Hitta fler former och stenciler

Hitta fler former och stenciler

Om du behöver fler former än vad Visio innehåller finns det några alternativ, beroende på vilken version av Visio du använder.

Om du använder prenumerationsversionen av Visio läggs nya stenciler och mallar regelbundet till i appen.

Obs!: Du måste Visio abonnemang 2 redigera i Visio-skrivbordsprogrammet. Är du osäker på Visio version av e-Visio du använder? Du kan följa de här anvisningarna för att kontrollera vilken version du har.

Söka efter former och stenciler i Visio abonnemang 2

Du kan söka efter former och stenciler som finns lokalt på din enhet. Du kan också hitta andra stenciler online som skapas av tredje part eller Microsoft.

 1. I sökrutan högst upp i fönstret Former anger du ett nyckelord eller en fras (t.ex"triangel").

  Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

  • Under Lokal visas och kategoriseras sökresultatet efter Visio-stencilens namn.

  • Under Online(som är tillgängligt när du är ansluten till Internet) ser du former på webben av andra företag, bland annat Microsoft. För att få åtkomst till formerna gör du följande:

   a. Klicka på stencilen om du vill se en förhandsgranskning.

   b. Om du vill placera stencilen i mappen Mina former klickar du på Ladda ned.

   c. När den har laddats ned klickar du på Öppna för att visa stencilen i fönstret Former.

  Söka efter former och stenciler
 2. Om du vill återställa sökningen i fönstret Former tar du bort söksträngen i sökrutan så att den visar uppmaningen Sök former.

Obs!: Om du inte ser textrutan Sök efter former på panelen Former ovanför Fler former måste du markera alternativet Sök efter form i fönstret Sök efter form i Arkiv > Alternativ > Avancerat > Formsökning.

Visio Alternativ \ Avancerat \ Sökinställningar för form

Standardalternativet för sökning är att söka efter text som matchar alla orden (OCH). Sökningen är inte ärendekänslig, men den matchar hela ord. Till exempel hittar "Air Cond" inte formen "Air Conditioner" när det här är det valda alternativet.

Men om alternativet ändras till Något av orden (ELLER)matchas figuren "Air Conditioner" eftersom namnet innehåller ordet "Air".

När du markerar en av de hittade originalformerna i det lokala resultatet och drar den till sidan, läggs en kopia av originalformen först till i dokumentstencilen. Du kan dra och släppa originalformen därifrån i stället för att söka efter den igen.

Markera Former > Fler former > visa dokumentstencilen för att visa de originalformer som för närvarande används i dokumentet.

Sökningen kontrollerar även formorden. Till exempel så ser det ut att söka efter ordet "Panel" av misstag med "Kvadratsten", men en undersökning av nyckelorden för originalformen visar att den innehåller ordet "panel". 

Versioner av Microsoft Visio som har en onlineprenumeration kan också söka efter former i ett antal stenciler från tredje part hos Microsoft. Om du till exempel söker efter ordet "Panel" visas det också i en onlinestencil som sedan kan markeras och laddas ned. Då laddas hela stencilen ned i mappen Mina former i en undermapp med namnet efter tredjepartsleverantören. De här stencilerna, och alla originalformer i dem, är direkt tillgängliga för användning i aktuella och efterföljande sessioner. Dessa stenciler har kontrollerats av Microsoft och är säkra att använda.

Hitta andra former online

Om du har en Internetanslutning kan du söka på Microsoft Download Center efter alla Visio eller stenciler. Här är några former som du kan ladda ned:

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals) Visio MVP:er är Visio experter som helt gratis svarar på frågor och erbjuder lösningar, tips och förslag, oftast i Visio-diskussionsgrupper. Du kan ofta hitta stenciler med former på deras webbplatser.

 • Andra externa webbplatser Vissa webbplatser på webben (till exempel NetZoom Visio stenciler och Visio Cafe)drivs av oberoende Visio användare och företag erbjuder former och andra nedladdningar.

Mer information finns i Importera nedladdade stenciler och Skapa, spara och dela anpassade stenciler.

Hitta former och stenciler i Visio 2016 och Visio 2019

Du kan söka efter former och stenciler som finns lokalt på din enhet. Du kan också söka efter stenciler som finns online och som skapats av tredje part eller av Microsoft.

 1. Ange ett nyckelord eller en fras (t.ex ”triangel”) i sökrutan längst upp i fönstret Former.

  Söka efter former och stenciler

  Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

  • Under Lokal visas och kategoriseras sökresultatet efter Visio-stencilens namn.

  • Under Online, om det är tillgängligt, ser du de former som finns tillgängliga på webben från andra företag, inklusive Microsoft. För att få åtkomst till formerna gör du följande:

   a. Klicka på stencilen om du vill se en förhandsgranskning.

   b. Om du vill placera stencilen i mappen Mina former klickar du på Ladda ned.

   c. När den har laddats ned klickar du på Öppna för att visa stencilen i fönstret Former.

 2. Om du vill återställa sökningen i fönstret Former tar du bort söksträngen i sökrutan så att den visar uppmaningen Sök former.

Standardalternativet för sökning är att söka efter text som matchar alla orden (OCH). Sökningen är inte ärendekänslig, men den matchar hela ord. Till exempel hittar "Air Cond" inte formen "Air Conditioner" när det här är det valda alternativet.

Men om alternativet ändras till Något av orden (ELLER)matchas figuren "Air Conditioner" eftersom namnet innehåller ordet "Air".

När du markerar en av de hittade originalformerna i det lokala resultatet och drar den till sidan, läggs en kopia av originalformen först till i dokumentstencilen. Du kan dra och släppa originalformen därifrån i stället för att söka efter den igen.

Markera Former > Fler former > visa dokumentstencilenför att visa de originalformer som för närvarande används i dokumentet.

Sökningen kontrollerar även formorden. Till exempel så ser det ut att söka efter ordet "Panel" av misstag med "Kvadratsten", men en undersökning av nyckelorden för originalformen visar att den innehåller ordet "panel".

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka på Microsoft Download Center efter Visio former.

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals) Visio MVP:er är Visio experter som helt gratis svarar på frågor och erbjuder lösningar, tips och förslag, oftast i Visio-diskussionsgrupper. Du kan ofta hitta stenciler med former på deras webbplatser.

 • Andra externa webbplatser Vissa webbplatser på webben (till exempel NetZoom Visio stenciler och Visio Cafe)drivs av oberoende Visio användare och företag erbjuder former och andra nedladdningar.

Mer information finns i Importera nedladdade stenciler och Skapa, spara och dela anpassade stenciler.

Söka efter former i Visio 2013

Du kan använda sökrutan för att hitta de former som installerades med Visio. Sökrutan finns i fönstret Former, på en annan flik än stencilerna.

Sök efter former genom att klicka på Sök i fönstret Former

Obs!: Om du inte ser sökrutan kan du behöva aktivera den. Klicka på fliken Visa och välj sedan Åtgärdsfönster > Former. Ser du fortfarande inte sökrutan? Klicka på symbolen > högst upp på linjalen på vänstra sidan av skärmen.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Spara sökresultatet som en ny stencil.

Högerklicka på namnlisten i en stencil i sökresultatet och klicka sedan på Spara som. Skriv ett namn på stencilen och spara den i mappen Mina former.

Spara en enskild form i stencilen Favoriter eller någon annan stencil.

I vyn Stenciler i fönstret Form, högerklickar du på figuren och pekar på Lägg till i Mina former.

Högerklicka på en form i vyn Stencil för att lägga till den i Mina former.

Klicka sedan på Favoriter för att lägga till formen i stencilen Favoriter.

Klicka på Favoriter för att lägga till den markerade formen i stencilen Favoriter.

Du kan även klicka på Lägg till i ny stencil och skapa en stencil som bara innehåller den formen, eller klicka på Lägg till i befintlig stencil och välja en stencil, till exempel i mappen Mina former.

Öppna en sparad stencil.

Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

Klicka på Fler former och peka sedan på Mina former för att visa dina stenciler.

Utöka eller förfina sökningen.

Du kan välja om sökning efter former ska ske med alla ord som du anger eller något av orden som du anger.

Om du till exempel anger "stol kontor" som en sökning i fönstret Former kan sökningen göras efter former som är relaterade till både "stol" och "kontor", eller efter former som är relaterade till antingen "stol" eller "kontor" (eller båda).

Välj den första söktypen, OCH, när du bara vill visa resultat som är relaterade till alla orden som du anger. Välj den andra typen av sökning, ELLER, när du vill visa fler sökresultat och det inte är nödvändigt att alla ord matchas.

Så här anger du sökalternativ

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.

 2. Under Visio-alternativ klickar du på Avancerat och rullar sedan ned till avsnittet Sök efter form.

Tips: Sök efter form använder Windows Search för att hitta former på datorn, så om du inte får några sökresultat kan det bero på att Windows Search-funktionen är inaktiverad. I Kontrollpanelen klickar du på Program och sedan på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner, och i rutan Windows-funktioner markerar du kryssrutan Windows Search.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka på Microsoft Download Center efter "ladda Visio formerna". Det här är några av de former du kan ladda ned:

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals) Visio MVP:er är Visio experter som helt gratis svarar på frågor och erbjuder lösningar, tips och förslag, oftast i Visio-diskussionsgrupper. Du kan ofta hitta stenciler med former på deras webbplatser.

 • Andra externa webbplatser Vissa webbplatser på webben (till exempel NetZoom Visio stenciler och Visio Cafe)drivs av oberoende Visio användare och företag erbjuder former och andra nedladdningar.

Spara nedladdade stenciler

När du har laddat ned en stencil med former kopierar du den till mappen Mina former. Som standard finns mappen Mina former i standardmappen Dokument. Öppna sedan stencilen i Visio genom att gå till Mina former.

Så här öppnar du en stencil som sparats i Mina former

 • Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

  Klicka på Fler former och peka sedan på Mina former för att visa dina stenciler.

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Hitta former som installerats med Visio 2010

Funktionen Sök efter former använder tjänsten Windows Search vid sökning efter Visio-stenciler som är installerade på datorn. Windows Search-tjänsten måste köras om du vill aktivera snabbsökning.

Första gången du startar Visio är rutan Sök efter former dold för att det ska finnas mer utrymme för figurer.

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och sedan på Sök efter former.

  Söka efter former

 2. Skriv ett eller flera ord som beskriver den form du vill använda i rutan Sök efter former. Du kan avgränsa orden med blanksteg, kommatecken eller semikolon.

  Skriv till exempel stol kontor om du vill hitta figurer som representerar kontorsstolar.

 3. Klicka på förstoringsglaset eller tryck på RETUR.

  Resultatet läggs till i en sökresultatsstencil.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Spara sökresultatet som en ny stencil.

Högerklicka på namnlisten i sökresultatstencilen och klicka sedan på Spara som. Skriv ett namn på stencilen och spara den i mappen Mina former.

Spara en enskild form i stencilen Favoriter eller någon annan stencil.

Högerklicka på formen, peka på Lägg till i Mina former och klicka sedan på Favoriter så läggs formen till i stencilen Favoriter.

Du kan även klicka på Lägg till i ny stencil och skapa en stencil som bara innehåller den formen, eller klicka på Lägg till i befintlig stencil och välja en stencil, till exempel i mappen Mina former.

Öppna en sparad stencil.

Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

Utöka eller förfina sökningen.

Ange sökalternativ i Visio:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Visio. Klicka på Avancerat i dialogrutan Alternativ och rulla sedan nedåt till avsnittet Sök efter form.

Om du till exempel vill söka efter kontorsstolar och inga andra typer av stolar, markerar du Samtliga ord (OCH) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol kontor i rutan Sök efter former. Om du vill söka efter stolar och bord väljer du Något av dessa ord (ELLER) under Sök efter och klickar på OK. Skriv sedan stol bord i rutan Sök efter former.

Söka efter former på webben

Om du har tillgång till Internet kan du söka efter former på webben.

Du kan hitta former genom att söka på Microsoft Download Center efter "ladda Visio formerna". Det här är några av de former du kan ladda ned:

Visio-former skapas även av enskilda personer och företag utanför Microsoft. Om du söker några mycket specifika eller ovanliga former kan du försöka med några av dessa leverantörer utanför Microsoft:

 • Utrustningstillverkare Om du söker efter former som representerar specifika utrustningskomponenter kan du ofta hitta dem på tillverkarens webbplats.

 • MVP:er (Most Valuable Professionals) Visio MVP:er är Visio experter som helt gratis svarar på frågor och erbjuder lösningar, tips och förslag, oftast i Visio-diskussionsgrupper. Du kan ofta hitta stenciler med former på deras webbplatser.

 • Andra externa webbplatser Vissa webbplatser på webben (till exempel NetZoom Visio stenciler och Visio Cafe)drivs av oberoende Visio användare och företag erbjuder former och andra nedladdningar.

Spara nedladdade stenciler

 1. När du har laddat ned en stencil med former kopierar du den till mappen Mina former. Som standard finns mappen Mina former i mappen [enhet]:\Användare\användarnamn\Dokument\Mina former.

 2. Om du vill öppna stencilen klickar du på Fler former i fönstret Figurer. Peka på Mina former och klicka sedan på stencilnamnet.

Det finns många diagram och former i Visio på webben. Om du vill hitta ett visst diagram eller en form kan du söka efter dem. Skriv ett ord eller en fras för att söka efter diagramnamn, former eller namn, text och formdata som är kopplade till ett diagram.

Söka efter diagram på startsidan i Visio på webben

 1. Öppna Visio första sidan med hjälp av startprogrammet för Ikon för appfönstret i Office 365 .

 2. Ange ett ord eller en fras i sökrutan högst upp på sidan.

  Sökrutan för diagram på startsidan

  Visio på webben föreslår automatiskt resultat när du skriver. Resultaten visas i gallerivyn.

 3. Markera ett diagram för att öppna det.

 4. Om du vill gå tillbaka till gallerivyn klickar du på < Sökresultat.

Söka efter former när du redigerar ett diagram

Du kan söka efter specifika former som du vill lägga till i diagrammet. Du kanske till exempel vill söka efter specifika former som inte finns i en stencil, till exempel rubrikrutor, pilar, matematik, diagram, rutor, stjärnor och symboler.

 1. Öppna diagrammet för redigering.

 2. Ange ett ord eller en fras i sökrutan högst upp i paletten Former.

  Sökrutan för former på paletten Former

  Visio på webben föreslår automatiskt resultat när du skriver. Resultaten visas i paletten Former.

 3. Öppna den form du vill använda genom att välja den.

 4. Klicka på en ikon i flikområdet för former om du vill återgå till att visa formuppsättningar.

Söka efter former när du visar ett diagram

Du kan söka efter specifika former som finns i diagrammet.

 1. Öppna diagrammet för visning.

 2. Välj Visa fler kommandon (...) och välj sedan Sök (Ctrl+F).

 3. Ange ett ord eller en fras. Resultaten visas i sökfönstret.

 4. Hitta den form du vill använda genom att välja den.

 5. Stäng sökfönstret genom att välja Stäng (X).

Se även

Hjälp med Visio på webben 

Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio för webben

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×