Guide till menyfliksområdet Power Query

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Menyflikarna för Power Query och Frågeredigeraren i Excel är utgångspunkten för allt du gör i Power Query.

Menyfliken POWER QUERY

Kontroll i menyfliksområdet

Beskrivning

Från webb

Importera data från webbsidor i intranät eller extranät som du har åtkomst till.

Från fil

Importera data från en fil:

 • Excel

 • CSV

 • XML

 • Text

 • Mapp

Från databas

Importera data från en databas:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

Från andra källor

Importera data från en annan källa:

 • SharePoint-lista

 • OData-feed

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Hadoop-fil (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Blob-lagring

 • Microsoft Azure Tabellagring

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

 • Tom fråga

Från tabell

Skapar en ny fråga som är kopplad till den valda Excel-tabellen. Om det markerade området inte är en del av en tabell omvandlas det till en tabell.

Slå samman

Med Slå samman skapas en ny fråga från två befintliga frågor. Mer information om sammanslagning finns i Kombinera flera frågor.

Lägg till

Med Lägg till skapas en ny fråga som innehåller alla rader från den första frågan följt av alla rader från den andra frågan. Mer information om sammanslagning finns i Kombinera flera frågor.

Hantera arbetsboken

Visar fönstret Arbetsboksfrågor så att du kan hantera dina arbetsboksfrågor.

Hantera delade frågor

Visar fönstret Delade frågor så att du kan hantera dina delade frågor på organisationens Power BI-webbplats.

Språk

Fastställer de nationella inställningarna som används vid tolkning av tal, datum och tid i importerad text för den här arbetsboken.

Snabbkombinera

Kontrollerar att Power Query utför säker kombination av data från två olika datakällor.

Inställningar för datakälla

Hantera datakällans autentiseringsuppgifter, eller inloggnings-ID:n, för varje anslutning till datakällan som har använts samt datakällans sekretessnivåer.

Uppdatera

Installera den senaste versionen av Power Query.

Alternativ

Definiera alternativ för Power Query-miljön.

Hjälp

Navigera till en omfattande hjälpupplevelse.

Överst på sidan

Menyfliken FRÅGA

Obs!: Menyfliksområdet Fråga visas bara när en fråga har lästs in i det aktuella arbetsboksbladet.

Kontroll i menyfliksområdet

Beskrivning

Redigera fråga

Redigera den valda frågan i Frågeredigeraren.

Uppdatera

Uppdatera den valda frågan.

Kopiera

Skapa en kopia av den valda frågan.

Referens

Skapar en ny fråga som hänvisar till den aktuella frågan.

Ta bort

Ta bort den markerade frågan.

Slå samman

Med Slå samman skapas en ny fråga från två befintliga frågor. Mer information om sammanslagning finns i Kombinera flera frågor.

Lägg till

Med Lägg till skapas en ny fråga som innehåller alla rader från den första frågan följt av alla rader från den andra frågan. Mer information om sammanslagning finns i Kombinera flera frågor.

Dela

Dela den valda frågan. Mer information om hur du delar en fråga finns i Dela frågor.

Menyfliken för frågeredigeraren 

Menyfliksområdet för Frågeredigeraren

Obs!: Frågeredigeraren visas endast när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query.

Kontroll i menyfliksområdet

Beskrivning

Fliken Start

Använd och stäng

Använd din datafråga för att importera data till ett Excel-kalkylblad eller läsa in i datamodellen.

Ta bort och stäng

Ta bort din datafråga.

Uppdatera

Uppdatera en fråga för att importera alla senaste data i en tabell utan att behöva skapa frågan på nytt.

Ta bort översta raderna

Ta bort översta n raderna.

Ta bort kolumner

Ta bort valda kolumner eller Ta bort andra kolumner från en fråga.

Ta bort alternerande rader

Ta bort alternerande rader i tabellen där du anger första raden att ta bort, antalet rader att ta bort och antalet rader att behålla.

Ta bort fel

Ta bort rader från en fråga med datafel.

Ta bort dubbletter

Tar bort alla rader i tabellen där värden i de markerade kolumnerna är dubbletter av tidigare värden. Raden med den första förekomsten av ett värde tas inte bort.

Behålla översta raderna

Behåll översta n raderna.

Behåll intervall

Ange ett radintervall med början på första raden som utökas med antalet rader som behålls i tabellen.

Dela kolumn

En kolumn med text kan delas upp i flera kolumner på två sätt:

 • med avgränsare

 • efter antal tecken

Mer information om hur du delar en textkolumn finns i Dela en kolumn med text.

Gruppera efter

Sammanfattar data efter radvärden. Om du exempelvis har kolumnerna Region, Ort och Befolkning i en tabell kan du göra följande:

 • Gruppera efter region och antingen räkna antalet orter i varje region eller summera befolkningen i orterna för att få reda på invånarantalet i varje region.

 • Gruppera efter ort och räkna antalet förekomster av ortnamn.

Mer information om hur du grupperar rader finns i Gruppera rader i en tabell.

Ersätta värden

Du kan ersätta ett värde med ett annat i markerade kolumner. 

Omvandla

Med textvärden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Gemener

 • VERSALER

 • Inled varje ord med versal

 • Trimma

 • Rensa

 • JSON

 • XML

Med datum/tid-värden kan du ändra hur värden i kolumnen ska återges:

 • Datum

 • Tid

 • Dag

 • Månad

 • År

 • Veckodag

Använd den första raden som rubriker

Varje tabellrubrik ersätts med motsvarande cellvärde i den första raden i tabellen.

Unpivot

Omvandlar valda kolumner till attributvärdepar. Mer information om hur du använder UNPIVOT i kolumner finns i Använda UNPIVOT i kolumner.

Infoga anpassad kolumn

Infogar en ny anpassad kolumn efter den sista kolumnen i tabellen. Där definierar du formeln som beräknar de nya värdena.

Mer information om hur du infogar en kolumn finns i Infoga en anpassad kolumn i en tabell.

Infoga indexerad kolumn

Skapa en ny indexerad kolumn som börjar med noll.

Kopiera kolumn

Skapar en kopia av den valda kolumnen till höger om tabellen. Namnet på den nya kolumnen är Kopia av <kolumnnamn>.

Slå samman

Slå samman den aktuella frågan med en annan fråga i den aktuella arbetsboken.

Lägg till

Lägg till den aktuella frågan med en annan fråga i den aktuella arbetsboken.

Fliken Visa

Frågeinställningar

Visar fönstret Frågeinställningar där du kan filtrera och forma en fråga, aktivera hämtning, läsa in i kalkylbladet och läsa in i datamodell.

Formelfält

Överst på sidan

Menyfliken SÖK 

Kontroll i menyfliksområdet

Beskrivning

Gruppen Omfattning

Filtrerar sökningen efter olika datakällor:

 • Alla – Använda en sökterm för alla inkluderade datakällor.

 • Mina delade – Olika datakällor med mina delade frågor.

 • Organisation (För Power Query 2.10) – Olika datakällor med frågor delade i företaget.

Gruppen Förfina

Filtrerar din sökning baserad på ett fråge- eller tabellattribut. Om du exempelvis vill filtrera där "Index" ingår i frågans namn är sökfiltret namn:(Index).

Fråge- och tabellattribut

Beskrivning

Namn

Filtrerar din sökning baserad på namnet på frågan och tabellen.

Beskrivning

Filtrerar din sökning baserad på frågans och tabellens beskrivning.

Från

Filtrerar din sökning för att visa endast resultat från vissa personer eller webbsidor.

Datakälla

Filtrera din sökning till endast resultat från en viss datakälla

Datumintervall

Filtrerar din sökning baserat på när frågan senast ändrades. Alternativ för datumintervall:

I dag, I går, Vecka, Föregående vecka, Den här månaden, Föregående månad, I år, Föregående år

Kolumnnamn

Filtrera din sökning baserat på kolumnnamn.

Certifierade

Visa endast resultat där frågan för datakällan är certifierad.

Senaste sökningar

Lista över dina senaste frågesökningar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×