Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med E-post

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med E-post

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd E-post för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande åtgärder. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig att skapa och skicka e-post, läsa, ordna och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer och prioriterad inkorg.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa och skicka e-post

Låt din skärmläsare hjälpa dig att skriva ett nytt e-postmeddelande och nå ut med ditt budskap.

 1. Tryck på Ctrl+N i inkorgen. Du hör: "Adresser, Till". Ett nytt fönster med ett tomt e-postmeddelande öppnas med fokus i fältet Till e-postadress.

 2. Skriv mottagarnas namn eller e-postadresser. Listan över matchande kontakter uppdateras när du skriver. Välj en kontakt genom att trycka på nedpil tills du hör den kontakt du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia av meddelandet trycker du på Tabb tills du hör "Kopia, Hemlig kopia, knapp" och trycker sedan på Retur. Du hör: ”Ange adresser, redigera Hemlig kopia.” Lägg till mottagarna av kopian.

  Om du vill skicka en hemlig kopia trycker du på Tabb tills du hör "Adresser, Hemlig kopia, redigerar" och lägger sedan till mottagarna.

 4. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Tabb tills du hör: "Ämne, redigerar." Skriv ett ämne för meddelandet.

 5. Skriv meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör: "Meddelande, redigerar." Skriv ditt meddelande.

 6. När du har skrivit klart meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Öppna och läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena först.

 1. Tryck på Tabb tills du hör det första meddelandet i meddelandelistan.

 2. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på nedpil i meddelandelistan. Du hör information om varje e-postmeddelande, inklusive avsändarens namn och ämne.

 3. Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande. Du hör: ”Läsfönster, meddelande.”

 4. Om du Skärmläsaren läsa meddelandet uppifrån och ned trycker du på SR-knappen+R.

 5. När du har läst meddelandet trycker du på Esc för att återgå till inkorgen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Med e-postmeddelandet öppet gör du något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren trycker du på Ctrl+R.

  • Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla trycker du på Ctrl+Skift+R.

  Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Du hör: "Läsfönster, meddelande, redigerar". Fokus är på meddelandetexten.

 2. Skriv ditt meddelande.

 3. När du har skrivit klart meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Ctrl+ F när e-postmeddelandet är öppet. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne. Fokus är i fältet Till e-postadress.

 2. Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill skriva ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör "Meddelande, redigerbar text" och skriver sedan meddelandet.

 4. När du har skrivit klart meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Ordna meddelanden

Som standard grupperar E-post efter konversation. Om du vill att e-postmeddelandena ska visas ett i taget i kronologisk ordning i stället kan du ändra hur meddelandena är ordnade.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Inställningar" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Inställningar fönster".

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Meddelandelista" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Markerad, grupperad efter konversation".

 4. Om du vill lista dina e-postmeddelanden ett i taget trycker du på uppilen en gång. Alternativet Enskilda meddelanden markeras och fokus återgår till inkorgen.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att föra över listor eller arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Ctrl+E i inkorgen. Du hör: ”Sökfält, redigerar”. Fokus flyttas till söktextfältet.

 2. Skriv sökorden och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom sökresultaten. Skärmläsaren läser upp sökresultaten.

 4. Tryck på Retur för att öppna e-postmeddelandet när du hör det.

 5. Stäng Sök genom atttrycka på Esc.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Tabb tills du hör "Filtrera, alla, knapp, komprimerad" och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. Skärmläsaren läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. Tryck på Retur när du hör det e-postmeddelande som du vill öppna.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet och visa alla e-postmeddelanden i meddelandelistan trycker du på Tabb tills du hör "Filter" följt av det aktuella filtret och trycker sedan på Retur. Tryck på uppåtpilen tills du hör "Alla" och tryck sedan på Retur.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden.

Öppna en bifogad fil

Skärmläsaren meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Bläddra till e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer i meddelandelistan och tryck sedan på Retur för att öppna det.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Meddelanderubrik, Ladda ned" följt av filnamn och storlek och "Bifogad fil".

 3. Öppna den bifogade filen genom att trycka på Retur.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar eller foton.

 1. Tryck på Alt+I när du skriver ett meddelande. Dialogrutan Öppna i Windows öppnas.

 2. Bläddra till den fil du vill bifoga och tryck på Retur när du är på filen. Filen bifogas i e-postmeddelandet.

Aktivera eller inaktivera meddelanden

Du kan aktivera eller inaktivera alla eller bara ljudaviseringar.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Inställningar" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Inställningar fönster".

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar" och tryck sedan på Retur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill aktivera eller inaktivera alla aviseringar trycker du på Tabb tills du hör "Visa meddelandebanderoll" och trycker på blanksteg.

  • Om du vill aktivera eller inaktivera bara ljudaviseringen trycker du på Tabb tills du hör "Spela upp ett ljud" och trycker på blanksteg.

 4. Gå tillbaka till inkorgen genom att trycka på Esc två gånger.

Arbeta med prioriterad inkorg

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. För allaMicrosoft 365 skapar E-post två inkorgar: Prioriterad och Annan. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Växla mellan inkorgarna Prioriterad och Övrig

Som standard öppnas E-postprioriterad inkorg.

 1. Om du vill flytta till inkorgen Övrig trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Övrig" och trycker sedan på Retur.

 2. Om du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Prioriterad". Tryck på Retur för att välja den.

Flytta e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad

 1. Öppna inkorgen Övrig. Navigera till det e-postmeddelande du vill flytta till Prioriterad inkorg.

 2. Tryck på Skift+F10 när du är på e-postmeddelandet. Snabbmenyn öppnas.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Flytta till Fokus" och tryck sedan på Retur. E-postmeddelandet flyttas och fokus återgår till inkorgen Övrig.

Dölj den prioriterade inkorgen

Du kan dölja inkorgen Prioriterad och arbeta med en enda meddelandelista.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Inställningar" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Inställningar fönster".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Prioriterad inkorg" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "På, Sortera meddelanden i Fokuserad och Annan".

 4. Om du vill dölja inkorgen Prioriterad trycker du på blanksteg.

 5. Gå tillbaka till inkorgen genom att trycka på Esc två gånger.

Se även

Använda E-post för Windows 10 med Skärmläsaren

Använda en skärmläsare för att arbeta med mappar i E-post

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Kalender

Kortkommandon i E-post

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i E-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×