Hitta data genom att använda kriteriet Som

Villkoret eller operatorn Som används i en fråga för att hitta data som matchar ett visst mönster. I vår databas har vi till exempel tabellen "Kunder", som den nedan, och vi vill bara hitta de kunder som bor i städer vars namn börjar med "B". Så här skapar vi en fråga och använder villkoret Som:

 1. Öppna tabellen Kunder:

  tabellen Kunder

 2. Klicka på Frågedesign på fliken Skapa.

 3. Klicka på Lägg till så läggs tabellen Kunder till i frågedesignern.

 4. Dubbelklicka på fälten Efternamn ochOrt för att lägga till dem i frågerutnätet.

 5. Lägg till villkoret "Som B*" i fältet Ort och klicka på Kör.

  frågevillkoret Som

Frågeresultatet visar endast kunder från ortnamn som börjar med bokstaven "B".

Resultat från fråga med Som

Mer information om hur du använder villkor finns i använda villkor i en fråga.

Överst på sidan

Använda operatorn Som i SQL-syntax

Om du föredrar att göra detta i SQL-syntaxen (Structured Query Language) gör du så här:

 1. Öppna tabellen Kunder och klicka på Frågedesignfliken Skapa.

 2. Klicka på Visa i SQL->fliken Start och skriv in följande syntax:

SELECT [Last Name], City FROM Customers WHERE City Like “B*”;

 1. Klicka på Kör.

 2. Högerklicka på frågefliken, Spara och > Stäng.

Mer information finns i Access SQL: grundläggande begrepp, ordlista och syntax och lär dig mer om hur du redigerar SQL-uttryck för att skärpa frågeresultat.

Överst på sidan

Exempel på villkorsmönster och resultat för Like

Villkoret eller operatorn Som är praktiskt när du jämför ett fältvärde med ett stränguttryck. I följande exempel returneras data som börjar med bokstaven P följt av valfri bokstav mellan A och F samt tre siffror:

Like “P[A-F]###”

Här är några sätt att använda Som för olika mönster:


Typ av matchning


Mönster

Om databasen innehåller en
matchning visas

Om databasen inte har någon matchning
visas

Flera tecken

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Ett specialtecken

a[*]a

a*a

Aaa

Flera tecken

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Ett enstaka tecken

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

En enstaka siffra

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Ett teckenintervall

[a-z]

f, p, j

2, &

Utanför ett teckenintervall

[!a-z]

9, &, %

b, a

Inte en siffra

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Sammansatta mönster

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0

Exempel på like-villkor med jokertecken

I följande tabell visas typer av resultat när villkoret Som används med en jokertecken i en tabell som kan innehålla data med specifika matchande mönster.

Villkor

Resultat

Som "E#"

Returnerar poster med bara två tecken där det första tecknet är E och det andra är ett tal.

Som "G?"

Returnerar poster med bara två tecken där det första tecknet är G.

Som "*16"

Returnerar poster som slutar på 16.

Se fler exempel på jokertecken.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×