Gruppera kalkylblad

Du kan snabbt utföra uppgifter i flera kalkylblad samtidigt genom att gruppera kalkylblad tillsammans. Om du grupperar en uppsättning kalkylblad görs ändringar som du gör i ett kalkylblad i de andra kalkylbladen i gruppen på exakt samma plats i kalkylbladen. Om du till exempel vill skapa standardtabeller eller beräkningar på ett stort antal kalkylblad, kan gruppering spara mycket tid. Det här fungerar bäst om kalkylbladen redan har identiska datastrukturer.

I den här artikeln

Gruppera markerade kalkylblad

I exemplet nedan har en arbetsbok flera kalkylblad för olika städer. Alla kalkylblad har identiska strukturer som visar försäljning av kaffedrycker.

Exempelkalkylblad

Följ stegen nedan för att utföra samma uppgifter för en viss uppsättning kalkylblad.

 1. Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på de flikar i kalkylbladet som du vill gruppera.

  Flikarna Paris och Berlin har klickats på.

  Tips: Om du vill gruppera flera kalkylblad i följd klickar du på den första kalkylbladsfliken i området, håller ned SKIFT-tangenten och klickar på den sista kalkylbladsfliken i området.

 2. Anta att du vill lägga till samma formel i cell B7 både i kalkylbladet ”Paris” och kalkylbladet ”London”. När de är grupperade grupperad inträffar ändringen i båda kalkylbladen när endera kalkylbladet ändras. Till exempel görs en ändring i en formel i kalkylbladet Paris automatiskt också i kalkylbladet London:

  Formel i kalkylbladet Paris. Formeln finns också i kalkylbladet London.

  Obs!: När du grupperar kalkylblad ändras namnet på arbetsboken så att det innehåller [Grupp].

Tips: Kunder gillar tips. Ta med bra tips om du har några att dela med dig av.

Dela upp markerade kalkylblad

Om du inte vill använda specifika uppgifter för en viss uppsättning kalkyl blad kan du dela upp markerade kalkyl blad.

 • Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på de flikar i kalkylbladet som du vill dela upp.

Gruppera alla kalkylblad

Du kan enkelt gruppera alla kalkylblad i en arbetsbok.

 1. Högerklicka på någon kalkylbladsflik.

 2. Klicka på Markera alla blad.

  På snabbmenyn har Markera alla blad valts. Alla kalkylbladen har markerats.

  Obs!: När du grupperar alla kalkylblad, delas de upp om du bläddrar bland kalkylbladen. Du kan bläddra igenom de grupperade kalkylbladen utan att dela upp dem om du inte markerar alla kalkylblad.

  På snabbmenyn har Dela upp blad valts.

Dela upp alla kalkylblad

När du har gjort alla ändringar kan du dela upp kalkylbladen.

 1. Högerklicka på någon kalkylbladsflik i gruppen.

 2. Klicka på Dela upp blad.

  Tips: Du kan också klicka på en kalkylbladsflik utanför gruppen om du vill dela upp alla kalkylblad.

Se även

Lägga till data manuellt i celler i ett kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×