb menyn trycker du på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det.

Använda sökning för att arbeta med filer

Du kan använda Microsoft Search för att bläddra bland senaste filer eller söka efter andra filer. Du kan öppna filerna direkt.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för Office Enterprise-kunder.

Obs!: Beroende på vilket Office-program du använder kan du också utföra andra fil åtgärder på menyn Sök förslag, till exempel infoga innehåll från det markerade dokumentet i det öppna dokumentet.

 1. Flytta fokus till sökrutan genom att trycka på ALT + Q. Listan med föreslagna åtgärder, personer och dokument öppnas automatiskt. Om du vill söka efter en viss fil skriver du namnet på den du vill använda. Annars visas de senaste kontakterna i menyn förslag.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "filer".

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på filen du vill ha. Öppna snabb menyn för filen genom att trycka på RETUR.

 4. I snabb menyn trycker du på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på RETUR för att markera det.

Använda sökfönstret

I sökfönstret får du till gång till ännu fler resurser baserat på sökorden. Fönstret innehåller flikarna alla, filer, webbplatseroch bilder . Så här använder du sökfönstret:

 1. Tryck på ALT + Q för att flytta fokus till sökrutan och Skriv önskat sökord.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Se fler Sök Resultat för" och tryck sedan på RETUR. Fönstret Sök öppnas och fokus flyttas till fliken alla i fönstret.

 3. Om du vill navigera mellan flikar trycker du på vänster och höger piltangent tills du hör namnet på den flik som du vill använda och trycker på RETUR för att markera det.

 4. Om du vill bläddra bland innehållet på fliken trycker du på TABB-tangenten tills du hör "visar <tabbtecken> resultat för <Sök villkor>" och sedan använder du piltangenterna för att flytta mellan innehållet på fliken.

 5. Tryck på RETUR för att välja ett alternativ på fliken.

 6. Gör något av följande:

  • Resultat av fliken filer kan du flytta mellan Öppna, Länkaoch återanvända innehåll med vänster och höger piltangent och välja önskat alternativ genom att trycka på RETUR.

  • Resultat av fliken webb kan du flytta mellan Öppna, Länkaoch fler åtgärder med vänster och höger piltangent och välja önskat alternativ genom att trycka på RETUR.

  • På fliken bilder kan du infoga bilden i dokumentet genom att trycka på RETUR.

Se även

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×