Hantera dataaktiviteter – dialogruta

Använd dialogrutan Hantera dataaktiviteter i Access till att visa och hantera import- och exportåtgärder (kallas även för specifikationer) som du har skapat för den aktuella databasen. När du kör någon av import- eller exportguiderna kan du spara åtgärden som en specifikation för framtida användning.

Flikarna Sparade importer och Sparade exporter

Du öppnar dialogrutan Hantera dataaktiviteter i Access genom att klicka på Externa data > Sparade importer eller Externa data > Sparade exporter. Du kan klicka på respektive flik i dialogrutan om du vill växla mellan specifikationer för sparade importer och sparade exporter.

Om du vill ändra namnet på en specifikation, dess beskrivning, eller sökväg och namn på käll- eller målfil gör du så här:

  • Redigera namnet på specifikationen genom att klicka på den och sedan göra ändringen i textrutan. Tryck på RETUR för att spara eller på ESC om du vill avbryta ändringarna.

  • Redigera namnet på sökvägen eller filnamnet genom att klicka på strängen och sedan göra ändringen i textrutan. Tryck på RETUR för att spara eller på ESC om du vill avbryta ändringarna.

  • Redigera beskrivningen genom att klicka ovanför sökvägen och filnamnet och sedan göra ändringen i textrutan. Tryck på RETUR för att spara eller på ESC om du vill avbryta ändringarna.

    Meddelanden: 

    • Du kan inte redigera andra inställningar som sparats som en del av specifikationen, till exempel namn på kalkylblad eller namngivna områden, datatyper för fält samt käll- eller måltabell.

    • När du väljer en annan källfil för en importspecifikation ska du se till att den nya filen uppfyller alla krav som är nödvändiga för att kunna slutföra åtgärden.

Kör

Du kan upprepa en åtgärd genom att klicka på specifikationen och sedan klicka på Kör. När åtgärden har slutförts visas ett meddelande om status för åtgärden.

Mer information finns i artikeln Köra en sparad import- eller exportåtgärd.

Skapa Outlook-uppgift

Om du vill upprepa en åtgärd regelbundet kan du skapa en uppgift i Outlook som kör motsvarande specifikation. Du måste ha Microsoft Outlook installerat på datorn eller enheten innan du kan skapa en Outlook-uppgift. Om du vill schemalägga en uppgift markerar du specifikationen och klickar på Skapa Outlook-uppgift. Ange de inställningar du vill använda i uppgiftsfönstret i Outlook och klicka sedan på Spara och stäng.

Mer information finns i artikeln Schemalägga en import- eller exportåtgärd.

Ta bort

Om du inte längre behöver utföra en viss åtgärd kan du ta bort specifikationen. Markera specifikationen och klicka på Ta bort.

Obs!: Du kan inte ångra de ändringar du gör, som namnet på specifikationen, filnamn eller sökväg, eller eventuella specifikationer du tar bort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×