Hitta dubblettposter med en fråga

Data kan ofta finnas som dubbletter om flera användare lägger till data i Access-databasen samtidigt eller om det inte sker någon kontroll efter dubbletter i databasen. Dubblettdata kan vara flera tabeller som innehåller samma data eller två poster med några fält (kolumner) med liknande data. Så här kan du hitta dubblettposter i en skrivbordsdatabas.

Hitta dubblettposter

Följ de här stegen för att hitta dubblettposter med Frågeguiden.

  1. På fliken Skapa i gruppen Frågor klickar du på Frågeguiden

  2. Klicka på Frågeguiden Dubbletter i dialogrutan Ny fråga > OK.

  3. Markera den tabell som du vill använda i listan med tabeller och klicka på Nästa.

  4. Markera de fält som du vill matcha och klicka på Nästa.

  5. I listan med tillgängliga fält markerar du endast det eller de fält som innehåller data som du vill uppdatera och klickar på Nästa.

  6. Acceptera det föreslagna frågenamnet eller skriv ett eget namn och klicka på Slut när du vill köra frågan.

Om du hittar dubblettposter kan du antingen redigera eller ta bort dubblettposterna med en fråga.

Om du vill hitta dubblettposter i flera tabeller kan du skapa en unionsfråga.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×