Hantera eller ta bort kontaktdubbletter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har importerat kontakter från flera källor eller ärvs någon annans kontaktlista, kanske kontaktdubbletter som lagras i Outlook. När du importerar nya kontakter från en extern källa som iCloud eller Gmail Outlook söker efter dubbletter och kan du välja om du vill skapa en ny kontaktpost (en dubblett) eller koppla ihop dubblerade kontakter. När du har kontaktdubbletter i dina kontaktmappar är det tyvärr ingen automatiska processen för att ta bort dem. Du kan däremot exportera alla dina kontakter till en fil, sedan importera dem igen i Outlook och dra nytta av den inbyggda Duplicera kontroll funktioner. Om du bara har ett par kontaktdubbletter kan du sortera kontaktlistan och ta bort dem manuellt.

Ta bort dubblerade kontakter en i taget

 1. Klicka på Kontakter.

  Markera ikonen personer för att se dina kontakter.

 2. Klicka på det nedre högra hörnet i rutan vyer i menyfliksområdet i gruppen Aktuell vy och sedan på Telefon. Det här är vyn enklast att använda att skumma igenom din kontaktlista och se dubbletter.

  Gruppen Aktuell vy på fliken Start

 3. Håll ned Ctrl och klicka på varje kontakt som du vill ta bort i din lista med kontakter.

  Håll ned CTRL och klicka på varje kontakt som du vill ta bort.

 4. När du har markerat alla dubbletter trycker du på Ta bort eller Ctrl + D.

Ta bort ett stort antal dubblerade kontakter med hjälp av export och import

Om du har ett stort antal kontaktdubbletter kan kan ta bort dubbletter i taget vara omständliga och tidskrävande. Det snabbaste sättet att ta bort ett stort antal kontaktdubbletter är att exportera dem till en fil, importera dem till en ny mapp. Följ stegen nedan om du vill dra nytta av funktionen identifiering av dubbletter i Outlooks importprocessen

 1. Klicka på Kontakter.

  Markera ikonen personer för att se dina kontakter.

 2. Högerklicka på den aktuella mappen Kontakter och välj Ny mapp.

  Skapa en ny kontaktmapp.
 3. Ge den nya mappen ett namn, till exempel Duplicates.

 4. Klicka på tillbaka till din huvudsakliga kontaktmapp.

 5. Tryck på Ctrl + A för att markera alla kontakter.

 6. Dra och släppa kontakterna i mappen dubbletter eller använda Ctrl + Skift + V för att öppna dialogrutan Flytta till mapp och Välj mappen dubbletter.

  Flytta kontakter till en annan mapp.
 7. Din primära kontaktmapp ska nu vara tom.

 8. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Obs!: I Outlook 2010, väljer du Arkiv > Öppna > Exportera och hoppa till steg 10.

  Välj Importera/exportera.
 9. Välj Exportera till en fil.

 10. Välj kommaavgränsade värden (Windows).

 11. Välj mappen dubbletter som du skapade i steg 3.

  Exportera från mappen dubbletter.
 12. Spara filen någonstans kommer du att kunna hitta den igen.

 13. Klicka på Slutför.

Importera kontakter till Outlook

 1. Välj Arkiv > Öppna och exportera > Importera/exportera.

  Obs!: I Outlook 2010, väljer du Arkiv > Öppna > Importera och hoppa till steg 3.

  Välj Importera/exportera.
 2. Välj Importera från ett annat program eller en fil.

 3. Välj kommaavgränsade värden (Windows).

 4. Bläddra till filen du skapade i proceduren ovan.

  Markera den fil du vill importera.
 5. Välj alternativet Importera inte dubbletter av objekt.

 6. Välj din huvudsakliga kontaktmapp som målmapp. Det här är den mapp som är tom.

 7. Välj Slutför.

Kopiera kontakterna från mappen dubbletter i din huvudsakliga kontaktmapp igen

 1. Välj dubbletter kontaktmappen.

 2. Klicka en gång på en kontakt i mappen och sedan trycka på Ctrl + A för att markera alla kontakter.

 3. Flytta de markerade kontakterna i din huvudsakliga kontaktmapp. Du kan dra och släppa dem eller tryck på Ctrl + Skift + V för att använda dialogrutan Flytta till mapp.

 4. Varje gång det uppstår dubbletter, visas ett meddelande med två val.

  • Välj Lägg till ny kontakt om kontakten inte är en dubblett.

  • Om kontakten är en dubblett väljer du uppdatera informationen för den markerade kontakten.

  När du har gjort dina val, Välj Uppdatera. Om du vill upprepa samma val för alla duplicerade kontakter väljer du Uppdatera alla.

  Välj vad du vill göra med dubblerade kontakter.
 5. När kryssrutan Flytta till mapp processen är klar kan du ta bort mappen dubbletter.

Du har två alternativ för att lösa kontaktdubbletter i dialogrutan Duplicera kontakt identifieras:

Lägga till en dubblett som en ny kontakt     Den nya kontakten ska läggas till i mappen kontakter. Om du redan har en kontakt med samma namn i mappen kontakter när du skapar en kontakt med namnet Judy Lew, kommer du har två kontakter med namnet Judy Lew. Du kan lägga till en initial för att skilja mellan två till något.

Tips: Visa dina kontakter som elektroniska visitkort är ett bra val av vyer där finns tillräckligt med information för att skilja kontakter med samma namn.

Uppdatera ny information från dubbletter av kontakter till en befintlig lista    Outlook Jämför alla fält som innehåller data i båda dubbletter och befintliga kontakter och kopiera data från den Duplicera kontakten till alla fält i en befintlig kontakt som innehåller data som står i konflikt. Till exempel om du har en kontakt med namnet Judy Lew med telefonnummer 555-0112, och du får dubbletter med ett nytt telefonnummer, ska Outlook kopieras det nya numret i fältet i en befintlig kontakt och lämna alla andra fält på samma.

Färgkategorier som du tilldelar till den nya kontakten och texten i meddelandet från den nya kontakten kommer inte att kopieras till den befintliga kontakten. Om du vill kopiera den här informationen måste du göra det manuellt. Certifikat och länkar till kontakter på fliken aktiviteter ska kopieras från Dubbletten och läggs till den befintliga kontakten utan att ersätta den ursprungliga informationen. Länkar på fliken aktiviteter till andra objekt än kontakter, till exempel uppgifter och avtalade tider, kommer inte att kopieras.

När Outlook uppdaterar data i en kontakt, lagras en kopia av den ursprungliga kontakten i mappen Borttaget. Den här kopian kan användas om du vill återgå till informationen i den ursprungliga kontakten.

Om du har importerat kontakter till Outlook med samma namn eller e-postadresser som redan finns i mappen kontakter och du valt alternativet Tillåt att dubbletter skapas i Import-/ exportguiden kan kanske du har oönskade dubbletter av flera eller alla kontakter som du har importerat.

Ta bort dubbletterna är en manuell process, men följande är det enklaste sättet att göra jobbet.

 1. Välj den kontaktmapp som innehåller dubbletter av kontakter i kontakter.

 2. Klicka på Telefonlista under Aktuell vy i Navigeringsfönstret. Det här är den bästa vyn att skumma igenom din kontaktlista och se dubblerade kontakter. Nu kan du sortera listan efter ändringsdatum och gruppera dubbletter.

 3. I menyn Visa går du till Aktuell vy och klickar sedan på Anpassa aktuell vy.

 4. Klicka på fält, Välj ändrad i listan tillgängliga fält och klicka sedan på Lägg till.

 5. Klicka på Flytta upp tills ändrad finns högst upp i listan Visa fälten i följande ordning.

 6. Klicka på OK två gånger.

 7. I listan med kontakter, håller du ned CTRL medan du markerar de dubblerade kontakter.

 8. När du har markerat alla dubblerade kontakter, trycker på DELETE.

Obs!: Om du inte vill dubblerade kontakter när du importerar kontakter till Outlook, markerar du alternativet Importera inte dubbletter eller Ersätt dubbletter med importerade objekt i Import-/ exportguiden.

 • Importera inte dubbletter  Befintliga data bevaras och dubbletterna i Personlig mappfil (.pst) kopieras inte till mappen kontakter.

 • Ersätt dubbletter med importerade objekt  Befintliga data i mappen kontakter ersätts med informationen i PST-filen som importeras.

Om du sparar många kontakter till Outlook processen kan det gå snabbare om du inte använder funktionen identifiering av dubbletter. Om du vill inaktivera den här funktionen gör du följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Alternativ för kontakt och avmarkera sedan kryssrutan Sök efter dubblerade kontakter.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×