Hantera community-medlemskap

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa communities är avsedda för anställda och chefer i grupper, avdelningar och organisationer, så att alla medlemmar kan utbyta information som är relevant på alla nivåer i företagshierarkin. I andra communities kan medlemskraven vara striktare för att innehållet är strategiskt känsligt eller mer avgränsat. Du vill förstås se till att alla användare ska kunna hitta och ansluta till de communities som är relevanta och nyttiga för dem, men samtidigt begränsa möjligheten att hitta vissa communities. Tillgången till ett community och möjligheterna att hitta den avgörs av hur du konfigurerar medlemsbehörigheterna och godkännandeprocessen.

Här är fyra typer av communities och deras respektive typer av medlemsbehörigheter:

Typ

Beskrivning

Behörighet

Godkännandeinställning

Privat community

Ett community för känslig information där du vill begränsa möjligheten att bli medlem till specifika användare eller grupper.

Bevilja endast behörigheten Medlem till de personer eller grupper som är aktuella för just detta community.

Inget

Stängt community

Alla kan visa innehållet, men endast medlemmar vars begäran om medlemskap har godkänts kan bidra.

Bevilja alla behörigheten Besökare. Ange att explicita begäranden krävs från den som vill ansluta.

Aktivera åtkomstbegäranden

Öppet community med explicit medlemskap

Alla kan visa webbplatsen och godkänns automatiskt när de ansluter.

Bevilja alla behörigheten Besökare. Ange att explicita begäranden krävs från den som vill ansluta.

Aktivera automatiskt godkännande

Öppet community

Alla är medlemmar och kan bidra till communityn, utan att behöva ansluta explicit.

Bevilja alla behörigheten Medlem.

Inget

Som du ser är det kombinationen av behörighets- och godkännandeinställningar som avgör hur tillgänglig ett community är för användarna.

Om automatiskt godkännande

Om du aktiverar automatiskt godkännande får alla som ansluter till communityn automatiskt tillgång till det, utan att en administratör behöver godkänna begäran manuellt. Automatiskt godkännande aktiveras alltid för själva communityn och inte för medlemskap i en viss grupp. Därför är det bra om du funderar på hur behörigheter ska hanteras om du bestämmer dig för att aktivera automatiskt godkännande. Automatiskt godkännande passar vanligtvis bra för öppna communities där det inte finns några begränsningar för vilka som får eller inte får delta.

Om du väljer att inte använda automatiskt godkännande får du ett e-postmeddelande varje gång en användare klickar på knappen Anslut i ditt community. När du får ett sådant meddelande kan du använda inställningarna för Personer och grupper på sidan Webbplatsinställningar för att tilldela den nya medlemmen till en lämplig community-grupp.

Aktivera automatiskt godkännande

 1. Från startsidan för webbplatssamlingen klickar du på Community-inställningar i webbdelen Community-verktyg.

 2. Vid Automatiskt godkännande av behörighetsbegäranden markerar du rutan bredvid Aktivera automatiskt godkännande.

  Obs!: Alternativet Aktivera automatiskt godkännande är endast tillgängligt för communities som är rotwebbplatssamlingar. Det är inte tillgängligt för community-underwebbplatser.

Inaktivera automatiskt godkännande

 1. Från startsidan för webbplatssamlingen klickar du på Community-inställningar i webbdelen Community-verktyg.

 2. Vid Automatiskt godkännande av behörighetsbegäranden avmarkerar du rutan bredvid Aktivera automatiskt godkännande.

Hantera community-gruppbehörigheter

En community-webbplatssamling innehåller fyra användargrupper med olika behörighetsnivåer:

 • Community-medlemmar har behörighet att bidra, vilket innebär att de kan starta diskussioner, svara på diskussioner, få ryktespoäng och nominera svar som "bästa svar".

 • Community-moderatorer har modereringsbehörighet, vilket innebär att de kan skapa och hantera diskussionskategorier, övervaka och åtgärda klagomål från medlemmar, dela ut märken till medlemmar och fastställa ryktesklassificeringar.

 • Community-ägare har fullständig kontroll över communityn och kan skapa och ta bort communities, tilldela behörigheter, delta i diskussioner, dela ut märken till medlemmar och utföra modereringsuppgifter.

 • Community-besökare har endast läsbehörighet. De kan följa diskussioner men måste bli medlemmar om de vill delta i dem.

Tilldela användare till grupper

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Personer och grupper under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. På Snabbstart-menyn till vänster på sidan klickar du på Mer.

 4. Klicka på namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.

 5. Klicka på Nytt på sidan Personer och grupper.

 6. Under Lägg till personer skriver du namnen eller e-postadresserna för de medlemmar som du vill lägga till. Du kan även lägga till distributionslistor här om du vill tilldela behörigheter till stora användargrupper samtidigt.

 7. Klicka på Dela.

Övervaka community-medlemskap

Det är bara community-moderatorn, webbplatsägaren och administratören för webbplatssamlingen som kan hantera community-medlemskap.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. > Webbplatsinställningar.

 2. Under Community-administration på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Hantera medlemmar.

  • På sidan Community-medlemmar Lägg märke till att det finns flera olika vyer:
   Medlemmar vy: Visar medlemsinformation, till exempel foto, namn och diskussion statistik. Den här vyn kan sorteras i alfabetisk ordning eller genom att översta deltagare. Det här är samma vy som är tillgänglig för alla medlemmar via länken medlemmar i Snabbstart till vänster på sidan.

  • Admin-vy: innehåller foto, namn och information om koppling tillsammans med reda på medlemmens diskussioner, svar, bästa svar och en produkt poängen. Visar märken som har också

  • Nya medlemmar. Visar medlemmar som har anslutit till senast. Klicka på medlemmens namn eller ditt foto leder dig till deras profil för Min webbplats.

  • Ellipser (...). Ger ytterligare alternativ, till exempel Överst deltagare och Vyn enskild medlemmar. Medlemsvyn enskild visar en post om pågående aktiviteter av medlem.

överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×