Hålla en PowerPoint-presentation

När du håller en förberedd presentation för en grupp vill du säkert styra över innehållet, gå framåt i din egen takt och bestämma över vad som ska visas och när. Att hålla en Microsoft PowerPoint-presentation är ett proffsigt sätt att hålla en onlinepresentation. Ingen kan redigera det innehåll du presenterar, men om du vill kan andra personer göra markeringar i presentationen om de vill förtydliga något.

Vad vill du göra?

Överföra en PowerPoint-fil före ett schemalagt möte

Om du har schemalagt ett möte kanske du vill överföra presentationen till mötet innan det börjar.

 1. Öppna mötet från Microsoft Outlook genom att klicka på länken Anslut online eller Anslut till onlinemöte i inbjudan.

 2. I mötesfönstret klickar du på Dela och sedan på PowerPoint-presentation.

 3. Dubbelklicka på den PowerPoint-fil du vill lägga till och klicka sedan på Öppna. När filen har överförts och konverterats för presentationen visas bilderna i området för mötesscenen som finns till höger i mötesfönstret.

Överst på sidan

Styra vem som kan hämta presentationen

För att kunna vara fokuserad på det du presenterar och för att undvika att distraheras kanske du vill begränsa vem som kan hämta presentationen eller åhörarkopiorna.

 • När du har överfört presentationen klickar du på Innehållslista på mötesscenen, klickar på pilen bredvid filen, pekar på Gör tillgänglig för och klickar på något av följande:

  • Organisatör    Endast personen som schemalägger mötet tillåts hämta filen. Du kanske vill välja det här alternativet om du ska hålla en presentation och inte vill att personerna på mötet ska ha tillgång till innehållet innan du presenterar det.

  • Presentatörer     Endast presentatörerna tillåts hämta filen till sina datorer.

  • Alla    Organisatören, presentatörerna och deltagarna tillåts hämta filen till sina datorer.

Överst på sidan

Hålla en PowerPoint-presentation

Du kan hålla en PowerPoint-presentation som redan har överförts till ett möte eller bläddra till en PowerPoint-fil och starta presentationen.

Presentera en PowerPoint-fil som du redan har överfört till ett möte

 1. I mötesfönstret klickar du på Dela, på Senaste innehåll och sedan på filnamnet.

Presentera en PowerPoint-fil som inte har överförts än

 1. I mötesfönstret klickar du på Dela och sedan på PowerPoint-presentation.

 2. I dialogrutan Dela PowerPoint bläddrar du till och dubbelklickar på den PowerPoint-fil du vill presentera. Du kanske behöver beräkna extra tid för att överföra och konvertera filen för presentationen.

Obs!:  När du aktivt presenterar är ljudikonen till höger om ditt namn markerad och hovringstexten visar ”(Ditt namn) talar”.

Överst på sidan

Avbryta visningen av presentationen

Om du vill avbryta visningen av en presentation gör du följande:

 • Klicka på Avsluta delning längst upp i hörnet av mötesscenen.

Överst på sidan

Kontrollera vad andra kan se medan du presenterar

Om du inte vill att deltagarna ska titta framåt i presentationen kan du låsa dem i din vy. Andra presentatörer kan emellertid fortfarande titta framåt i presentationen.

1. I mötesfönstret under mötets namn högst upp klickar du på länken Anslutningsinformation och mötesalternativ och klickar sedan på Alternativ för möte.

2. I dialogrutan Alternativ för onlinemöte under Privilegier i listrutan Visa i privat vy klickar du på Endast presentatörer.

Överst på sidan

Göra alla till presentatörer

Om du vill göra alla i mötet till presentatörer gör du följande:

 1. I mötesfönstret under mötets namn högst upp klickar du på länkenAnslutningsinformation och mötesalternativ och klickar sedan på Alternativ för onlinemöte.

 2. I dialogrutan Alternativ för onlinemöte klickar du på Alla, inklusive personer utanför mitt företag (inga begränsningar) under Presentatörer.

Överst på sidan

Byta presentatörer under en presentation

Presentatörer kan turas om att visa PowerPoint-bilder under ett möte. Medan en person presenterar kan en annan hoppa framåt till en specifik plats i presentationen eller öppna en separat fil och sedan starta presentationen.

Förbereda för flera presentatörer

1. I mötesfönstret under mötets namn högst upp klickar du på länkenAnslutningsinformation och mötesalternativ och klickar sedan på Alternativ för onlinemöte.

2. I dialogrutan Alternativ för onlinemöte under Privilegieri listrutan Visa i privat vy kontrollerar du att Endast presentatöreller Alla är markerat.

Byta presentatörer

 • I mötesfönstret klickar du på Dela, PowerPoint-presentation och i dialogrutan Dela PowerPoint bläddrar du sedan till och dubbelklickar på den PowerPoint-fil du vill presentera.

 • En annan presentatör som är redo att börja presentera kan klicka på Ta över som presentatör på mötesscenen vid lämpligt tillfälle under presentationen. Det här alternativet är tillgängligt för alla presentatörer som inte presenterar. Men endast den aktuella presentatören har alternativet Avsluta delning för att avsluta presentationen.

Överst på sidan

Göra anteckningar i en presentation

Om anteckningar görs i en presentation görs markeringarna endast i det översta lagret eller i den delade versionen av presentationen, och utan att ändringar görs i själva filen.

 • Om du vill börja skriva eller rita i PowerPoint-presentationen använder du verktygen längst ned på mötesscenen.

Överst på sidan

Göra det möjligt för andra att göra anteckningar

Om du vill göra det möjligt för mötesdeltagare att skriva eller rita i PowerPoint-bilderna gör du följande:

1. I mötesfönstret under mötets namn högst upp klickar du på länkenAnslutningsinformation och mötesalternativ och klickar sedan på Alternativ för onlinemöte.

2. Klicka på Alla eller Endast presentatörer i listan Anteckna i presentationer under Privilegieri dialogrutan Alternativ för onlinemöte.

Överst på sidan

Infoga en bild i PowerPoint-presentationen

Medan du håller presentationen kan du infoga en bild i PowerPoint-filen genom att göra följande:

 • I mötesfönstret går du till anteckningsverktygen längst ned på mötesscenen och klickar på ikonen Infoga bild, och bläddrar sedan till och dubbelklickar på den bild du vill infoga.

Överst på sidan

Spara en kopia av den kommenterade filen

 • I mötesfönstret går du till anteckningsverktygen längst ned i mötesscenen och klickar på ikonen Spara med anteckningar, och bläddrar sedan till vald plats och klickar på Spara.

  Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×