Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd den OneNote digitala anteckningsboken med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i texten, kontrollerar stavning eller skriver ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Logga in i OneNote

När du har öppnat OneNote kan du behöva logga in.

 1. Gå till menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Fliken Filinformation.”

 2. Gå till menyn Konton genom att trycka på Y, 2. Du hör: "Fliken Konto."

 3. Om du vill logga in på ditt konto trycker du på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Konto. Logga in på Office.”

 4. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. I Skärmläsaren hör du: ”Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera. Skriv in text."

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok trycker du på Skift+Tabb flera gånger i navigeringen i anteckningsboken tills du hör: "Knappen Lägg till anteckningsbok".

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas, markören placeras i avsnittsfliken och du kan skriva namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar.

  Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubrikfält.

Lägg till en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan avsnitten. Skärmläsaren läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt. Tryck på Retur för att gå till ett avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet.

 3. En ny sida skapas, markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Tips: Tryck på Ctrl+G för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Tryck på Ctrl+Skift+G för att öppna avsnittsnavigering. Tryck på Ctrl+Alt+G för att öppna sidnavigering. Använd piltangenterna för att flytta mellan objekt och tryck på Retur för att välja ett av dem.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Välj ett formateringsalternativ, exempelvis:

  • F, F för teckensnitt

  • F, S för teckenstorlek

  • P för styckeformatering, t.ex. alternativ för textjustering och avstånd

  • 1 för fetstil

  Använd Tabb eller piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ångra eller göra om en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. I OneNote trycker du på F7 eller Alt+R, S för att öppna fönstret Språkverktyg. Med Skärmläsaren hör du meningen som innehåller det första stavfelet. Med JAWS hör du även stavningen för det felstavade ordet.

  Obs!: Tryck på nedåtpilen om du inte hör meningen med stavfelet. Du hör: "Läs den ursprungliga meningen." Tryck på RETUR.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland stavningsförslagen. Skärmläsaren läser upp förslagen medan du flyttar framåt.

 3. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 4. När stavningskontrollen har nått slutet av sidan hör du: "Stavningskontrollen är klar." Tryck på Ange för att välja. Fönstret Språkverktyg stängs.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och Skärmläsaren läser upp det aktuella skrivaralternativet. Använd piltangenterna om du vill byta skrivare.

  Tips: Tryck på Alt+R för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar om du vill ändra på utskriftsinställningarna, t.ex. dubbelsidig utskrift, utskriftslayout eller orientering.

 3. Starta utskriften genom att trycka på Alt+P i dialogrutan Skriv ut.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  • Ange ett filnamn för utskriften.

  • Om du vill ändra var utskriften sparas använder du Skift+Tabb och Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan.

   Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  • När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Du kan använda den OneNote för Mac digitala anteckningsboken med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. När du kommit igång vill du kanske också lägga till formatering i texten, kontrollera stavning eller skriva ut sidor.

OneNote för Mac har utformats för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Du öppnar OneNote genom att trycka på Kommando + F och skriva onenote.

 2. Tryck på Tabb. Du hör: ”Microsoft OneNote-programmet.”

 3. Öppna programmet genom att trycka på Kommando + nedpil.

  Obs!: Om du har fler än en språklayout för tangentbordet trycker du på Kommando + Skift + A för att öppna OneNote. I Program trycker du på M och sedan på Tabb tills du hör: ”Microsoft OneNote.” Tryck sedan på Kommando+nedpil för att öppna programmet.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+M för att gå till menyraden. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

 5. Tryck på högerpilen tills du hör: "OneNote-menyn." Tryck på nedpilen tills du hör ”Logga in” och tryck sedan på Retur.

 6. Skriv in din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. Du hör: ”Lösenord, redigera text säkert.”

 7. Ange lösenordet och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Knappen Börja använda OneNote”.

 8. Tryck på Blanksteg. OneNote öppnas i redigeringsläge.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Öppna en anteckningsbok i OneNote

 1. Tryck på Ctrl + G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Om du vill förflytta dig mellan anteckningsböcker trycker du på nedpilen för att komma till listan över anteckningsböcker. Tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen eller uppilen för att förflytta dig i listan. Välj en anteckningsbok genom att trycka på Retur eller Ctrl + Alt + blanksteg.

  Tips: Skapa en ny anteckningsbok genom att trycka på Ctrl + Kommando + N.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando +T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt.

 2. Avsnittet skapas. Markören placeras i avsnittets rubrikfält och du kan ange namnet på avsnittet.

 3. Tryck på Retur när du är klar. Avsnittet får ett namn.

Lägg till en sida

 1. Om det finns fler än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl + Skift + G för att gå till avsnittsnavigering.

 2. Använd upp- eller nedpilen för att flytta mellan avsnitten. VoiceOver läser upp avsnittsnamnen medan du flyttar framåt.

  Obs!: Om området där du vill lägga till en sida finns i en avsnittsgrupp, trycker du på blanksteg för att expandera avsnittsgruppen. Använd sedan upp- eller nedpilen för att gå till rätt avsnitt.

 3. Lägg till en sida genom att trycka på Kommando + N i önskat avsnitt.

 4. En ny namnlös sida skapas. Markören placeras i sidans rubrikfält och du kan skriva en rubrik.

Lägga till text

Lägg till eller öppna ett avsnitt eller en sida i en anteckningsbok och börja skriva.

Obs!: Redigerbar text på en sida identifieras som "Sidyta i OneNote," som innehåller en "Sidrubrik", ett "Siddatum" och ett "Innehållsblock" nedanför rubriken.

Tips: Tryck på Ctrl + G för att öppna navigeringen i anteckningsboken. Tryck på Ctrl+Skift+G för att öppna avsnittsnavigering. Tryck på Ctrl+Kommando+G för att öppna sidnavigeringen. Om du vill navigera mellan anteckningsböcker och sidor trycker du på nedåtpilen för att öppna listan med anteckningsböcker eller sidor och bläddrar sedan i listan genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+upp- eller nedpil. Använd upp- eller nedpilen för att navigera mellan avsnitt och välj genom att trycka på Retur.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote. Markera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Format."

 4. Tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Om du vill gå tillbaka till sidan trycker du på Esc tills du hör: "Sidarbetsyta, <sidinformation>, du är i ett rullningsbart område."

Tips: Om du vill snabbformatera texten markerar du texten och använder kortkommandon. Använd till exempel följande kortkommandon:

 • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando + B.

 • Om du vill använda kursivering trycker du på Kommando + I.

 • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando + U.

 • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Kommando + L.

 • Om du vill högerjustera texten trycker du på Kommando + R.

Tips: Om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten går du till menyraden, tryck på högerpil tills du hör "Redigera" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör alternativ ”Rensa all formatering” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Ångra eller göra om en åtgärd

 • Tryck på Kommando + Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Kommando + Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Kommando + C för att kopiera.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Om du vill kontrollera stavning på en hel sida trycker du på Skift + Kommando + L för att öppna åtgärdsfönstret Stavning.

 2. I fönstret Stavning trycker du på Tabb för att navigera bland alternativen och gör något av följande:

  • Välj Ignorera om du vill hoppa över den markerade texten och gå till nästa objekt.

  • Välj Lägg till om du vill lägga till den markerade texten i ordlistan så att OneNote inte ska identifiera ordet som ett fel.

  • Välj ett stavningsförslag i tabellen Ordförslag. Använd upp- eller nedpilen för att bläddra bland stavningsförslagen. VoiceOver läser upp förslagen medan du flyttar framåt. Tryck på Tabb när du kommer till ett förslag som du vill använda. Du hör: "Knappen Ändra".

 3. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ. Det felstavade ordet korrigeras och du förflyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

 4. När stavningskontrollen är klar säger VoiceOver: "Stavningskontrollen är klar."

 5. Tryck på Retur om du vill fortsätta skriva in anteckningar.

  Obs!: När du skriver ett ord läser VoiceOver upp ordet. Om OneNote upptäcker ett stavfel hör du också "felstavat" före ordet.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Kommando + P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas, och VoiceOver säger "Skriv ut". Fokus placeras på det aktuella skrivaralternativet. Använd upp- eller nedpilen om du vill byta skrivare. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill ändra utskriftsinställningarna, till exempel tvåsidig utskrift eller omvänd sidorientering, trycker du på Tabb tills du hör: "Visa information". Tryck sedan på blanksteg. Navigera bland alternativen genom att trycka på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda. Välj genom att trycka på Blanksteg.

 4. Starta utskriften genom att trycka på Tabb tills du hör "Skriv ut, standardknapp". Tryck sedan på blanksteg för att starta utskriften.

 5. Om du vill skriva ut en PDF-fil trycker du på Tabb i dialogrutan Skriv ut tills du hör: "Pdf, menyknapp". Tryck sedan på blanksteg för att expandera menyn. Använd nedpilen för att bläddra till Spara som PDF... . En dialogruta öppnas. Markören är placerad i filnamnsfältet. Välj plats genom att gå till popup-knappen Var. Spara genom att trycka på Kommando + S.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och upptäcka OneNote för iOS. Ta dina anteckningar med dig var du än är och skriv ner dina idéer precis när de dyker upp.

OneNote för iOS är utformad för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Gå till startskärmen på telefonen och svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör: "OneNote."

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör "OneNote, knappen Inställningar". Fokus är på listan Anteckningsböcker, på knappen Inställningar.

Obs!: Om du behöver logga in i OneNote anger du dina inloggningsuppgifter när du uppmanas att göra det.

Anvisningar om hur du öppnar en anteckningsbok i OneNote för iOS finns i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

Tips: Om du vill öppna anteckningsboken i OneNote-klienten frånOneNote för webben i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Redigera i OneNote knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen och följ instruktionerna.

Lägg till en sida

Lägg till en ny sida för dina idéer och börja skapa innehåll i anteckningsboken.

Obs!: Navigera till listan Sidor från sidarbetsytan genom att svepa åt vänster tills du hör: "Tillbaka till sidlistan för <avsnittsnamn>, bakåtknappen." Dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Sidor.

Lägga till en oformaterad sida

 1. Navigera till listan Sidor i ett avsnitt. Svep åt höger tills du hör: "Knappen Ny sida".

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny sida, sidrubrik, disposition, textfält.”

 3. Dubbeltryck på skärmen och ange sidans namn.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta. Du hör: ”Innehållsblock.”

Lägga till en sida med en lista

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör: "Knappen Ny sida med lista" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är i textfältet för det första listobjektet på sidan.

 2. Namnge sidan genom att svepa åt vänster tills du hör ”Namnlös listrubrik” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Ange sidans namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck på skärmen.

Lägga till en sida med ett foto

 1. Svep åt höger i listan Sidor i ett avsnitt tills du hör "Knappen Ny sida med foto" och dubbeltryck på skärmen. Fönstret Infoga bild öppnas.

 2. Gör något av följande:

  Lägg till en bild från fotoappen

  1. Svep åt höger tills du hör: "Från biblioteket, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt höger i Foton tills du hör det albumalternativ som du vill välja, och dubbeltryck på skärmen.

  3. Svep åt höger i fotolistan tills du hör det foto du vill välja. Dubbeltryck på skärmen.

  4. Svep åt vänster tills du hör: ”Knappen Klart”. Dubbeltryck på skärmen.

  5. Svep åt höger tills du hör: "Använd, knapp." Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  6. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  7. Ange namnet och svep sedan åt höger tills du hör ”Retur”, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ta en bild och lägg till den

  1. Om du vill lägga till en ny bild direkt från mobilkameran sveper du åt höger tills du hör: "Knappen Ta en bild."

  2. Dubbeltryck på skärmen. Kameraappen öppnas.

  3. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ta bild” och dubbeltrycker på skärmen.

  4. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Använd” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den nya sidan.

  5. Namnge den nya sidan genom att svepa åt höger tills du hör ”Sidrubrik”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv namnet. Svep sedan åt höger tills du hör ”Retur” och dubbeltryck på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. Svep åt höger i listan Avsnitt i anteckningsboken tills du hör: ”Knappen Nytt avsnitt.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Ange det nya avsnittets namn och svep åt höger tills du hör: ”Klart.” Dubbeltryck sedan på skärmen.

Obs!: Om du vill öppna listan Avsnitt från listan Sidor eller en arbetsyta på en sida sveper du åt vänster tills du hör: "Tillbaka till <föregående listvy>, bakåtknappen". Dubbeltryck på skärmen. Upprepa tills du hör "<Anteckningsbokens namn>, tillbaka till anteckningsbokslistan, bakåtknappen". Fokus är nu på knappen Bakåt i listvyn Avsnitt. Om du vill öppna föregående listvy kan du också svepa med två fingrar i form av ett Z.

Lägga till och redigera text

Skriv text eller använd förutsägande text för att snabbt skriva anteckningar eller göra ändringar i texten.

 1. Svep åt vänster eller höger på en sida tills du hör: "Innehållsblock, disposition, ny rad, textfält." Dubbeltryck på skärmen. Nu kan du lägga till eller redigera text i innehållsblocket.

 2. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör: "Dölj tangentbord."

Formatera text

Du kan använda de grundläggande textformateringsalternativen i menyraden för snabbåtgärder om du vill göra texten lättare att läsa. Du kan till exempel lägga till punktlistor och sorterade listor, använda fet, kursiv och understruken formatering och lägga till hyperlänkar och bifogade filer.

 1. Gå till det innehållsblock som du vill redigera text i och dubbeltryck på skärmen. Innehållsblocket markeras och tangentbordet med menyraden för snabbåtgärder visas.

  Tips: Markera text på något av följande sätt:

  • Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Svep sedan åt höger tills du hör "Markera" eller "Markera alla" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  • Vrid VoiceOver-rotorn till "Redigera" och svep uppåt eller nedåt tills du hör "Markera" eller "Markera alla". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger i innehållsblocket tills du hör det formateringsalternativ som du vill välja, till exempel "knappen Fet". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra standardteckensnittet eller teckenstorleken

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Gör något eller båda av följande:

  Ändra standardteckensnittet

  1. Svep åt höger tills du hör "Standardteckensnitt <nuvarande standardteckensnitt>" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  2. Svep åt vänster eller höger i listan med teckensnitt tills du hör den teckensnittstyp som du vill välja och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Markerad, <teckensnittstyp>."

  3. Stäng teckensnittslistan genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåtknappen" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Ändra standardteckenstorlek

  1. Svep åt höger tills du hör: "Standardstorlek <nuvarande standardstorlek>."

  2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger för att ändra storlek.

 5. Avsluta inställningarna för Redigera och visa genom att svepa åt vänster tills du hör: ”Knappen Bakåt.” Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till huvudmenyn Inställningar.

 6. Stäng Inställningar genom att svepa åt vänster tills du hör "knappen Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvynAnteckningsböcker.

Korrigera stavfel

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel i OneNote, och se till att dina sidor är klara att delas med andra. Aktivera stavningskontrollen och hör skärmläsaren påpeka stavfel medan du skriver eller läser innehållsblock.

Aktivera stavningskontrollen

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote. Fokus flyttas till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "knappen Redigera och visa", och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Kontrollera stavning, växlingsknapp, inaktiverad."

  Obs!: Om stavningskontrollen redan är aktiverad hör du: "Kontrollera stavning, växlingsklapp, aktiverad." Du kan fortsätta med det sista steget.

  Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”På.”

 5. Svep åt vänster tills du hör "Bakåt-knappen" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till knappen Inställningar i listvyn Anteckningsböcker.

Hitta och åtgärda stavfel

 1. När du skriver läser stavningskontrollen upp stavfel. Du hör: "<Det inskrivna ordet>, felstavat."

  Tips: Du kan också vrida VoiceOver-rotorn till Ord och svepa nedåt i innehållsblocket för att hitta stavfel.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Markera menyalternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 4. Svep åt höger tills du hör "Visa fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Byt ut punkter" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. En lista med korrigeringsförslag öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger i listan med förslag tills du hör den korrigering som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Ångra eller göra om en åtgärd

Om du just har formaterat text och ångrar dig kan du skaka telefonen för att ångra eller göra om en åtgärd.

 1. Skaka telefonen. Du hör: "Avisera, ångra."

 2. Gör något av följande:

  • Du ångrar en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Ångra". Dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Du gör om en åtgärd genom att svepa åt höger tills du hör "Gör om". Dubbeltryck sedan på skärmen.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

Kopiera och klistra in text

 1. I det innehållsblock som du vill kopiera texten från dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Markera sedan texten genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Markera" eller "Markera alla", och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Kopiera" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Kopiera och klistra in en bild

 1. I innehållsblocket sveper du åt vänster eller höger tills du hör VoiceOver presentera bilden.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Kopiera” och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger.

 4. Gå till det innehållsblock där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Klistra in” och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Du kan använda den digitala OneNote-anteckningsboken med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Obs!: Du behöver ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto att logga in på OneNote.

 1. Svep åt höger eller vänster med två fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där appen OneNote för Android finns.

 2. Svep åt höger tills du hör ”OneNote” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ange din e-post, telefon eller Skype-namn, redigeringsruta”. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen för kontot du vill använda.

 4. Gå till tangenten Nästa i det nedre högra hörnet i skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ansluter.”

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigeringsruta” eller ”Lösenord, ange lösenord”, beroende på ditt konto, och dubbeltryck på skärmen.

 6. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Navigera till tangenten Gå i det nedre högra hörnet av den Skärmtangentbordet, och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”Tillåt du att OneNote kommer åt dina kontakter” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Tillåt” och dubbeltrycker på skärmen.

  Obs!: Om du hör ”OneNote-ikon” sveper du åt höger tills du hör ”knappen Senare” och dubbeltrycker på skärmen.

 8. När du hör ”knappen Navigera uppåt” vet du att inloggningen genomfördes och OneNote har öppnat en lista med dina anteckningar. Dubbeltryck på skärmen för att flytta fokus till huvudvyn för OneNote för Android-appen.

Öppna en anteckningsbok

Om du vill öppna en nyligen använd anteckningsbokssida, eller ett annat avsnitt i huvudvyn, sveper du åt höger tills du hör ”senaste val av anteckningar , i listan” och dubbeltrycker på skärmen. Sedan sveper du åt höger tills du hör den del du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att öppna den.

Om du vill öppna en viss anteckningsbok i huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”Anteckningsbokens rubrik” och fortsätter svepa åt vänster tills du hittar rätt anteckningsbok. Dubbeltryck sedan på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Ordna dina anteckningsböcker genom att dela upp dem i avsnitt.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt vänster tills du hör ”knappen Nytt avsnitt” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skapa ett nytt avsnitt, avsnittsnamn, redigeringsruta”.

 2. Använd på skärmtangentbordet för att ange ett namn på avsnittet.

 3. Navigera till tangenten Klar i det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skapa" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Avsnitt skapat, OneNote".

  Det nya avsnittet läggs till som det sista avsnittet i anteckningsboken. Den har en namnlös sida.

 5. Om du vill återgå till huvudvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen.

Lägga till text på en sida

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill skriva och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hittar sidan där du vill lägga till text och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”knappen Fler alternativ” och sveper sedan åt höger en gång till. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 5. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Lägg till en sida

Lägg till fler sidor i ett avsnitt i stället för att utöka den första sidan.

 1. När du har öppnat en anteckningsbok sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en sida och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "knappen Ny bild" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Ny sida har lagts till”.

 3. Fokus är på sidan du just lagt till. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Om du vill återgå till avsnittsvyn sveper du åt höger tills du hör ”knappen Navigera uppåt” och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote en digital anteckningsbok med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande anteckningsuppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i texten eller skriver ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Se till att du loggar in på ditt Microsoft-konto på din enhet.

 2. Du öppnar OneNote för Windows 10 genom att trycka Windows-tangenten, skriva onenoteoch sedan trycka på Retur.

Öppna en anteckningsbok

 1. Tryck OneNote Ctrl+G i OneNote öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att flytta mellan anteckningsböcker. Tryck på Retur för att välja en anteckningsbok.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok trycker du på Skift+Tabb flera gånger i navigeringen i anteckningsboken tills du hör: "Lägg till anteckningsbok".

Skapa ett avsnitt

 1. Öppna den anteckningsbok där du vill skapa ett nytt avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+T om du vill skapa ett nytt avsnitt.

  Avsnittet skapas. Fokus placeras i det nya avsnittets namnfält. Du hör: "Textrutan Avsnittsnamn."

 3. Skriv ett namn på avsnittet och tryck på Retur. Avsnittet namnges och fokus ligger på det nya avsnittet.

Lägg till en sida

 1. Om det finns mer än ett avsnitt i en anteckningsbok trycker du på Ctrl+Skift+G för att gå till avsnittsnavigering. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt som du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl + N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny namnlös sida skapas. Fokus flyttas till textfältet för sidrubriken.

 3. Skriv en sidrubrik och tryck på Retur. Sidan namnges och fokus flyttas till sidans innehållsområde.

Lägga till text

 1. Tryck på Ctrl+Alt+G i ett avsnitt för att öppna sidnavigeringen.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den sida du vill använda och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till textfältet för sidrubriken.

 3. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till innehållsområdet. Du hör: ”Innehållsblock.”

 4. Börja skriva för att lägga till text.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote för Windows 10 och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Håll ned Skift och använd piltangenterna för att markera den text du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H för att öppna Start-menyn.

 3. Tryck på nedpilen för att markera ett formateringsalternativ och använd sedan piltangenterna för att bläddra bland alternativen. Tryck på blanksteg om du vill visa ett alternativ eller markera det. Du kan också använda följande kortkommandon för att snabbt tillämpa formatering på texten:

  • Tryck på Ctrl + Skift + vänster vinkelparentes (>) om du vill öka storleken.

  • Tryck på Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (<) om du vill minska storleken.

  • Tryck på Ctrl+B om du vill använda fetstil.

  • Tryck på Ctrl+I om du vill använda kursiv text.

  • Tryck på Ctrl+dig om du vill använda understruken text.

  • Tryck på Ctrl + Skift + H för att markera texten i gult.

  • Tryck på Ctrl + Skift + likhetstecken (=) för att använda upphöjd formatering.

  • Tryck på Ctrl+L om du vill vänsterjustera eller Ctrl+R om du vill högerjustera texten.

Tips: Tryck på Ctrl + Skift + N om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten.

Ångra en åtgärd

Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

Obs!: Funktionen för stavningskorrigering fungerar med Skärmläsaren, men fungerar inte med JAWS.

 1. Tryck OneNote Ctrl+F6 i OneNote hör: "Aktuell sida."

 2. Använd piltangenterna för att gå till början av det innehåll som du vill kontrollera stavningen för.

 3. Tryck på SR-tangenten +L för att läsa texten ett ord i taget. När du hör ett felstavat ord hör du "Felstavat" följt av ordet.

 4. Om du vill visa stavningsförslag för det felstavade ordet trycker du på Skift+F10. Du hör "Språkverktyg" följt av det första förslaget.

 5. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland förslagen och tryck på Retur för att välja det du vill använda.

  Tips: Om du vill lägga till ordet i ordlistan väljer du "Lägg till i ordlista". Om du vill behålla stavningen oförändrad den här gången väljer du "Ignorera".

 6. Om du vill flytta till nästa stavfel, om det finns något, trycker du på SR-tangenten+L tills du hör "Felstavat".

Skriva ut en sida

Du kan skriva ut en sida till papper eller en fil. Vilka alternativ som är tillgängliga i dialogrutan Skriv ut beror på den valda utskriften.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att ändra skrivare eller utskrift.

 3. Om du vill ändra utskriftsorienteringen, Stående eller Liggande, trycker du på Tabb tills du hör "Orientering" och använder sedan upp- eller nedpilen för att välja den orientering du vill använda.

 4. Starta utskriften genom att trycka Tabb i dialogrutan Skriv ut tills du hör "knappen Skriv ut". Tryck sedan på blanksteg.

 5. Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn.

  1. Ange ett filnamn för utskriften.

  2. Om du vill ändra var utskriften sparas trycker du på Skift+Tabb eller Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan. Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan.

  3. När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för webben i webbläsaren med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, öppna, redigera och formatera de OneNote-anteckningsböcker som du skapat på en molnserver med någon av dina enheter. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Om din organisation eller skola har enMicrosoft 365-plan eller SharePoint-webbplats kan du börja använda OneNote för webben genom att skapa eller dela anteckningsböcker i bibliotek på din webbplats.

OneNote för webben är särskilt utformat för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för OneNote för webben.

 • Som en genväg till kommandon kan du trycka på Alt+Q för att hoppa till Berätta-sökningen och sedan skriva det kommando du vill använda (endast tillgängligt i vyn Redigering). Navigera i listan med sökresultat genom att trycka på upp- eller nedpil, och välj ett kommando genom att trycka på Retur.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Utforska och upplev OneNote för webben ta dina anteckningar med dig var du än är och anteckna dina idéer så fort du får dem.

 1. Öppna webbläsaren och gå till onenote.com.

 2. På inloggningssidan trycker du på Tabb tills du hör "Logga in" och trycker sedan på Retur. Logga in med ditt arbets- eller skolkonto eller använd ditt Microsoft-konto.

 3. Om du vill logga in med ditt Microsoft-konto trycker du på Alt+A. Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

Öppna en anteckningsbok

Du kan snabbt öppna de senast använda anteckningsböckerna om du vill fortsätta arbeta där du slutade. Du kan också utforska och öppna privata och delade anteckningsböcker.

När du loggar in på OneNote för webben öppnas appen i vyn Anteckningsböcker och visar en lista över dina senaste anteckningsböcker.

 1. Om du vill öppna en anteckningsbok trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör namnet på den anteckningsbok som du vill öppna. Tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du redan arbetar med en anteckningsbok i redigeringsvyn och vill öppna en annan anteckningsbok trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor". Tryck sedan på Retur. Du hör namnet på en anteckningsbok. Tryck på nedpilen tills du hör den anteckningsbok du vill använda och tryck sedan på Retur.

Tips: Om det finns tillgängligt kan du skapa en ny anteckningsbok i vyn Anteckningsböcker genom att trycka på Tabb tills du hör "Mina anteckningsböcker" och sedan trycka på Retur. I Mina anteckningsböckertrycker du på Tabb tills du hör: "Ny, länk." Tryck sedan på Retur.

Obs!: Om du använder ett konto för arbetet eller skolan kan stegen vara lite annorlunda.

Öppna en anteckningsbok i den fullständiga versionen av OneNote

I den fullständiga skrivbordsversionen OneNote många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från OneNote för webben.

 1. I OneNote för webben öppnar du den anteckningsbok som du vill använda i den fullständiga skrivbordsversionen av OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Flikobjektet Start" och tryck sedan på Tabb tills du hör "Öppna i OneNote, knapp" och tryck på blanksteg.

 3. Meddelandedialogrutan Var det meningen att växla app? öppnas. Tryck på vänsterpilen tills du hör "Ja" och tryck sedan på blanksteg.

 4. Om en Microsoft OneNote säkerhetsmeddelande öppnas trycker du på Y. Dialogrutan Logga in öppnas.

 5. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. Du hör: "Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text."

 6. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Om du använder ett konto från din organisation och det inte är ett Microsoft-konto kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

  Anteckningsboken öppnas i OneNote.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. Tryck på Alt +Windows+N, S i en anteckningsbok. Du hör: "Avsnittsnamn."

 2. Skriv ett namn på det nya avsnittet och tryck på Retur.

  Avsnittet namnges och fokus flyttas till den nya sidrubriken. Du hör: "Sidrubrik, redigeringsområde, titel."

Lägg till en sida

Du kan lägga till en sida för de nya idéer och anteckningar som du vill skriva ner.

 1. Gå till det avsnitt där du vill lägga till en ny sida genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Avsnittslista" följt av ett avsnittsnamn. Om du vill välja ett avsnitt använder du upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt där du vill lägga till en ny sida. Tryck sedan på Retur.

 3. I det markerade avsnittet trycker du på Alt +Windows-tangenten + N, N. En ny namnlös sida skapas och fokus flyttas till sidans rubrikfält.

 4. Ange en rubrik för den nya sidan.

Lägga till text

När du utforskar sidor läser Skärmläsaren upp rubriken som "sidrubrik" och innehållet nedanför som "innehållsblock".

 1. Gå till den sida där du vill lägga till text genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor."

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Sidlista" följt av ett sidnamn. Om du vill välja en sida använder du uppåt- eller nedåtpilen tills du hör namnet på sidan du vill använda och trycker sedan på Retur.

 3. Fokus flyttas till sidans rubrikfält och du hör: "Sidrubrik, redigeringsområde, rubrik." Om du vill gå till innehållsblocket och lägga till text trycker du på Tabb och börjar skriva dina anteckningar.

Redigera och formatera text

Om du vill göra texten lättare att läsa kan du använda de grundläggande textformateringsalternativen i OneNote för webben med tangentbordet.

 1. Markera den text du vill formatera genom att hålla ned Skift och använda piltangenterna för att flytta markören.

 2. Om du snabbt vill tillämpa ett formateringsalternativ använder du kortkommandona nedan:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Ctrl+punkt.

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Ctrl+snedstreck eller Ctrl+ Skift+O.

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Om du vill skapa textindrag trycker du på Alt+Skift+högerpil.

  • Om du vill minska ett textindrag trycker du på Alt+Skift+vänsterpil.

 3. Om du vill bläddra efter fler formateringsalternativ trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: ”Flikobjektet Start." Tryck sedan på Retur. Fliken Start öppnas.

  Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen på fliken. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt. Tryck på Retur om du vill visa alternativ med undermenyer. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att förflytta dig på undermenyerna.

  På fliken Start kan du till exempel ändra teckensnittstyp och teckenfärg och lägga till förformaterade format i texten.

Ångra eller göra om en åtgärd

Du kan enkelt ångra eller göra om en åtgärd med hjälp av tangentbordet. Om du till exempel just har formaterat text och ångrar dig, kan du trycka på Ctrl+Z för att ångra formateringen. Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

 1. På en sida i OneNote väljer du den del av innehållet som du vill kopiera enligt anvisningarna i Redigera och formatera text.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera markeringen.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Kontrollera stavning

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel, och se till att dina sidor är klara att delas med andra.

 1. Tryck på Alt+F7 på en OneNote-sida. Ett felstavat ord markeras i texten. Fokus flyttas till en snabbmeny med förslag på korrekt stavning.

 2. Tryck på Tabb för att gå igenom förslagen. Tryck på Retur när du hör ett förslag som du vill använda.

  Om du inte vill ändra den aktuella stavningen trycker du på Tabb tills du hör "Ignorera en gång" och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Alt-F7 för att gå till nästa felstavade ord.

Skriva ut en sida

Om du vill ha en papperskopia av en sidan kan du skriva ut den. Du kan också skriva ut en sida till en fil och spara filen på din enhet.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet. Tryck på upp- eller nedpilen om du vill byta skrivare.

 3. Om du vill ändra sidorienteringen till Stående eller Liggande trycker du på Tabb tills du hör "Orientering, stående, kombinationsruta" och trycker sedan på Retur.

  Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ som du vill välja.

 4. Starta utskriften genom att trycka Tabb i dialogrutan Skriv ut tills du hör "knappen Skriv ut". Tryck sedan på Retur.

  Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

  Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som. Markören är placerad i fältet Filnamn. Ange ett filnamn för utskriften. Om du vill ändra var utskriften sparas trycker du på Tabb eller Skift + Tabb och Tabb för att flytta framåt eller bakåt i dialogrutan. Tryck på Retur för att öppna en mapp eller för att välja en plats eller en knapp i dialogrutan. När du är klar trycker du på Alt+S för att spara. Sidan skrivs ut till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×