Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd e-postmeddelandet i Outlook med tangent bordet och skärm läsaren för att utföra grundläggande grundläggande uppgifter. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra e-post

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Öppna och läsa ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Tabb-tangenten eller Skift+Tabb tills du hör det första e-postmeddelandet i meddelandelistan. Skärmläsaren meddelar avsändare, ämne samt datum och tid när meddelandet togs emot, och anger om meddelandet är oläst.

  • Du bläddrar i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpilen.

  • Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande.

  • Om du vill läsa e-postmeddelandet uppifrån och ned trycker du på ESC-tangenten + Ctrl + R.

  • Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl.

  • Om du vill gå till nästa e-postmeddelande trycker du på Alt+5.

  • Om du vill gå till föregående e-postmeddelande trycker du på Alt+4.

 2. När du är klar med att läsa meddelandet trycker du på ESC för att återgå till inkorgen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i inkorgen gör du något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren trycker du på Ctrl+R. Du hör: "re", följt av meddelandets ämne.

  • Tryck på Ctrl+Skift+R om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Ctrl-F i ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i inkorgen. Du hör: "VB", följt av meddelandets ämne.

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill inkludera ett meddelande trycker du på TABB-tangenten tills du hör "VB", följt av meddelandets ämne och meddelande redigering och skriver sedan meddelandet.

 4. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Skapa och skicka e-post

 1. I inkorgen trycker du på Ctrl+N. Du hör: "namnlös, meddelande" följt av meddelande formatet och "fönster, till, redigering".

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Tryck på TABB för att skicka en kopia. Du hör: "Kopia, redigerar." Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

 4. Om du vill skicka en hemlig kopia trycker du på TABB. Du hör: "Hemlig kopia, redigerar." Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du inte hör ”Hemlig kopia, redigerar”, är fältet Hemlig kopia dolt. Tryck på Alt+P, B för att ta fram det.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Ämne, redigerar”, och skriver sedan meddelandet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB tills du hör ämnet för e-postmeddelandet, följt av "skicka, redigerar" och skriver sedan meddelandet.

 7. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Arbeta med prioriterad inkorg

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Växla mellan inkorgarna Prioriterad och Övrig

Standardinställningen är att Outlook öppnar inkorgen Prioriterad.

 1. Tryck på F6 tills du hör "tabell, tabellvy", följt av antalet rader i inkorgen.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "knappen Övrig". Tryck på Retur.

 3. Om du vill gå tillbaka till den prioriterade inkorgen trycker du på F6 tills du hör "tabell, tabellvy" och trycker sedan på SKIFT + TABB tills du hör "prioriterad knapp". Tryck på Retur för att välja den.

Flytta e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad

 1. Öppna inkorgen Övrig. Navigera till det e-postmeddelande du vill flytta till Prioriterad inkorg.

 2. Tryck på Shift+F10, V när du vill flytta meddelandet.

Dölj den prioriterade inkorgen

Du kan dölja inkorgen Prioriterad och arbeta med en enda meddelandelista.

 1. Om du vill kontrol lera att den prioriterade Inkorgen visas eller är dold trycker du på F6 tills du hör "tabell, tabellvy", följt av antalet rader i Inkorgen. Gör något av följande:

  • Tryck på Tabb-tangenten en gång om läsfönstret är inaktiverat. Om du hör "knappen Prioriterad" så visas inkorgen Prioriterad.

  • Om läsfönstret är aktivt trycker du två gånger på Shift+Tabb. Om du hör "knappen Övrig" så visas inkorgen Prioriterad.

 2. Om du vill dölja inkorgen Prioriterad trycker du på Alt+V, W.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Ctrl+E. Fokus flyttas till textfältet Sök. Du hör: "Sökfråga, redigerar, sök i aktuell postlåda."

 2. Om du vill byta mapp att söka i trycker du på TABB tills du hör ”Aktuell postlåda”, och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv in dina sökord.

 4. Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på nedpilen. Välj ett förslag genom att trycka på Retur. Sökresultatet visas i meddelandelistan.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 6. Tryck på Esc om du vill rensa listan med sökresultat.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. Gå till inkorgen och tryck på Alt+H, L. Fokus flyttas till det första objektet i listan med filteralternativ.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Tabellvyn har lästs in.”

 3. Om du vill gå till listan med e-postmeddelanden som matchar filtret trycker du på Tabb-tangenten tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 4. Tryck på Esc om du vill rensa resultatlistan och filtret.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook.

Öppna bifogade filer

När du får e-post meddelar skärmläsaren om det finns bifogade filer, och i så fall hur många.

 1. Öppna ett e-postmeddelande med bifogad fil. Fokus är på meddelandetexten.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör informationen om de bifogade filerna, inklusive filnamn och filtyp.

 3. Öppna den bifogade filen genom att trycka på Retur. Filen öppnas i ett kompatibelt program.

Lägga till bifogade filer

Du kan skicka filer som meritförteckningar, nyhetsbrev eller bilder som kopior eller OneDrive-filer.

 1. Gå till ett e-postmeddelande och tryck på Alt + N, A, F. En snabbmeny öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill bifoga en fil du arbetat med nyligen trycker du på nedpilen tills du hör filens namn, och tryck på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från en plats på webben trycker du på W. Du hör den första onlineplatsen, till exempel ”OneDrive”. Tryck på Retur för att välja den. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från lokal lagring, till exempel hårddisken, trycker du på B. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. I ett e-postmeddelande eller i ett e-postmeddelande i Inkorgentrycker du på CTRL + P. Dialog rutan Skriv ut öppnas.

 2. Om du vill skriva ut med standardinställningarna, trycker du på Alt + F, P, P.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan få ljudaviseringar eller visuella aviseringar när ett nytt e-postmeddelande kommer in. Om du behöver arbeta utan avbrott, kan du inaktivera aviseringarna.

 1. I Inkorgen trycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook-alternativ öppnas, med fokus är på fliken Allmänt.

 2. Tryck på M. Fliken E-post öppnas.

 3. Tryck på Tabb och tryck sedan på P. Du hör antingen: "Markerad" eller "Omarkerad" följt av "Spela upp ett ljud, kryssruta." Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera det här alternativet.

 4. Tryck på Tabb för att gå igenom de andra aviseringsalternativen. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera ett alternativ. När du hör ”Bläddra, knapp” finns det finns inga fler aviseringsalternativ att välja.

 5. Du bekräftar ditt val och stänger fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd e-postmeddelandet i Outlook för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att utföra grundläggande grundläggande uppgifter. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas e-postmeddelanden med det senaste först i Outlook-appen.

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 så öppnas huvudvyn E-post. Om du vill flytta fokus till meddelandelistan i E-post-vyn trycker du på Tabb tills du hör: ”Meddelandelista, dispositionsvy, tabell”.

 2. Om du vill bläddra i meddelandelistan trycker du på Ctrl +] (höger klammerparentes) för att gå till nästa meddelande, eller Ctrl + [ (vänster klammerparentes) att gå till föregående meddelande.

 3. VoiceOver läser information om e-postmeddelanden i din inkorg när du förflyttar dig. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Om det finns bifogade filer

 4. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden trycker du på kommando + O. Meddelande fönstret öppnas och du hör: "öppna meddelandet. Nu i <meddelandets ämnesrad>. "

  Om du snabbt vill gå till nästa e-postmeddelande trycker du på Control+vänster hakparentes ([). Om du vill gå till föregående e-postmeddelande trycker du på Control+höger hakparentes (]).

 5. Tryck på högerpil eller vänsterpil om du vill läsa ett e-postmeddelande eller flera meddelanden in en konversation. VoiceOver läser upp meddelandefälten när du flyttar runt.

 6. När du är klar trycker du på Kommando + W för att stänga meddelandefönstret. Meddelandefönstret stängs och fokus flyttas till meddelandelistan i inkorgen.

Läsa ett e-postmeddelande från Meddelandecenter

Gå till meddelandecentret på din Mac för att läsa de senaste e-postmeddelandena från Outlook.

 1. Gå till menyn Tillägg på menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + MM. Du hör: ”Menyn Tillägg”.

 2. Gå till Meddelandecenter, tryck på högerpilen tills du hör ”meddelandecenter, menyn Tillägg”, och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gå till Aviseringar i Meddelandecenter, tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör ”Aviseringar alternativknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alternativ + Skift + nedpil.

 4. Tryck på högerpil eller vänsterpil för att bläddra i listan med meddelanden. När du hamnar i ett Outlook meddelande läser VoiceOver meddelandet som "Microsoft Outlook", följt av meddelandets tid, ämne, avsändare och meddelandets brödtext. Öppna e-postmeddelandet genom att trycka på RETUR.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande gör du något av följande:

  • Tryck på kommando + R för att svara meddelandets avsändare.

  • Tryck på Skift + Kommando + R för att svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på kommando + RETUR.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande trycker du på Kommando + J.

 2. Fokus är på fältet Till. Du hör: ”Till, redigera text.” Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på TABB tills du hör ”Dokumenttext” och skriver sedan meddelandet.

 4. När du är klar med meddelandet trycker du på kommando + RETUR för att skicka e-postmeddelandet.

Skapa och skicka e-post

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 så öppnas huvudvyn E-post.

 2. Skapa ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på Kommando+N. Ett nytt meddelandefönster öppnas med fokus i fältet Till. Du hör: ”Namnlös (...), fönster, Till, redigera text ”.

 3. I fältet Till skriver du mottagarnas namn.

 4. Om du vill skicka en kopia trycker du på TABB för att gå till fältet Kopia. Du hör: ”Kopia, redigera text.” Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du vill skicka en dold kopia alternativ trycker du på SKIFT + TABB tills du hör ”Meddelanden, markerad flik” och tryck sedan på högerpilen och du hör ”Alternativ, flik”. Tryck på CTRL + Alternativ + blanksteg för att öppna fliken Alternativ, tryck på TABB tills du hör ”Hemlig kopia, avmarkerad kryssruta” och tryck sedan på blanksteg. Fältet Hemlig kopia läggs till i meddelandet. Tryck på TABB tills du hör ”Hemlig kopia, redigera text” och skriv sedan kontakternas namn.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Ämne, redigera text”, och skriver sedan ämnet.

 6. När du vill skriva meddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Dokumenttext” och skriver sedan meddelandet.

 7. När du är klar med meddelandet trycker du på kommando + RETUR för att skicka e-postmeddelandet.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sök- och filterfunktionerna för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I vyn E-post trycker du på Alternativ + Kommando + F för att söka efter den aktuella mappen. Du hör: ”Sök, sök textfält”. Skriv sökorden och tryck på RETUR.

 2. Gå till listan över sökresultat genom att tryck på TABB tills du hör: ”Meddelandelista, dispositionsvy, tabell”.

 3. Tryck på uppåt- eller nedpil för att bläddra igenom sökresultaten. När du flyttar läser VoiceOver upp meddelandena efter meddelandets ämne, avsändare och datum.

 4. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande. Stänga e-postfönstret och återgå till vyn E-post genom att trycka på Kommando + W.

 5. När du är klar och är i vyn E-post avslutar du Sök genom att trycka på SKIFT + TABB tills du hör ”Sök, söktextfält” och sedan trycka på Esc.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I vyn E-post trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör ”filtrera e-post, menyknapp”.

 2. Öppna listan med filtreringsalternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Tryck på nedpilen tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg. Fokus flyttas till meddelandelistan med e-postmeddelanden som matchar filtret.

 3. Om du vill bläddra i listan med meddelande som matchar filtret trycker du på Ctrl + ] (höger klammerparentes) för att gå till nästa meddelande, eller Ctrl + [ (vänster klammerparentes) att gå till föregående meddelande. VoiceOver läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 5. Om du vill ta bort filtrerings alternativet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB i vyn e-post tills du hör "filtrera e-post, meny knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + Skift + M. Tryck på nedåtpilen tills du hör "ta bort alla filter" och tryck sedan på blank steg.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för Mac.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "bilaga", följt av fil namnet och storleken och tryck sedan på blank steg. Den bifogade filen öppnas i det program som stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Bifoga fil, knapp” och tryck sedan på blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan bläddra efter den fil du vill bifoga, till exempel från Dokument eller iCloud.

 2. Bläddra till den fil du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Filen bifogas till ditt e-postmeddelande och fokus flyttas tillbaka till det nya e-postfönstret.

Infoga en bild

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör ”Bildmeny, knapp” och trycker sedan på blanksteg för att visa undermenyn Bilder

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Bild från fil" och tryck sedan på blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan leta rätt på den bildfil du vill bifoga.

 3. Bläddra till den bild du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Bilden infogas i meddelandet.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. Markera det e-postmeddelande du vill skriva ut i Outlook.

 2. Tryck på Kommando + P så att dialogrutan Skriv ut öppnas. Om du vill skriva ut e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör "Skriv ut, standard knapp" och trycker sedan på RETUR för att skicka dokumentet till standard skrivaren.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan snabbt aktivera eller inaktivera aviseringar.

 1. I Outlook trycker du på kommando+komma (,) för att öppna Outlook-inställningar. Du hör: ”Inställningar, visa alla, knapp”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Aviseringar och ljud, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Aviseringar och ljud öppnas.

 3. Aktivera eller inaktivera alla aviseringar genom att trycka på Tabb tills du hör ”Visa en avisering på skrivbordet” och sedan trycka på blanksteg för att aktivera inställningen (”markerad”) eller inaktivera den (”avmarkerad”).

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera ljudaviseringar trycker du på Tabb tills du hör ”Nytt meddelande” eller ”Påminnelse” och trycker sedan på blanksteg för att aktivera ljudaviseringar för nya meddelanden och påminnelser (”markerad”) eller inaktivera dem (”avmarkerad”).

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd e-post i Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena förs i Outlook.

Tips: När du är i meddelandelistan och på ett meddelande sveper du uppåt eller nedåt för att höra vilka meddelandeåtgärder du kan utföra. Om du vill utföra en viss åtgärd dubbeltrycker du när du hör åtgärden.

 1. För att höra VoiceOver läsa e-postmeddelandena i din inkorg går du till meddelandelistan och sveper du åt höger eller drar med fingret nedåt i listan. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Bifogade filer (om det finns)

  • De första raderna i e-postmeddelandet

  • Antalet meddelanden i en konversation

 2. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Om du vill läsa ett e-postmeddelande eller en konversation sveper du åt höger och drar med fingret uppifrån och ned i listan med e-postmeddelanden. Du hör ämne, avsändarens namn, meddelandet och hur många meddelanden som finns i en konversation.

 4. Om konversationen är lång kanske du måste öppna hela meddelandet för att kunna höra det. När det första meddelandet har lästs upp sveper du åt höger. Om du hör ”Öppna hela meddelandet, knapp” finns det mer text i meddelandet. Dubbeltryck på skärmen om du vill öppna meddelandet.

  Återgå till den dolda meddelandevyn genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Om du snabbt vill flytta till nästa e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Nästa meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du snabbt vill flytta till föregående e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Föregående meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Bakåt-knappen” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Svep åt höger i e-postmeddelandet tills du hör "Redigera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Avisering, knappen Svara”. Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren dubbeltrycker du på skärmen. Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla sveper du åt höger tills du hör ”Svara alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandets brödtext och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör ”Vidarebefordra, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: ”Till, textfält, redigerar”. Fokus är på fältet Till, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill skriva ett meddelande sveper du åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltrycker sedan. Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnar Outlook inkorgen Prioriterad. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Övrig, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. När du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad, knapp” och dubbeltrycker på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till meddelandet du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Fler konversationsåtgärder” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad inkorg, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Nu visas en enda inkorg i Outlook.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Skriv, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fönstret Nytt meddelande öppnas med fokus på fältet Till, och skärmtangentbordet visas i nedre halvan av skärmen. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia sveper du åt höger tills du hör "Kopia/Hemlig kopia, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Kopia, textfält, redigerar”. Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Svep åt höger för att skicka en hemlig kopia. Du hör: ”Hemlig kopia, noll med blanksteg, textfält”. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan kontaktnamnen.

 4. Om du vill skriva ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne, textfält”, dubbeltrycker på skärmen och skriver sedan meddelandet.

 5. Svep åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltryck sedan. Skriv meddelandet.

 6. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fokus flyttas till fältet Sök efter e-post. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Avbryt, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Avbryt filter, knapp”, och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för iOS.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt höger tills du hör den bifogade filens filtyp följt av "bilaga", fil namn och storlek och dubbel tryck sedan på skärmen. Den bifogade filen öppnas i ett program som stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Bifoga fil”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Bläddra till den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bifoga fil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bild, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Använd foto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om du vill bifoga det senast tagna fotot sveper du åt höger tills du hör ”Använd senast tagna foto” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Välj foto från bibliotek” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Leta rätt på den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet, knapp." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

  Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa inbjudan, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt fönster för Outlook kalender-händelse öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook.

 3. När du har schemalagt mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd e-post i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de nyaste e-postmeddelandena först.

 1. Svep åt vänster eller höger i meddelandelistan eller dra med fingret nedåt för att lyssna när TalkBack läser upp e-postmeddelandena. Du hör information om varje e-postmeddelande, inklusive:

  • Avsändarens namn

  • Datumet och tiden då meddelandet togs emot

  • Ämnet

  • De första raderna av e-postmeddelandets innehåll

 2. Du öppnar ett e-postmeddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. TalkBack börjar automatiskt läsa meddelandet från början.

  Om du vill lyssna TalkBack på ett e-postmeddelande uppifrån och ned sveper du nedåt och åt höger. Den globala snabb menyn öppnas. Svep åt höger tills du hör "Visa från början" och dubbel tryck sedan på skärmen.

  Om du snabbt vill skumma igenom meddelandet drar du med fingret nedåt från skärmens överkant.

  Svep uppåt i meddelandet med två fingrar om du vill bläddra nedåt. Svep nedåt med två fingrar om du vill bläddra uppåt.

 3. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Navigera uppåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Med e-postmeddelandet öppet gör du något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Svara, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla, sveper du åt höger tills du hör ”Svara alla, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandets brödtext, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv ditt meddelande.

 3. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skickat, Outlook, tangentbordet dolt”.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med TalkBack.

 1. Med e-postmeddelandet öppet sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Vidarebefordra, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne. Fokus är på fältet Till, och skärmtangentbordet är i nedre halvan av skärmen.

 2. Skriv mottagarnas namn.

 3. Skriv ett meddelande genom att svepa åt höger tills du hör "Meddelande, brödtext", och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv ditt meddelande.

 4. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapar Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden finns i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnar Outlook inkorgen Prioriterad. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Växla till övrig e-post, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. När du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Växla till prioriterad e-post, växlingsknapp” och dubbeltrycker på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till meddelandet du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "markerad", följt av meddelande informationen.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad inkorg” och dubbeltryck sedan på skärmen. Nu visas en enda inkorg i Outlook.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt höger tills du hör "Skriv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Nytt meddelande öppnas med fokus på fältet Till och skärmtangentbordet visas på nedre halvan av skärmen.

 2. Skriv mottagarnas namn eller e-postadresser. Listan över matchande kontakter uppdateras när du skriver.

  Obs!: Beroende på enhet kan du behöva svepa åt höger tills du hör ”sökkatalog” och sedan dubbeltrycka på skärmen om du vill leta efter en kontakt.

 3. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skicka en kopia av meddelandet till andra mottagare genom att dra åt höger tills du hör ”Kopia, fält” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Lägg till mottagarna enligt instruktionerna i föregående steg.

 5. Om du vill skicka en hemlig kopia till andra mottagare sveper du åt höger tills du hör "Hemlig kopia, fält". Dubbeltryck på skärmen och lägg till mottagarna.

 6. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger. Du hör: "Ämne, redigeringsruta." Dubbeltryck på skärmen och skriv ett ämne.

 7. Skriv meddelandet genom att svepa åt höger. Du hör: "Meddelandetext." Dubbeltryck på skärmen och skriv meddelandet.

 8. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt höger tills du hör "Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Fokus flyttas till textfältet Sök efter e-post, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. TalkBack läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Dölj, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. TalkBack läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör det e-postmeddelande du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet och visa alla e-postmeddelanden i meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Avmarkera meddelandefilter, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för Android.

Öppna en bifogad fil

TalkBack meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt vänster tills du hör filtypen, namnet och storleken och dubbel tryck sedan på skärmen. Om du hör "öppna med följande program" sveper du åt höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja den.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den bifogade filen i det valda programmet.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Välj filer”.

 2. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till en fil från Outlook. Om du vill infoga en fil från din enhet sveper du åt höger tills du hör ”Välj bland filer på enheten” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Bläddra till den fil du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att markera och bifoga den.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Avtryckare” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Bilden tas.

 4. Om du hör ”avtryckaren är aktiverad, klar” dubbeltrycker du på skärmen för att bifoga fotot.

  Om du inte hör ”avtryckaren är aktiverad, klar” sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen för att bifoga fotot.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Välj bland foton” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Gå till den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Beroende på enhet kan du först behöva bläddra till den plats där fotot är sparat.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

 3. Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa en inbjudan” och dubbeltrycker sedan på skärmen. OutlookKalendern öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid.

 4. När du är klar med att schemalägga mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook på webben med tangent bordet och en skärm läsare för att utföra grundläggande uppgifter med e-post. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Tips: Det är enklare att navigera i meddelanden om du inte använder vyn konversation. Tryck på ALT + Q, tryck på TABB-tangenten tills du hör "inställningar, knapp" och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn Inställningar . Tryck på TABB-tangenten tills du hör "vyn konversation", följt av det markerade alternativet. Om det inte är "av" trycker du på nedåtpilen tills du hör "markerad, av" och trycker på ESC för att stänga menyn Inställningar .

Läsa ett e-postmeddelande

Gå till ett e-postmeddelande i meddelandelistan i E-post och hör skärmläsaren läsa upp e-postmeddelandet och den tillhörande informationen.

Obs!: Läs fönstret måste stängas av innan du följer de här anvisningarna. Bekräfta genom att trycka på ALT + Q, tryck på TABB-tangenten tills du hör "inställningar, knapp" och tryck på RETUR för att öppna menyn Inställningar . Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Läs fönstret", följt av det markerade alternativet. Om du hör "Visa till höger" eller "Visa längst ned" trycker du på nedåtpilen tills du hör "Dölj" och trycker sedan på ESC för att stänga menyn Inställningar .

 1. I huvudvyn i e-post trycker du på CTRL + F6 eller Skift + Ctrl + F6 tills du hör "meddelande lista, område, områdes landmärke" och trycker på TABB-tangenten tills du hör "meddelande lista", följt av titeln på ett e-postmeddelande i Inkorgen.

 2. Tryck på ned-eller uppåtpilen tills du hittar det e-postmeddelande som du vill använda och tryck sedan på RETUR för att öppna meddelandet i innehålls fönstret.

 3. Tryck på ESC-tangenten + R för att läsa igenom hela e-postmeddelandet. Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl. Tryck på ESC för att stänga e-postmeddelandet och gå tillbaka till listan.

Svara på ett e-postmeddelande

Använd din skärm läsare för att snabbt svara på e-postmeddelanden i Outlook på webben.

 1. Tryck på Ctrl + R i meddelandelistan, på det öppnade e-postmeddelandet eller på e-postmeddelandet som du vill svara på. Tryck på Ctrl + Skift + R om du vill svara alla. Du hör: "innehålls fönstret, meddelande text, redigera."

 2. Skriv in ditt svar.

 3. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med hjälp av kortkommandon och din skärmläsare.

 1. I meddelande listan eller i den öppna e-postadressen trycker du på CTRL + SKIFT + F i det e-postmeddelande som du vill vidarebefordra. Du hör: "innehålls fönstret, redigerbar kombinations ruta." Fokus är i fältet till i e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens namn eller e-postadress. När du börjar skriva kan du med Outlook på webben erbjuda förslag. Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på nedåtpilen. Om du hittar rätt personer bland förslagen trycker du på RETUR för att lägga till dem i fältet till .

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "meddelande text, redigera" och skriv sedan ditt meddelande.

 4. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

Låt din skärmläsare hjälpa dig att skriva ett nytt e-postmeddelande och nå ut med ditt budskap.

 1. Tryck på CTRL + N i huvudvyn i e-post . Du hör: "innehålls fönstret, redigerbar kombinations ruta." Fokus är i fältet till i det nya e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens namn eller e-postadress. När du börjar skriva kan du med Outlook på webben erbjuda förslag. Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på nedåtpilen. Om du hittar rätt personer bland förslagen trycker du på RETUR för att lägga till dem i fältet till .

 3. Om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till någon trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "redigerbar kombinations ruta". Skriv e-postadressen för kopierings mottagaren.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: "Lägg till ett ämne". Skriv ett ämne för e-post.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: ”Meddelandetext, redigerar.”

 6. Skriv ditt meddelande.

  Tips: Om du vill gå till alternativen för formatering av meddelanden trycker du på TABB tills du hör: "formateringsalternativ". Du förflyttar dig på menyn med formateringsalternativ genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Tryck på blanksteg om du vill se undermenyerna.

 7. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Ingen tid sätta via listor eller Arkiv för det viktiga e-postmeddelandet. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta särskilda e-postmeddelanden.

 1. I huvudvyn i e-post trycker du på ALT + Q. Du hör: ”Sökfält, redigerar”.

 2. Skriv sökorden och tryck sedan på Retur. Fokus flyttar till en lista över sökresultaten. Du hör "meddelande lista", följt av antalet Funna objekt.

  Tips: Du kan söka efter e-postmeddelandets ämne, avsändare eller datum.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen för att navigera mellan sökresultaten. Du hör resultaten när du förflyttar dig i listan.

 4. Om du vill rensa sökorden och återgå till huvudvyn i e-post trycker du på Skift + Ctrl + F6 tills du hör "Sök, Dölj", trycker på TABB-tangenten en gång för att höra "avsluta sökning" och trycker sedan på RETUR.

  Tips: Du kan också använda Microsoft Edge Sök för att hitta specifik text i ett öppet e-postmeddelande. Tryck på F3 i valfri vy i e-post. Du hör: "Ange text för att söka, redigera". Skriv sökorden och tryck sedan på Retur.

Filtrera dina e-postmeddelanden

Om du vill ordna dina e-postmeddelanden på ett mer betydelsefullt sätt kan du filtrera och sortera dem, till exempel efter datum, omnämnanden eller avsändare.

 1. I meddelande listan trycker du på SKIFT + TABB. Du hör: "knappen Filtrera". Tryck på blank steg för att öppna Filter menyn.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen i menyn för att förflytta dig i menyn tills du hör alternativet du vill välja. Tryck på blanksteg om du vill visa menyalternativen. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 3. Om du vill ta bort ett filter trycker du på SKIFT + TABB i meddelande listan. Du hör det aktuella filtret. Tryck på blank steg för att ta bort filtret.

Ladda ned eller lägga till bifogade filer

Du kan ladda ned och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook på webben.

Ladda ned en bifogad fil

När skärmläsaren läser ett e-postmeddelande i meddelandelistan och i läsfönstret talar den om e-postmeddelandet innehåller bifogade filer.

 1. I Läs fönstret, i e-postmeddelandet, trycker du på TABB-tangenten tills du hör namnet på den bifogade filen.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ladda ner, knapp." Tryck på Retur.

 3. När skärm läsare meddelar en ny avisering trycker du på ALT + N för att flytta fokus dit. Tryck sedan på TABB eller SKIFT + TABB för att bläddra bland alternativen och tryck på RETUR för att välja.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som till exempel meritförteckningar, nyhetsbrev eller söta kattbilder som kopior eller som OneDrive-filer.

Lägg till en fil från OneDrive

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på TABB tills du hör "bifoga, komprimerat, meny objekt" och trycker sedan på blank steg för att öppna menyn.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Bläddra bland moln platser" och tryck på RETUR. Fokus är på OneDrive-mappen.

 3. I fillistan trycker du på upp- eller nedpilen i menyn tills du hör namnet på filen som du vill välja. Filen markeras automatiskt.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "nästa, knapp" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "växla till bricka."

 5. Om du vill bifoga filen som en kopia eller dela den som en OneDrive länk trycker du på TABB-tangenten tills du hör det alternativ du vill markera och trycker sedan på RETUR.

Lägg till en lokal fil från datorn

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på TABB tills du hör "bifoga, komprimerat, meny objekt" och trycker sedan på blank steg för att öppna menyn. Du hör: "Bläddra på den här datorn." Tryck på Blanksteg. Windows-dialogrutan Öppna fil öppnas.

 2. Använd tabbtangenten och piltangenterna för att gå till den fil som du vill bifoga och tryck sedan på RETUR.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. Öppna snabb menyn genom att trycka på SKIFT + F10 i meddelande listan på det e-postmeddelande du vill skriva ut.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Skriv ut, menyalternativ" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Välj utskriftsalternativ i dialogrutan. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen. Tryck på blank steg för att expandera alternativ menyer. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "knappen Skriv ut" och tryck sedan på RETUR.

Använda mörkt läge

Om du visar Outlook på webben i ett mörkt rum kan du använda det mörka läget för att minska belastningen på ögonen.

 1. I huvudvyn e-post trycker du på ALT + Q, trycker på TABB-tangenten tills du hör "inställningar, knapp" och trycker sedan på RETUR för att öppna menyn Inställningar .

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "av, mörkt läge" och tryck på RETUR för att aktivera eller inaktivera läget.

 3. Stäng menyn Inställningar genom att trycka på ESC.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×