Hantera sökvägar och jobb för innehållsdistribution

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Besök www.microsoft.com för den mest aktuella och omfattande uppgifter.

Sökvägar för innehållsdistribution anger du ett käll- och måltabellerna för innehållsdistribution och andra relaterade inställningar. Innehållsdistributionsjobb anger du en sökväg för innehållsdistribution ska användas för innehållsdistribution, ett schema (valfritt) och andra relaterade inställningar.

Öppna sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb för att hantera innehållsdistributionsjobb sökvägar och jobb:

 1. Klicka på åtgärder på det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på innehållsdistributionssökvägar och jobb på sidan åtgärder i avsnittet Innehållsdistribution.

Vad vill du göra?

Skapa en ny sökväg för innehållsdistribution

 1. Klicka på Ny bana på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

 2. Skriv ett namn för innehållsdistributionssökvägen i rutan Ange namnet på den här sökvägen på sidan Skapa innehåll distribution sökvägen.

 3. Skriv en beskrivning av sökvägen i rutan typ beskrivning av sökväg för innehållsdistribution.

 4. Klicka på en källa webbprogram i avsnittet källa webbprogram och webbplatssamlingar i listan källa webbprogram.

 5. Klicka på en källwebbplatssamlingen på menyn källwebbplatssamlingen.

  Fastställ från där innehållet distribueras webbprogram och webbplatssamlingar. När du har gjort dina val visas bildens källplats under URL.

 6. Skriv URL-Adressen till Central Administration mål i rutan Ange URL-Adressen till den mål Central Administration i avsnittet Mål-webbprogrammet för Central Administration.

  Obs!: Det här är URL-Adressen till Central Administration på målservern. Det är inte URL-Adressen för den server som är konfigurerad för att acceptera inkommande innehållsdistributionsjobb.

 7. I avsnittet Autentiseringsinformation väljer du något av följande:

  • Anslut med hjälp av programmet poolkonto. Välj det här alternativet om du vill använda programpoolskontot autentisera på mål Central Administration servern.

  • Anslut med hjälp av ett annat konto. Välj det här alternativet om du vill använda ett annat konto än programpoolskontot för autentisering på servern mål Central Administration. Om du väljer det här alternativet Välj en autentiseringstyp och ange användarnamn och lösenord för kontot som ska användas för autentisering.

 8. Klicka på Anslut.

  Obs!: Om de angivna referenserna är giltiga meddelandet anslutning har slutförts visas.

  Du är ansluten till Central Administration-målservern som ger en lista över kvalificerade mål webbprogram och webbplatssamlingar.

 9. Klicka på en destination webbprogram i listan mål webbprogram i avsnittet målwebbprogram och webbplatssamlingar.

 10. Klicka på en målwebbplatssamling i listan Målwebbplatssamling.

 11. Markera kryssrutan Distribuera användarnamn i avsnittet Användarnamn om du vill att användarnamnen som ska inkluderas när den här sökvägen som används för innehållsdistribution.

 12. I avsnittet Säkerhetsinformation i listan Säkerhetsinformation i innehållsdistributionen klickar du på något av följande:

  • Allt

  • Lyft definitioner

  • Inget

 13. Klicka på OK.

Överst på sidan

Redigera en sökväg för innehållsdistribution

 • Klicka på Redigera på menyn för sökvägen som du vill redigera på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

  Mer information om de inställningar som du kan redigera finns i avsnittet Skapa en ny sökväg för innehållsdistribution .

Överst på sidan

Ta bort en sökväg för innehållsdistribution

 • Klicka på Ta bort på menyn för sökvägen som du vill ta bort på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

 • Klicka på OK i meddelanderutan som frågar om du vill ta bort.

Överst på sidan

Skapa ett nytt jobb för innehållsdistribution

 1. Klicka på Nytt projekt på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

 2. Skriv ett namn för innehållsdistributionsjobb i rutan namn på sidan jobb för distribution av innehåll i avsnittet namn och beskrivning.

 3. Skriv en beskrivning för innehållsdistributionsjobbet i rutan Beskrivning.

 4. Klicka på sökväg för innehållsdistribution på menyn Välj en sökväg för innehållsdistribution under sökvägen.

 5. Välj något av följande i avsnittet omfattning:

  • Hela webbplatssamlingen. Välj det här alternativet om du vill ta med alla webbplatser i webbplatssamlingen i distributionen.

  • Särskilda webbplatser i webbplatssamlingen. Välj det här alternativet om du vill ange webbplatser i webbplatssamlingen i distributionen. Om du väljer det här alternativet klickar du på Välj webbplatser om du vill markera webbplatser ska ingå i distributionen.

 6. Du kan avmarkera kryssrutan Kör det här jobbet enligt följande schema om du vill köra jobbet manuellt eller kan du markera kryssrutan Kör det här jobbet enligt följande schema om du vill ange ett schema i avsnittet frekvens.

 7. I avsnittet Distributionsalternativ väljer du något av följande:

  • Distribuera endast nytt ändras, eller borttaget innehåll. Markera det här alternativet om du vill distribuera innehåll som är nya eller har ändrats eller tagits bort.

  • Distribuera allt innehåll, bland annat innehåll som har distribuerats före. Markera det här alternativet om du vill distribuera allt innehåll.

 8. Markera kryssrutan Skicka e-post när innehållsdistributionsjobbet lyckas under avisering om du vill ta emot e-post efter att jobb för innehållsdistribution har slutförts.

 9. Om du vill ta emot e-post när innehållsdistributionsjobbet misslyckas markerar du kryssrutan Skicka e-post om jobb för innehållsdistribution misslyckas.

 10. Om du väljer Skicka e-post när innehållsdistributionsjobbet lyckas eller kryssrutan Skicka e-post om jobb för innehållsdistribution misslyckas visas skriver du en e-postadress i rutan typ e-postadresser.

Överst på sidan

Redigera ett innehållsdistributionsjobb

 • Klicka på Redigera på menyn för projektet som du vill redigera på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

  Mer information om de inställningar som du kan redigera finns i avsnittet Skapa ett nytt innehållsdistributionsjobb .

Överst på sidan

Ta bort ett innehållsdistributionsjobb

 1. Klicka på Ta bort på menyn för projektet som du vill ta bort på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

 2. Klicka på OK i meddelanderutan som frågar om du vill ta bort.

Överst på sidan

Starta manuellt innehållsdistributionsjobb

 • Klicka på Kör nu på menyn för projektet som du vill börja på sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb.

  Status för jobbet rapporteras i kolumnen Status.

Överst på sidan

Avbryta ett innehållsdistributionsjobb

 • På sidan Hantera innehåll distribution sökvägar och jobb, klickar du på Avbryt på menyn för projektet som du vill avbryta.

  Status för jobbet rapporteras i kolumnen Status.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×